Biznesa jaunumi:FM piedāvā mikronodokli neattiecināt uz 41 jomu; EM kategoriski iebilst. E-komercijai jāuzņem straujāki apgriezieni. ES ir nepieciešama vienota ceļojumu brīdinājumu sistēma.

Vai individuālais komersants var saņemt komandējuma naudu?

Vai individuālais komersants var saņemt komandējuma naudu?

Uzņēmums, individuālais komersants (IK), sniedz transporta pakalpojumus (lielāko daļu Eiropā). Uzņēmumā ir 4 darbinieki, bet pats īpašnieks reģistrēts kā pašnodarbinātā persona. Īpašnieks nav darba tiesiskajās attiecībās ar IK, par viņu tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 reizi ceturksnī no 360 EUR. Vai īpašniekam var izmaksāt komandējuma naudu par …

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: individuālais komersants / pašnodarbinātais / komandējums / darba līgums

Vai mātes uzņēmums dividendēs var sadalīt visu peļņu?

Vai mātes uzņēmums dividendēs var sadalīt visu peļņu?

Uzņēmums ("māte") 15.04.2015. iegādājās citu uzņēmumu ("meitu"). Mātes uzņēmums 08.07.2015. pieņēma lēmumu sadalīt meitas uzņēmuma vairākus gadus iekrāto nesadalīto peļņu, un 09.07.2015. meitas uzņēmums pārskaitīja dividendes 10 000 EUR apmērā. Saprotam, ka mātes uzņēmumā šī summa 2015.gada finanšu pārskatā būs kā ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedr…

Komentāri: 1

Atslēgvārdi: dividendes / nesadalītā peļņa / uzņēmumu ienākuma nodoklis / mātes sabiedrība

Vidējā izpeļņa summētajā darba laikā

Vidējā izpeļņa summētajā darba laikā

Vidējās izpeļņas aprēķināšana, ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, ir viens no grāmatvežu "cietajiem riekstiem". Kas aprēķinos uzskatāms par darba dienām? Vai jārēķina stundas vai dienas vidējā izpeļņa? Un vai var paļauties uz grāmatvedības programmas aprēķiniem? Skaidrojums ir sniegts, par pamatu ņemot iFinanses.lv lasītāja jautājumu:

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: Darba likums / summētais darba laiks / atvaļinājums / atvaļinājuma nauda / vidējā izpeļņa

AktuāliSkatīt visus

Atbild EkspertsSkatīt visus

GrāmatvedībaSkatīt visus

NodokļiSkatīt visus

PersonālsSkatīt visus

TiesībasSkatīt visus

VadībaSkatīt visus

FinansesSkatīt visus