Vai obligāti jāpalielina pamatlīdzekļa atlikusī vērtība?

Vai obligāti jāpalielina pamatlīdzekļa atlikusī vērtība?

Ministru kabineta noteikumu Nr.488  "Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 54.punktā norādīts, ka pēc sākotnējās vērtības noteikšanas pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību atļauts palielināt par tā uzlabošanas (atjaunošanas vai rekonstrukcijas) izmaksām, kuras radušās, pamatlīdzeklim pievienojot vai nomainot daļas vai detaļas, un kuras būtiski palielina tā ražošanas potenciālu vai …

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: pamatlīdzeklis / sākotnējā vērtība / atlikusī vērtība / uzņēmumu ienākuma nodoklis

Gada pārskata sagatavošana – noslēguma jautājumi

Gada pārskata sagatavošana – noslēguma jautājumi

Bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins ir būtiskākās gada pārskata daļas, taču, lai informācija par uzņēmuma finanšu stāvokli un saimniecisko darbību būtu ticama un atbilstīga, nedrīkst aizmirst arī par naudas plūsmas, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un pielikuma sagatavošanu, kā arī vairākām niansēm gada pārskatu parakstīšanā un apstiprināšanā.

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: gada pārskats / naudas plūsmas pārskats / pašu kapitāla izmaiņu pārskats / finanšu pārskata pielikums

Kā piemēro nodokļus nerezidenta gūtajam labumam?

Kā piemēro nodokļus nerezidenta gūtajam labumam?

Nerezidents, fiziskā persona no Lietuvas, sniedz konsultatīvos pakalpojumus Latvijas uzņēmumam. Nerezidents ir iesniedzis rezidences sertifikātu, tāpēc, izmaksājot atlīdzību par konsultatīvajiem pakalpojumiem, iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) netiek ieturēts. Nerezidentam ir piešķirts telefons un tiek segti izdevumi par sarunām. Vai par šo summu ir jāietur IIN kā no nerezidenta gūtā l…

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: nerezidents / rezidences sertifikāts / iedzīvotāju ienākuma nodoklis / konsultatīvie pakalpojumi / nodokļu konvencija

AktuāliSkatīt visus

Atbild EkspertsSkatīt visus

GrāmatvedībaSkatīt visus

NodokļiSkatīt visus

PersonālsSkatīt visus

TiesībasSkatīt visus

VadībaSkatīt visus

FinansesSkatīt visus