Grāmatvedība

Kompensācijas darbiniekiem un avansa norēķini - atšķirības, noformēšana, grāmatošana, nodokļu aspekti

Kompensācijas darbiniekiem un avansa norēķini - atšķirības, noformēšana, grāmatošana, nodokļu aspekti /Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante SIA „T & D Advance” valdes priekšsēdētāja 19.04.2013

Kā viens no jautājumiem, ko nodokļu maksātājs nereti neizprot, ir kompensāciju aprēķināšana un izmaksāšana darbiniekam par tā izdevumu segšanu. Bieži kompensācijas tiek jauktas ar avansa norēķiniem, jo normatīvajos aktos nav konkrēta definējuma.

Lasīt tālāk

Pamatlīdzekļu dubultā dzīve (pirmā dzīve)

Pamatlīdzekļu dubultā dzīve (pirmā dzīve) /Maija Grebenko 04.04.2013

Pamatlīdzekļu (PL) uzskaite grāmatvedībā nav pats sarežģītākais temats, tomēr tas ir pietiekami apjomīgs, turklāt ar vairākiem īpatnējiem nosacījumiem.

 
Pirmais pamatnosacījums ir tas, ka to uzskaite kārtojama divos atsevišķos veidos:
  • uzskaite finanšu pārskata vajadzībām;
  • uzskaite nodokļu aprēķināšanas vajadzībām.
 
Pamatlīdzekļu uzskaitei finanšu pārskatu vajadzībām veltīts 7. Latvijas grāmatvedības standarts Pamatlīdzekļi (standarts) un MK noteikumi Nr.488 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi (noteikumi).

Lasīt tālāk

Nekustamā īpašuma klasifikācija bilancē

Nekustamā īpašuma klasifikācija bilancē /Maruta Zorgenfreija, zvērināta revidente, SIA PKF Latvia partnere, valdes locekle 03.04.2013

Firma iegādājas nekustamos īpašumus izsolēs ar mērķi tos pārdot (pamatdarbība), kas, protams, nenotiek pārskata gada laikā. Ja ir iespējams, daļa īpašumu līdz pārdošanai tiek iznomāti.Visos gadījumos rodas šo īpašumu uzturēšanas izmaksas - nekustamā īpašuma nodoklis, komunālie maksājumi. Kā klasificēt šos īpašumus, un vai par šīm izmaksām ir jāpalielina pārdošanai turēto nekustamo īpašumu vērtība?

Lasīt tālāk

Eiro ieviešana un darba samaksas organizācija

Eiro ieviešana un darba samaksas organizācija /Anda Ziemele, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas izpilddirektore 27.03.2013

2014.gada 1.janvāris — brīdis, kad ierastos latus nomainīs eiro. Viskrasākās izmaiņas skars tirgotājus, bet jāsaprot, ka šis process ietekmē pilnīgi visus uzņēmējus. Uz grāmatvežu jautājumiem, kā eiro ieviešana ietekmēs attiecības ar darbiniekiem, darba līgumus un algu aprēķinus, atbildes ir sagatavojusi Anda Ziemele, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas izpilddirektore.

Lasīt tālāk

Kļūdu labošana grāmatvedības uzskaitē

Kļūdu labošana grāmatvedības uzskaitē /Lilita Bērziņa, SIA Kontu Birža valdes priekšsēdētāja 13.03.2013

Šajā publikācijā parunāsim par kļūdu labošanu grāmatvedības uzskaitē. Publikācijas mērķis - rast skaidrību, kā pareizi atspoguļot kļūdas, kas iepriekšējos periodos radušās grāmatvedības uzskaitē dažādu iemeslu dēļ. Tās var būt gan matemātiskas, gan neuzmanības, gan kļūdainas informācijas interpretēšanas un cita veida kļūdas.

