Jaunums!Jauns žurnāls uzņēmējiem - IFINANSES.LV BIZNESS! Tikai aprīlī abonē par akcijas cenu - 43 EUR 12 mēnešiem!

Aktuāli

Atpakaļ

VID informatīvais materiāls par NĪN iekļaušanu ar PVN apliekamo darījumu vērtībā

15. jūlijs, 2011 / iFinanses.lv

1 komentārs / nosūtīt nosūtīt

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedz informatīvu skaidrojumu par to, kā izvērtēt un veikt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) iekļaušanu ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo darījumu vērtībā.Saimnieciskās darbības ietvaros veiktie ar PVN apliekamie darījumi ir preču piegāde un pakalpojumu sniegšana par atlīdzību, arī pašpatēriņš.

 
Ar PVN neapliek iedzīvotāju maksājumus par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumiem, ko sniedz dzīvojamās mājas apsaimniekotājs saskaņā ar dzīvojamās mājas (dzīvokļa) apsaimniekošanas līgumu, izņemot mākslinieku darbnīcu un neapdzīvojamo telpu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus. Tādējādi daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotāja sniegtais neapdzīvojamo telpu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojums ir apliekams ar PVN.
 
Pakalpojuma vērtībā ir iekļaujamas visas izmaksas, kā arī visi nodokļi un citi obligātie maksājumi, kas saistīti ar šā pakalpojuma sniegšanu, izņemot PVN.
 
Lai izvērtētu NĪN iekļaušanu ar PVN apliekamo darījumu vērtībā, katrā konkrētā gadījumā ir jāizvērtē vairāki nosacījumi, tajā skaitā, kas ir NĪN maksātājs, vai nekustamais īpašums ir dzīvojamās vai neapdzīvojamas telpas (mākslinieku darbnīcas), nekustamā īpašuma apsaimniekošanas līgumā ietverto mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas un šo pakalpojumu vērtības noteikšanas nosacījumi u.c. Vispārīgā gadījumā NĪN maksātāji ir daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki (īpašums ir nostiprināts zemesgrāmatā).
 
Savukārt par valstij vai pašvaldībai piederošu, privatizācijai nodotu vai privatizētu daudzdzīvokļu māju (apdzīvo īrnieki, nomnieki, dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji, kuru nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā, kā arī, personas, kuras nekustamā īpašuma tiesības ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai) NĪN maksā daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs.
 
Daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs NĪN maksājumus iekļauj attiecīgi īres, nomas vai apsaimniekošanas maksā.
 
Piemērs
 
Daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā ir izveidota mākslinieku darbnīca. NĪN maksātājs par šo mākslinieku darbnīcu ir dzīvojamās mājas apsaimniekotājs, kas ir reģistrējies VID ar PVN apliekamo personu reģistrā.
 
Tā kā mākslinieku darbnīca ir uzskatāma par neapdzīvojamu telpu, tad, izrakstot nodokļa rēķinu par neapdzīvojamas telpas uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumiem, dzīvojamās mājas apsaimniekotājs šos pakalpojumus apliek ar PVN.
 
Dzīvojamās mājas apsaimniekotājs pašvaldības aprēķināto NĪN summu par šo mākslinieku darbnīcu iekļauj neapdzīvojamās telpas uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojuma vērtībā, ko apliek ar PVN 22 procentu likmi.
 
Piemērs
 
Ar PVN apliekamai personai A pieder nekustamais īpašums, kuru tā iznomā citai apliekamai personai B. NĪN maksātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks – ar PVN apliekamā persona A, kurai pašvaldība ir nosūtījusi paziņojumu par NĪN apmēru.
 
Izrakstot rēķinu nomniekam, persona A nekustamā īpašuma nomas pakalpojuma vērtībā iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar šī pakalpojuma sniegšanu, tostarp arī pašvaldības noteikto NĪN summu un citus obligātos maksājumus.
 

Tā kā nekustamā īpašuma noma ir ar PVN apliekams darījums, tad kopējā sniegtā nekustamā īpašuma nomas pakalpojuma vērtība personai A ir apliekama ar PVN 22 procentu likmi.

 

 

Avots: VID informatīvais materiāls Par nekustamā īpašuma nodokļa iekļaušanu ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo darījumu vērtībā

Atslēgvārdi: nekustamā īpašuma nodoklis / pievienotās vērtības nodoklis

Skatīt 1 komentāru