Grāmatvedība

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs /Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International 08.10.2012

Ir jau oktobris un tas nozīmē, ka pamazām tuvojas gada pārskata sagatavošana.

Lasīt tālāk

Ieteikumi saņemto atbalstu uzskaitei vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem

Ieteikumi saņemto atbalstu uzskaitei vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem /Linda Puriņa, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 04.10.2012

Vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem grāmatvedības uzskaitē ir jāievēro likuma Par grāmatvedību, likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN), kā arī attiecīgu Ministru kabineta (MK) noteikumu prasības. Aprēķinot IIN no saimnieciskās darbības, ir svarīgi savlaicīgi iekļaut apliekamajā ienākumā visas summas. Šobrīd praktiski visi saimnieciskās darbības gaitā saņemtie atbalsta maksājumi tiek aplikti ar IIN, bet ir atsevišķas likuma par IIN normas, kas atļauj tos apliekamajā ienākumā iekļaut pakāpeniski.

Lasīt tālāk

Cietais rieksts - kā atbrīvoties no uzņēmuma kases?

Cietais rieksts - kā atbrīvoties no uzņēmuma kases? /Aivars Ludboržs 14.09.2012

Komerclikums nosaka, ka kapitālsabiedrības (SIA, AS) vadītājam savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam un jāatbild par zaudējumiem, ko tas nodarījis sabiedrībai (169.panta 1. un 2.daļa). Lai kontrolētu mantas saglabāšanu, jānodrošina tās fiziskā aizsardzība, kā arī jāīsteno grāmatvedības kontrole, kuras pamatprincips ir uzskaites funkcijas atdalīšana no pārējām uzņēmuma saimnieciskās darbības funkcijām, kā to paredz MK noteikumu Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju 69.punkts.

Lasīt tālāk

Darbaspēka nodokļu piemērošana veselības apdrošināšanai un veselības apdrošināšanas prēmiju uzskaite grāmatvedībā

Darbaspēka nodokļu piemērošana veselības apdrošināšanai un veselības apdrošināšanas prēmiju uzskaite grāmatvedībā /Aiva Liakovičus, SIA "A&I Konsultāciju birojs" valdes locekle 07.09.2012

Šoreiz apskatīšu iFinanses.lv lasītāja jautājumu par darbiniekiem apmaksātās veselības apdrošināšanas prēmijas uzskaiti grāmatvedībā gadījumā, ja daļu no šiem izdevumiem sedz uzņēmums, bet otru daļu – darbinieks no savas algas. Bet sākotnēji nedaudz atgādināšu par darbaspēka nodokļu piemērošanu veselības apdrošināšanai un vispārīgām veselības apdrošināšanas prēmiju grāmatvedības uzskaites prasībām.

Lasīt tālāk

Avansa rēķinu izrakstīšanas kārtība, grāmatojumi un pievienotās vērtības nodokļa piemērošana

Avansa rēķinu izrakstīšanas kārtība, grāmatojumi un pievienotās vērtības nodokļa piemērošana /Ingura Doble, zvērināta revidente 28.08.2012

Pārdodot preces un sniedzot pakalpojumus, dažkārt uzņēmējiem nākas sastapties ar klientiem, kuri ļaunprātīgi izmanto iespēju norēķināties pēc preču vai pakalpojumu saņemšanas (ar pēcapmaksu). Līdz ar to uzņēmējiem var rasties nopietnas naudas plūsmas, kā arī saimnieciskā izdevīguma problēmas. Viens nemaksātājs debitors var radīt zaudējumus visam finansiālajam gadam. Tāpēc ļoti svarīgi uzņēmumā izstrādāt kontroles sistēmu, kas nepieļauj bezcerīgu debitoru parādu rašanos. Kā viens no labākajiem debitoru vadības procesiem ir preču piegāde tikai pēc avansa rēķina apmaksas.

Lasīt tālāk

Kase, kases operācijas un to uzskaite. 3.daļa Veikala kase

Kase, kases operācijas un to uzskaite. 3.daļa Veikala kase /Aivars Ludboržs 24.08.2012

Turpinām 10.08.2012. publikāciju Kase, kases operācijas un to uzskaite. Šajā daļā lasiet par veikala kases kārtošanas prasībām un inkasācijas veikšanu.

Lasīt tālāk

Kase, kases operācijas un to uzskaite. 2.daļa Kases grāmatas kārtošana

Kase, kases operācijas un to uzskaite. 2.daļa Kases grāmatas kārtošana /Aivars Ludboržs 17.08.2012

Turpinām 10.08.2012. publikāciju Kase, kases operācijas un to uzskaite. Šajā daļā lasiet par kases grāmatas kārtošanas prasībām.

Lasīt tālāk

Kase, kases operācijas un to uzskaite. 1.daļa Vispārīgi kases kārtošanas jautājumi

Kase, kases operācijas un to uzskaite. 1.daļa Vispārīgi kases kārtošanas jautājumi /Aivars Ludboržs 10.08.2012

Nauda ir vislikvīdākais resurss, kurš bez pienācīgas kontroles pakļauts augstam piesavināšanās riskam. Tāpēc skaidrās naudas darījumu uzskaiti regulē vairāki normatīvie akti, un par to pienācīgu izpildi ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs. Tomēr nereti autors savā praksē ir sastapies ar situāciju, kad kases darījumu uzskaite netiek veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un tieši grāmatvedim ir iespēja šo situāciju mainīt, iesniedzot vadītājam priekšlikumus darba uzlabošanai.