Lasīt tālāk

Skaidrās naudas pievilcība mazinās

Skaidrās naudas pievilcība mazinās /Maija Grebenko 12.03.2013

Vēloties ietekmēt ēnas ekonomiku, pēdējā laikā normatīvajos aktos ieviestas dažas normas, kas ievērojami ierobežo norēķinus skaidrā naudā. Pirmais, ar ko sastapās patstāvīgie nodokļu maksātāji (gan juridiskās, gan fiziskās personas) šā gada janvārī, bija deklarējamo darījumu sliekšņa sarukšana līdz 1000 Ls. Tiklīdz norēķins (neatkarīgi no iemesla) tiek veikts skaidrā naudā un tā summa kaut par santīmu pārsniedz 1000 Ls, līdz nākamā mēneša 15. datumam ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) deklarācija (formu nosaka MK noteikumi Nr. 237 Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi). Turklāt skaidrā naudā norēķināties, ja summa pārsniedz 5000 Ls (gan Latvijā, gan ārzemēs) aizliegts vispār (nav svarīgi – mēnesī vai piecgadē). Palika spēkā iepriekš bijušie izņēmumi, ka norēķināties drīkst jebkurā summā, bet to obligāti jādeklarē. Tās ir kuģu un gaisakuģu aģentēšanas firmas, kā arī starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas firmas par veiktajiem starptautiskajiem autopārvadājumiem un kravas ekspedīcijas darījumiem.

Lasīt tālāk

Debitoru parādi, to atspoguļošana grāmatvedībā un UIN deklarācijā

Debitoru parādi, to atspoguļošana grāmatvedībā un UIN deklarācijā /Ingura Doble, zvērināta revidente 25.02.2013

Klāt ikgadējais gada pārskatu sastādīšanas laiks, kad atgriežamies pie jautājuma par debitoru parādu atgūstamības izvērtējumu. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām sabiedrību pienākums ir salīdzināt debitoru prasījumu summas ar pašiem debitoriem. Debitoru parādu salīdzināšanas apstiprinājumi ir tikai daļējs, bet ne pietiekams pierādījums faktam, ka salīdzinātās summas tiks saņemtas.

Lasīt tālāk

Pievienotās vērtības nodokļa rēķinu noformēšanas un aprites prasības jaunajā Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Pievienotās vērtības nodokļa rēķinu noformēšanas un aprites prasības jaunajā Pievienotās vērtības nodokļa likumā /Ieva Liepiņa, SIA Ievas Liepiņas birojs valdes locekle zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante 25.01.2013

2013.gada 1.janvārī ir stājies spēkā jaunais Pievienotās vērtības nodokļa likums (PVN likums). Tas paredz virkni nozīmīgu izmaiņu nodokļa rēķinu izrakstīšanas un aprites kārtībā. Pie tam, jaunajā likumā visa ar nodokļa rēķinu kustību saistītā reglamentējošā informācija apkopota un pārskatāmi strukturēta 10 pantos (likuma XVI nodaļā):

Lasīt tālāk

Svarīgākais un aktuālākais pirms gada pārskata sagatavošanas

Svarīgākais un aktuālākais pirms gada pārskata sagatavošanas /Sanita Dambe, zvērināta revidente, SIA "Biznesa un audita centrs" valdes priekšsēdētāja 20.01.2013

Gada pārskats ir vēstījums, kas sniedz skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un izmaiņām finansiālajā stāvoklī, kas gada pārskata lietotājiem noder lai pieņemtu saimnieciska rakstura lēmumus.

Lasīt tālāk

Sagatavošanās darbi gada ienākumu deklarācijas sastādīšanai saimnieciskās darbības veicējiem

Sagatavošanās darbi gada ienākumu deklarācijas sastādīšanai saimnieciskās darbības veicējiem /Linda Puriņa, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 05.12.2012

Lai arī līdz 2012. gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai vēl ir laiks, jau laicīgi ir jāsāk domāt par grāmatvedībā veicamajiem darbiem, kas palīdzēs pareizi un precīzi sastādīt gada ienākumu deklarāciju. Šajā publikācijā galvenā uzmanība ir pievērsta tiem jautājumiem, kas ir aktuāli vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem.

