LV | RU

iVEIDLAPAS

iVeidlapas ir pieejamas tikai iFinanses.lv reģistrētajiem lietotājiem, kuri iegādājušies iVeidlapu lietošanas tiesības!
Ja vēl neesi abonents, dodies uz sadaļu ABONĒŠANA un izvēlies abonēšanas veidu iVeidlapas.

Nodokļi » Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Atpakaļ
Likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktās veidlapas
Gada ienākumu deklarācija (par ienākumiem 2014.gadā)
07.03.2015
 • (*.xls, 160 kB)
 • (*.doc, 444.5 kB)
Gada ienākumu deklarācijas veidlapa un tās aizpildīšanas kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību" 1.pielikumā. Saskaņā ar likuma par IIN 19.panta 5.daļu deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem iesniedzama VID taksācijas gadam sekojošajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam.
Papildu deklarācija par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu
07.03.2015
 • (*.xls, 145.5 kB)
Likuma par IIN 22.panta 3.daļa nosaka: ja maksātāja deklarētie ienākumi vai VID rīcībā esošajos pārskatos (paziņojumos) uzrādītie maksātāja ienākumi neatbilst viņa izdevumiem taksācijas gadā, VID pieprasa iesniegt Papildu deklarāciju par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu, un šī deklarācija jāiesniedz 30 darba dienu laikā pēc papildu deklarācijas veidlapas saņemšanas. Šī veidlapa ir pielikums MK noteikumiem Nr.780 "Noteikumi par papildu deklarācijas par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu veidlapu un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja apliekamo ienākumu"
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (spēkā no 24.07.2014.)
28.07.2014
 • (*.doc, 142.5 kB)
 • (*.xls, 57 kB)
1. pielikums MK Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem". Šo paziņojumu ienākuma izmaksātājs izsniedz ienākuma saņēmējam - fiziskai personai par katru izmaksātā ienākuma veidu, kā arī iesniedz VID teritoriālajā iestādē pēc ienākuma izmaksātāja atrašanās vietas līdz nākamā mēneša 15.datumam vai līdz pēctaksācijas gada 1.februārim. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17.pantā.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (spēkā līdz 23.07.2014.)
16.01.2014
 • (*.doc, 130 kB)
 • (*.xls, 50.5 kB)
1. pielikums MK Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem". Šo paziņojumu ienākuma izmaksātājs izsniedz ienākuma saņēmējam - fiziskai personai par katru izmaksātā ienākuma veidu, kā arī iesniedz VID teritoriālajā iestādē pēc ienākuma izmaksātāja atrašanās vietas līdz nākamā mēneša 15.datumam vai līdz pēctaksācijas gada 1.februārim. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17.pantā.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums) (spēkā no 24.07.2014.)
28.07.2014
 • (*.doc, 135 kB)
 • (*.xls, 54 kB)
2. pielikums MK Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem". Šo paziņojumu ienākuma izmaksātājs izsniedz ienākuma saņēmējam - fiziskai personai, ja tas ienākuma saņēmējam izmaksā dažādu veidu ienākumus, kā arī iesniedz VID teritoriālajā iestādē pēc ienākuma izmaksātāja atrašanās vietas līdz nākamā mēneša 15.datumam vai līdz pēctaksācijas gada 1.februārim. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17.pantā.
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums) (spēkā līdz 23.07.2014.)
16.01.2014
 • (*.doc, 121 kB)
 • (*.xls, 51.5 kB)
2. pielikums MK Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem". Šo paziņojumu ienākuma izmaksātājs izsniedz ienākuma saņēmējam - fiziskai personai, ja tas ienākuma saņēmējam izmaksā dažādu veidu ienākumus, kā arī iesniedz VID teritoriālajā iestādē pēc ienākuma izmaksātāja atrašanās vietas līdz nākamā mēneša 15.datumam vai līdz pēctaksācijas gada 1.februārim. Paziņojuma iesniegšanas kārtība un termiņi noteikti likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17.pantā.
Deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma (DK, DK pielikums, GD) (spēkā no 01.01.2013.)
11.04.2014
 • (*.doc, 71 kB)
 • (*.xls, 45.5 kB)
