LV | RU

Atslēgvārdi

darba nespējas lapa

Ja darbinieks ilgstoši slimo

Ja darbinieks ilgstoši slimo /

Darba devējiem reizēm nākas saskarties ar negodprātīgiem darbiniekiem, kuri ļaunprātīgi izmanto darba nespējas lapas, lai nebūtu jāveic savi darba pienākumi vai arī lai izvairītos no iespējamās atbrīvošanas. Turpmāk sniegts skaidrojums, kā darba devējam šādās situācijās rīkoties, un sniegta atbilde uz jautājumu, vai šādus darbiniekus iespējams atbrīvot no darba, kamēr tiem ir darba nespējas lapa.

Lasīt tālāk