Ko darīt, ja rēķinā ir atsauce uz veco likumu?

Ko darīt, ja rēķinā ir atsauce uz veco likumu?

Esmu jaunā grāmatvede vairumtirdzniecības uzņēmumā. Atklāju, ka iepriekšējos realizācijas rēķinos par preču piegādi Eiropas Savienībā (ES) ir atsauce uz veco likumu: PVN 0%, pamatojoties uz likuma Par Pievienotās vērtības nodokli 28.panta 1.daļu. Tagad pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme 0% par preču piegādēm piemērojama, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN liku…

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: pievienotās vērtības nodoklis / attaisnojuma dokuments

Gada pārskatu sagatavošanas sistēmas pārvērtību laiks

Gada pārskatu sagatavošanas sistēmas pārvērtību laiks

Jau kādu laiku Eiropas Parlamenta un Padomes 26.06.2013. Direktīvas 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK, ieviešanas nolūkā norit intensīvs darbs pie jauna, apvienota Gada pārskatu u…

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: gada pārskats / gada pārskatu likums

Fizisko personu saņemtā atlīdzība un labojumi nodokļu pārskatos

Fizisko personu saņemtā atlīdzība un labojumi nodokļu pārskatos

Grāmatveži nereti sastopas ar situāciju, kad, beidzoties mēnesim, darbinieka darba laika uzskaites tabelē uzrādītā informācija liecina gan par nostrādāto laiku, gan par laiku, kas nav reāli nostrādāts. Iemesli tam varētu būt dažādi: ikgadējais vai papildu atvaļinājums, mācību atvaļinājums, attaisnotā prombūtne saskaņā ar Darba likuma (DL) 74.pantā minētajiem gadījumiem, maternitātes, pat…

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: iedzīvotāju ienākuma nodoklis / sociālais nodoklis / slimības lapa / prēmija

AktuāliSkatīt visus

Atbild EkspertsSkatīt visus

GrāmatvedībaSkatīt visus

NodokļiSkatīt visus

PersonālsSkatīt visus

TiesībasSkatīt visus

VadībaSkatīt visus

FinansesSkatīt visus