Kad drīkst kapitalizēt rekonstrukcijas izdevumus?

Kad drīkst kapitalizēt rekonstrukcijas izdevumus?

Uzņēmums veic ēkas rekonstrukciju (kapitālo remontu), piesaistot papildu finansējumu no bankas. Vai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (rekonstrukcijas pabeigšanai) drīkst kapitalizēt aizņēmuma un ar aizņēmuma izsniegšanu saistītās izmaksas, t.i., aizdevuma procentus, bankas komisijas par aizdevuma izsniegšanu un līguma grozīšanu, juridisko pakalpojumu izmaksas par aizdevuma līguma izs…

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: nekustamais īpašums / pamatlīdzeklis / rekonstrukcija / izmaksu kapitalizācija / aizņēmums / procenti

Transfertcenu sistēmas izveidošana saistīto uzņēmumu grupā. 2.daļa

Transfertcenu sistēmas izveidošana saistīto uzņēmumu grupā. 2.daļa

Raksta 1.daļā apskatījām transfertcenu sistēmas veidošanas procesu, dažus no komercdarbības modeļu veidiem un to raksturojumu. Šoreiz – par transfertcenu noteikšanas metodēm.

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: transfertcenas

Kam jāparaksta kases dokumenti?

Kam jāparaksta kases dokumenti?

Vai ārpakalpojumu grāmatvedis uzņemas atbildību par notikušajām kases operācijām, ja parakstās uzņēmuma kases dokumentos kā grāmatvedis? Vai būtu pareizāk, ja kases dokumentos kā atbildīgais grāmatvedis neparakstītos neviens vai arī parakstītos pats valdes loceklis, kurš vienlaicīgi ir arī kasieris?

Komentāri: 2

Atslēgvārdi: kasieris / paraksttiesīgā persona / kases dokumenti

AktuāliSkatīt visus

Atbild EkspertsSkatīt visus

GrāmatvedībaSkatīt visus

NodokļiSkatīt visus

PersonālsSkatīt visus

TiesībasSkatīt visus

VadībaSkatīt visus

FinansesSkatīt visus