Kādi nodokļi jāpiemēro, ja nerezidents iznomā savu nekustamo īpašumu?

Kādi nodokļi jāpiemēro, ja nerezidents iznomā savu nekustamo īpašumu?

Nerezidents no Krievijas (fiziska persona) iznomā dzīvokli Latvijas rezidentam (juridiskajai personai) un izraksta rēķinu par dzīvokļa nomu un komunālajiem pakalpojumiem. Kādi nodokļi šajā gadījumā ir jāpiemēro? Kas ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN)? Vai tiešām IIN 10% apmērā jāietur arī no komunālajiem pakalpojumiem (saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" …

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: iedzīvotāju ienākuma nodoklis / pievienotās vērtības nodoklis / nekustamais īpašums / nerezidents

Vai drīkst kontrolēt darbinieku e-pastus?

Vai drīkst kontrolēt darbinieku e-pastus?

Mūsdienu informācijas tehnoloģiju laikmetā darba devējiem ir pieejams arvien vairāk līdzekļu, lai nodrošinātu darbinieku kontroli un darba procesa uzraudzību darba vietās un pat ārpus tām. Cik tālu var sniegties darba devēja kontroles robežas? Šajā rakstā un tā turpinājumos informēšu par darbinieku kontroles un darba procesa uzraudzības veidiem.

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: darbinieku kontrole / privātums / datu aizsardzība

Dabas resursu nodoklis par zemes dzīļu resursiem

Dabas resursu nodoklis par zemes dzīļu resursiem

Privātpersonai, kura ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, pieder karjers un ir atļauja iegūt smilti un smilts-grants maisījumu. Šo karjeru privātpersona iznomā uzņēmumam (SIA). SIA karjerā iegūst smilti un smilts-grants maisījumu, bet to pārstrādes rezultātā tiek atsijāti akmeņi, oļi un no zemes virskārtas iegūtā melnzeme. Līdz ar to pircējiem tiek pārdota gan smilts, gan…

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: dabas resursu nodoklis

AktuāliSkatīt visus

Atbild EkspertsSkatīt visus

GrāmatvedībaSkatīt visus

NodokļiSkatīt visus

PersonālsSkatīt visus

TiesībasSkatīt visus

VadībaSkatīt visus

FinansesSkatīt visus