Lasīt tālāk

Jautājumi par pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu vienkāršā ieraksta grāmatvedībā

Jautājumi par pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu vienkāršā ieraksta grāmatvedībā /Nelda Janoviča, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs, SIA AUDITA GRUPA un SIA Nodokļu Konsultatīvais Birojs valdes locekle 30.07.2012

Vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāji, nereti rodas neskaidrības, kā dažos gadījumos pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai piemērojamas likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) 13.panta normas. Tāpēc šajā publikācijā tiks skaidros pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins, par pamatu ņemot iFinanses.lv lasītāju jautājumus.

Lasīt tālāk

Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli normu piemērošana uzkrājumiem šaubīgiem un zaudētu debitoru parādu norakstījumiem

Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli normu piemērošana uzkrājumiem šaubīgiem un zaudētu debitoru parādu norakstījumiem /Ieva Liepiņa, SIA Ievas Liepiņas birojs valdes locekle zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante 16.07.2012

Zaudēto debitoru parādu norakstījumu un par šaubīgiem atzīto debitoru parādu uzkrājumu summu korekcijas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā pamatā regulē likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) 9. un 9.1 pants, pārejas noteikumu 96., 97., 105.punkts un Ministru kabineta  04.07.2006. noteikumu Nr.556 Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli normu piemērošanas noteikumi (MK noteikumi Nr.556) 77., 77.1, 77.2 un 77.3 punkts. Minēto normatīvo aktu noteikumu piemērošanā jau ilgstoši pastāv vairākas neskaidrības un pat nepieņemamas situācijas.

Lasīt tālāk

Cesijas darījumu atspoguļošana grāmatvedības uzskaitē un to nodokļu aspekti

Cesijas darījumu atspoguļošana grāmatvedības uzskaitē un to nodokļu aspekti /Ilga Matule, zvērināta revidente SIA "Leinonen Audit" valdes locekle 10.07.2012

Var būt dažādi cēloņi, kāpēc kreditors pats negrib gaidīt un saņemt parāda apmaksu. Viens no biežāk sastopamajiem iemesliem – kreditors zina, ka parāda atgūšanai būs nepieciešami papildu resursi – gan naudas, gan laika ziņā, un ka parādu var neizdoties atgūt pilnībā, līdz ar to, ja atrodas kāds cits, kas uz abpusēji izdevīgiem noteikumiem apņemas atgūt šo parādu, tiek noslēgts cesijas līgums.

Lasīt tālāk

Pamatlīdzekļu uzskaite mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem

Pamatlīdzekļu uzskaite mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem /Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, SIA „T & D Advance” valdes priekšsēdētāja 21.06.2012

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājsir individuālais komersants (IK), individuālais uzņēmums (IU), zemnieka vai zvejnieka saimniecība (z/s), kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kurš atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam (MUN likums) saņēmis MUN maksātāja statusu.

Lasīt tālāk

Kādi normatīvie akti šobrīd regulē preču iepirkšanu mazumtirdzniecības tīklam?

Kādi normatīvie akti šobrīd regulē preču iepirkšanu mazumtirdzniecības tīklam? /Ilga Matule, zvērināta revidente SIA "Leinonen Audit" valdes locekle 11.06.2012

Kādi normatīvie akti šobrīd regulē preču iepirkšanu mazumtirdzniecības tīklam? Vai preces drīkst iegādāties par skaidru naudu, vai arī tikai ar pārskaitījumu? Šobrīd vairākas vairumtirdzniecības bāzes piedāvā iegādāties preces par skaidru naudu - tiek noformēta pavadzīme un čeks atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Vai drīkst šādi iegādāties preces pārdošanai veiklā? Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz zvērināta revidente Ilga Matule.

Lasīt tālāk

Kādas izmaksas pašnodarbinātais drīkst iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos

Kādas izmaksas pašnodarbinātais drīkst iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos /Mg.oec., mg.ed. Anita Rācene, IK A.R.Z.PLUSS 06.06.2012

Fiziskās personas ienākums no saimnieciskās darbības tiek aprēķināts kā saimnieciskās darbības ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpība. No šī ienākuma tiek aprēķināts ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības. Šajā publikācijā noskaidrosim, ko un kādā apjomā var iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos, kā arī apskatīsim, ko šajos izdevumos ietvert nedrīkst.

Lasīt tālāk

Mazkapitāla SIA pamatkapitāla uzskaite grāmatvedībā

Mazkapitāla SIA pamatkapitāla uzskaite grāmatvedībā /Lilita Bērziņa, SIA Kontu Birža valdes priekšsēdētāja 04.06.2012

Šī raksta tēma ir mazkapitāla sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). Publikācijas mērķis - rast skaidrību, kas ir mazkapitāla SIA un kā šajās sabiedrībās grāmatvedībā atspoguļot pamatkapitāla uzskaiti.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14nākošā lapa