Lasīt tālāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs /Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International 08.10.2012

Ir jau oktobris un tas nozīmē, ka pamazām tuvojas gada pārskata sagatavošana.

Lasīt tālāk

Ieteikumi saņemto atbalstu uzskaitei vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem

Ieteikumi saņemto atbalstu uzskaitei vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem /Linda Puriņa, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 04.10.2012

Vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem grāmatvedības uzskaitē ir jāievēro likuma Par grāmatvedību, likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN), kā arī attiecīgu Ministru kabineta (MK) noteikumu prasības. Aprēķinot IIN no saimnieciskās darbības, ir svarīgi savlaicīgi iekļaut apliekamajā ienākumā visas summas. Šobrīd praktiski visi saimnieciskās darbības gaitā saņemtie atbalsta maksājumi tiek aplikti ar IIN, bet ir atsevišķas likuma par IIN normas, kas atļauj tos apliekamajā ienākumā iekļaut pakāpeniski.

Lasīt tālāk

Cietais rieksts - kā atbrīvoties no uzņēmuma kases?

Cietais rieksts - kā atbrīvoties no uzņēmuma kases? /Aivars Ludboržs 14.09.2012

Komerclikums nosaka, ka kapitālsabiedrības (SIA, AS) vadītājam savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam un jāatbild par zaudējumiem, ko tas nodarījis sabiedrībai (169.panta 1. un 2.daļa). Lai kontrolētu mantas saglabāšanu, jānodrošina tās fiziskā aizsardzība, kā arī jāīsteno grāmatvedības kontrole, kuras pamatprincips ir uzskaites funkcijas atdalīšana no pārējām uzņēmuma saimnieciskās darbības funkcijām, kā to paredz MK noteikumu Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju 69.punkts.

Lasīt tālāk

Darbaspēka nodokļu piemērošana veselības apdrošināšanai un veselības apdrošināšanas prēmiju uzskaite grāmatvedībā

Darbaspēka nodokļu piemērošana veselības apdrošināšanai un veselības apdrošināšanas prēmiju uzskaite grāmatvedībā /Aiva Liakovičus, SIA "A&I Konsultāciju birojs" valdes locekle 07.09.2012

Šoreiz apskatīšu iFinanses.lv lasītāja jautājumu par darbiniekiem apmaksātās veselības apdrošināšanas prēmijas uzskaiti grāmatvedībā gadījumā, ja daļu no šiem izdevumiem sedz uzņēmums, bet otru daļu – darbinieks no savas algas. Bet sākotnēji nedaudz atgādināšu par darbaspēka nodokļu piemērošanu veselības apdrošināšanai un vispārīgām veselības apdrošināšanas prēmiju grāmatvedības uzskaites prasībām.

Lasīt tālāk

Avansa rēķinu izrakstīšanas kārtība, grāmatojumi un pievienotās vērtības nodokļa piemērošana

Avansa rēķinu izrakstīšanas kārtība, grāmatojumi un pievienotās vērtības nodokļa piemērošana /Ingura Doble, zvērināta revidente 28.08.2012

Pārdodot preces un sniedzot pakalpojumus, dažkārt uzņēmējiem nākas sastapties ar klientiem, kuri ļaunprātīgi izmanto iespēju norēķināties pēc preču vai pakalpojumu saņemšanas (ar pēcapmaksu). Līdz ar to uzņēmējiem var rasties nopietnas naudas plūsmas, kā arī saimnieciskā izdevīguma problēmas. Viens nemaksātājs debitors var radīt zaudējumus visam finansiālajam gadam. Tāpēc ļoti svarīgi uzņēmumā izstrādāt kontroles sistēmu, kas nepieļauj bezcerīgu debitoru parādu rašanos. Kā viens no labākajiem debitoru vadības procesiem ir preču piegāde tikai pēc avansa rēķina apmaksas.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15nākošā lapa