3. pielikums MK noteikumiem Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību". Saskaņā ar likuma par IIN 19.panta 5.3 (prim) punktu veidlapu DK iesniedz VID līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam, ja ienākums no kapitāla pieauguma pārsniedz 711,44 eiro mēnesī; ja ienākums ir no 42,30 līdz 711,44 eiro - deklarāciju iesniedz reizi ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam; ja zem 142,29 eiro - reizi gadā līdz 15.janvārim. Precizēšanas deklarāciju GD veidlapu var iesniegt, sākot ar pēctaksācijas gada 1.martu.
Deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma (DK, DK pielikums, GD) (no 01.01.2012.; zaudē spēku ar 01.01.2013.)
17.01.2012
 • (*.xls, 36.5 kB)
Pielikums MK noteikumiem Nr.990 "Kārtība, kādā aizpilda iedzīvotāju deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma, un deklarācijas veidlapas paraugs". Saskaņā ar likuma par IIN 19.panta 5.3 (prim) punktu veidlapu DK iesniedz VID līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam, ja ienākums no kapitāla pieauguma pārsniedz 500 latu mēnesī; ja ienākums ir no 100,01 līdz 500 Ls - deklarāciju iesniedz reizi ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam; ja zem 100 Ls - reizi gadā līdz 15.janvārim. DK veidlapas pielikumu par taksācijas gadu iesniedz VID reizi gadā līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.jūnijam. Precizēšanas deklarāciju GD veidlapu var iesniegt, sākot ar pēctaksācijas gada 1.martu.
Deklarācija par ienākumu no kapitāla (DK un DK1) (zaudē spēku ar 01.01.2012.)
29.09.2010
 • (*.doc, 88.5 kB)
 • (*.xls, 31 kB)
Pielikums MK noteikumiem Nr.1660 "Noteikumi par iedzīvotāju deklarāciju par ienākumu no kapitāla un tās aizpildīšanas kārtību". Veidlapas DK I daļu iesniedz VID līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam par ienākumu no kapitāla pieauguma, ja no šā ienākuma nav ieturēts IIN ienākuma izmaksas brīdī. Ja ienākums no kapitāla pieauguma nepārsniedz 500 latu mēnesī - deklarāciju iesniedz reizi ceturksnī par ceturksnī gūto ienākumu no kapitāla pieauguma. Veidlapas pielikumu DK1 iesniedz VID vienu reizi gadā ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.aprīlī.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma
07.03.2015
 • (*.xls, 37 kB)
 • (*.doc, 43.5 kB)
2.pielikums MK noteikumiem Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību". Avansa maksājumu aprēķinu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā vienlaikus ar gada ienākumu deklarāciju, bet ne vēlāk kā līdz pēctaksācijas gada 1.aprīlim, vai mēnesi pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas. Nodokļa maksātājs iesniedz precizētu taksācijas gada avansa maksājumu aprēķinu, ja saskaņā ar viņa prognozi taksācijas gadā sagaidāmais nodokļa maksātāja apliekamais ienākums būtiski samazināsies vai palielināsies.
Izziņa - personiskās lietas (sava īpašuma) pārdošanas apliecinājums
09.10.2010
 • (*.doc, 45.5 kB)
 • (*.xls, 24.5 kB)
Izziņu iesniedz personai, kurai pārdod personisko lietu (savu īpašumu). 3.pielikums MK 2010.gada 21.septembra noteikumiem Nr.899
Apliecinājums par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas Republikā
17.01.2014
 • (*.doc, 53 kB)
6.pielikums MK noteikumiem Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība". Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 17.panta 12.1prim daļu komersants, individuālais uzņēmums (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecība), kooperatīvā sabiedrība, iestāde, biedrība, nodibinājums, cita privāto tiesību juridiskā persona, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība un fiziskā persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, kura izmaksājusi fiziskajai personai - nerezidentam tādus ienākumus, no kuriem saskaņā ar likumu nodoklis ieturams ienākuma izmaksas vietā, izsniedz nerezidentam apliecinājumu par nerezidenta taksācijas gadā gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā
07.03.2015
 • (*.doc, 54 kB)
 • (*.xls, 34.5 kB)
4.pielikums MK noteikumiem Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība". Nodoklis no izmaksām fiziskajai personai - nerezidentam ieturams ienākuma izmaksas vietā, piemērojot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 7.panta desmito un divpadsmito daļu, ja nerezidenta ienākums saskaņā ar likuma 3.panta trešo daļu ir apliekams ar nodokli, un par fiziskās personas - nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā iesniedzams pārskats.