Tiesu instanču sistēmas reforma Latvijā

Tiesu instanču sistēmas reforma Latvijā

Līdz tiesu instanču sistēmas reformas uzsākšanai bija pierasts, ka atsevišķas lietu kategorijas civillietās un krimināllietās pirmajā instancē piekrīt apgabaltiesām un apelācijas instancē attiecīgai Augstākās tiesas (AT) palātai. Tomēr viss mainīsies ar tīrās trīspakāpju tiesu instanču sistēmas modeļa ieviešanu, kura turpmāk paredz, ka pirmajā instancē visas civillietas un krimināllietas…

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: tiesa / kasācija / apelācija

Kāds attaisnojuma dokuments nepieciešams, ja lidmašīnas biļete ir mobilajā tālrunī?

Kāds attaisnojuma dokuments nepieciešams, ja lidmašīnas biļete ir mobilajā tālrunī?

Man ir jautājums par MK noteikumu Nr.969 Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi (MK noteikumi Nr.969) 8.2.apakšpunktu, kurā teikts, ka darbiniekam par komandējuma laiku atlīdzina ceļa (transporta) izdevumus (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti). Līdz šim bija vienkārši - atgriežoties no komandējuma, darbinieks iesniedza lidmašīna…

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: komandējums / attaisnojuma dokuments / ceļa izdevumi

Kā aprēķināt nodokli, sadalot zemnieku saimniecības peļņu?

Kā aprēķināt nodokli, sadalot zemnieku saimniecības peļņu?

Zemnieku saimniecībā (ZS) peļņu par 2012.gadu pielīdzina dividendēm un pie izmaksas ietur 10%. Vai 2014.gadā ZS īpašniece drīkst izņemt naudu personīgajām vajadzībām, noformēt to kā aizdevumu, un, noslēdzot un apstiprinot gada pārskatu par 2014.gadu, naudu, kas izņemta personīgajām vajadzībām, pielīdzināt dividendēm un nomaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). ZS ir vēl arī 2013.gada …

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: lauksaimniecība / iedzīvotāju ienākuma nodoklis / peļņa

AktuāliSkatīt visus

Atbild EkspertsSkatīt visus

GrāmatvedībaSkatīt visus

NodokļiSkatīt visus

PersonālsSkatīt visus

TiesībasSkatīt visus

VadībaSkatīt visus

FinansesSkatīt visus