Darba likuma grozījumu pieturzīmes

Darba likuma grozījumu pieturzīmes

12.11.2014. izsludināti apjomīgi grozījumi Darba likumā (DL), kuri stāsies spēkā 01.01.2015. Šie grozījumi ietekmēs gan darba devējus, gan ņēmējus, jo tie skar dažādus ar darba tiesībām saistītus jautājumus: darba attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, maksājumu un ieturējumu aprēķināšanas noteikumus, darba un atpūtas laika uzskaites organizēšanu u.c. Šajā un nākamajā publikācijā aplūkošu…

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: darba likums / darba līgums / uzteikums / valde

Vai biedrība drīkst kompensēt medicīnas izdevumus savam biedram?

Vai biedrība drīkst kompensēt medicīnas izdevumus savam biedram?

Vai arodbiedrība var segt biedrības biedram medicīniskos izdevumus, ja tiek iesniegti ārstniecības čeki?

Komentāri: 0

Atslēgvārdi: biedrība / iedzīvotāju ienākuma nodoklis / kompensācija

Pareiza kodu lietošana PVN deklarācijas pielikumā

Pareiza kodu lietošana PVN deklarācijas pielikumā

Joprojām neskaidrības rada kodu lietošana pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijas pielikumos, jo īpaši, ja deklarācijā jāatspoguļo kredītrēķini. Turklāt kredītrēķini var būt izrakstīti gan par pārskata periodā, gan arī par iepriekšējos taksācijas periodos veiktajiem darījumiem.

Komentāri: 1

Atslēgvārdi: pievienotās vērtības nodoklis / kredītrēķins

AktuāliSkatīt visus

Atbild EkspertsSkatīt visus

GrāmatvedībaSkatīt visus

NodokļiSkatīt visus

PersonālsSkatīt visus

TiesībasSkatīt visus

VadībaSkatīt visus

FinansesSkatīt visus