Jaunums!Jauns žurnāls uzņēmējiem - IFINANSES.LV BIZNESS! Tikai aprīlī abonē par akcijas cenu - 43 EUR 12 mēnešiem!

Tirgus vērtības noteikšana

Tirgus vērtības noteikšana

Tirgus vērtību veido produkta pašizmaksa un pievienotā vērtība, taču šo aprēķinu var ietekmēt daudzi un dažādi apstākļi. Salīdzinot savus darījumus ar citiem, var pareizi novērtēt, vai cenu veidojošie apstākļi ir analoģiski, un atbilstoši tam koriģēt savus apsvērumus tālākajai darbībai.

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: tirgus vērtība / pašizmaksa / pievienotā vērtība

Kā piemērot PVN pakalpojumiem, kas saistīti ar kokmateriāliem?

Kā piemērot PVN pakalpojumiem, kas saistīti ar kokmateriāliem?

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, vēlas sadarboties ar SIA, kas reģistrēta Igaunijā (īpašnieks un valde atrodas Latvijā) un arī ir PVN maksātājs. Tiks sniegti pakalpojumi saistībā ar nekustamajiem īpašumiem un kokmateriāliem, piemēram, dastošana, stigošana, ciršanas tiesību pārdošana, starpniecība nekustamo īpašumu tirdzniecībā. 

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: pievienotās vērtības nodoklis / kokmateriāli / nekustamais īpašums / pastāvīgā pārstāvniecība

Kā grāmatot dzēstos nodokļu parādus?

Kā grāmatot dzēstos nodokļu parādus?

Uzņēmumam bija nodokļu parādi. Tā kā uzņēmumā nenotiek darbība, visi parādi tika dzēsti. Kā grāmatot dzēstos parādus? Vai tie jāiekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā un jāuzrāda uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā kā ieņēmumi, par kuriem palielinās apliekamais ienākums?

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: grāmatvedība / uzņēmumu ienākuma nodoklis / nodokļu parādi / dzēstie parādi

AktuāliSkatīt visus

Atbild EkspertsSkatīt visus

GrāmatvedībaSkatīt visus

NodokļiSkatīt visus

PersonālsSkatīt visus

TiesībasSkatīt visus

VadībaSkatīt visus

FinansesSkatīt visus