Grāmatvedība

Avansa rēķinu izrakstīšanas kārtība, grāmatojumi un pievienotās vērtības nodokļa piemērošana

Avansa rēķinu izrakstīšanas kārtība, grāmatojumi un pievienotās vērtības nodokļa piemērošana /Ingura Doble, zvērināta revidente 28.08.2012

Pārdodot preces un sniedzot pakalpojumus, dažkārt uzņēmējiem nākas sastapties ar klientiem, kuri ļaunprātīgi izmanto iespēju norēķināties pēc preču vai pakalpojumu saņemšanas (ar pēcapmaksu). Līdz ar to uzņēmējiem var rasties nopietnas naudas plūsmas, kā arī saimnieciskā izdevīguma problēmas. Viens nemaksātājs debitors var radīt zaudējumus visam finansiālajam gadam. Tāpēc ļoti svarīgi uzņēmumā izstrādāt kontroles sistēmu, kas nepieļauj bezcerīgu debitoru parādu rašanos. Kā viens no labākajiem debitoru vadības procesiem ir preču piegāde tikai pēc avansa rēķina apmaksas.

Lasīt tālāk

Kase, kases operācijas un to uzskaite. 3.daļa Veikala kase

Kase, kases operācijas un to uzskaite. 3.daļa Veikala kase /Aivars Ludboržs 24.08.2012

Turpinām 10.08.2012. publikāciju Kase, kases operācijas un to uzskaite. Šajā daļā lasiet par veikala kases kārtošanas prasībām un inkasācijas veikšanu.

Lasīt tālāk

Kase, kases operācijas un to uzskaite. 2.daļa Kases grāmatas kārtošana

Kase, kases operācijas un to uzskaite. 2.daļa Kases grāmatas kārtošana /Aivars Ludboržs 17.08.2012

Turpinām 10.08.2012. publikāciju Kase, kases operācijas un to uzskaite. Šajā daļā lasiet par kases grāmatas kārtošanas prasībām.

Lasīt tālāk

Kase, kases operācijas un to uzskaite. 1.daļa Vispārīgi kases kārtošanas jautājumi

Kase, kases operācijas un to uzskaite. 1.daļa Vispārīgi kases kārtošanas jautājumi /Aivars Ludboržs 10.08.2012

Nauda ir vislikvīdākais resurss, kurš bez pienācīgas kontroles pakļauts augstam piesavināšanās riskam. Tāpēc skaidrās naudas darījumu uzskaiti regulē vairāki normatīvie akti, un par to pienācīgu izpildi ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs. Tomēr nereti autors savā praksē ir sastapies ar situāciju, kad kases darījumu uzskaite netiek veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un tieši grāmatvedim ir iespēja šo situāciju mainīt, iesniedzot vadītājam priekšlikumus darba uzlabošanai.

Lasīt tālāk

Jautājumi par pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu vienkāršā ieraksta grāmatvedībā

Jautājumi par pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu vienkāršā ieraksta grāmatvedībā /Nelda Janoviča, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs, SIA AUDITA GRUPA un SIA Nodokļu Konsultatīvais Birojs valdes locekle 30.07.2012

Vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāji, nereti rodas neskaidrības, kā dažos gadījumos pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai piemērojamas likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) 13.panta normas. Tāpēc šajā publikācijā tiks skaidros pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins, par pamatu ņemot iFinanses.lv lasītāju jautājumus.

Lasīt tālāk

Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli normu piemērošana uzkrājumiem šaubīgiem un zaudētu debitoru parādu norakstījumiem

Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli normu piemērošana uzkrājumiem šaubīgiem un zaudētu debitoru parādu norakstījumiem /Ieva Liepiņa, SIA Ievas Liepiņas birojs valdes locekle zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante 16.07.2012

Zaudēto debitoru parādu norakstījumu un par šaubīgiem atzīto debitoru parādu uzkrājumu summu korekcijas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā pamatā regulē likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) 9. un 9.1 pants, pārejas noteikumu 96., 97., 105.punkts un Ministru kabineta  04.07.2006. noteikumu Nr.556 Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli normu piemērošanas noteikumi (MK noteikumi Nr.556) 77., 77.1, 77.2 un 77.3 punkts. Minēto normatīvo aktu noteikumu piemērošanā jau ilgstoši pastāv vairākas neskaidrības un pat nepieņemamas situācijas.

Lasīt tālāk

Cesijas darījumu atspoguļošana grāmatvedības uzskaitē un to nodokļu aspekti

Cesijas darījumu atspoguļošana grāmatvedības uzskaitē un to nodokļu aspekti /Ilga Matule, zvērināta revidente SIA "Leinonen Audit" valdes locekle 10.07.2012

Var būt dažādi cēloņi, kāpēc kreditors pats negrib gaidīt un saņemt parāda apmaksu. Viens no biežāk sastopamajiem iemesliem – kreditors zina, ka parāda atgūšanai būs nepieciešami papildu resursi – gan naudas, gan laika ziņā, un ka parādu var neizdoties atgūt pilnībā, līdz ar to, ja atrodas kāds cits, kas uz abpusēji izdevīgiem noteikumiem apņemas atgūt šo parādu, tiek noslēgts cesijas līgums.

Lasīt tālāk

Pamatlīdzekļu uzskaite mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem

Pamatlīdzekļu uzskaite mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem /Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, SIA „T & D Advance” valdes priekšsēdētāja 21.06.2012

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājsir individuālais komersants (IK), individuālais uzņēmums (IU), zemnieka vai zvejnieka saimniecība (z/s), kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kurš atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam (MUN likums) saņēmis MUN maksātāja statusu.

Lasīt tālāk

Kādi normatīvie akti šobrīd regulē preču iepirkšanu mazumtirdzniecības tīklam?

Kādi normatīvie akti šobrīd regulē preču iepirkšanu mazumtirdzniecības tīklam? /Ilga Matule, zvērināta revidente SIA "Leinonen Audit" valdes locekle 11.06.2012

Kādi normatīvie akti šobrīd regulē preču iepirkšanu mazumtirdzniecības tīklam? Vai preces drīkst iegādāties par skaidru naudu, vai arī tikai ar pārskaitījumu? Šobrīd vairākas vairumtirdzniecības bāzes piedāvā iegādāties preces par skaidru naudu - tiek noformēta pavadzīme un čeks atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Vai drīkst šādi iegādāties preces pārdošanai veiklā? Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz zvērināta revidente Ilga Matule.

Lasīt tālāk

Kādas izmaksas pašnodarbinātais drīkst iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos

Kādas izmaksas pašnodarbinātais drīkst iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos /Mg.oec., mg.ed. Anita Rācene, IK A.R.Z.PLUSS 06.06.2012

Fiziskās personas ienākums no saimnieciskās darbības tiek aprēķināts kā saimnieciskās darbības ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpība. No šī ienākuma tiek aprēķināts ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības. Šajā publikācijā noskaidrosim, ko un kādā apjomā var iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos, kā arī apskatīsim, ko šajos izdevumos ietvert nedrīkst.

Lasīt tālāk

Mazkapitāla SIA pamatkapitāla uzskaite grāmatvedībā

Mazkapitāla SIA pamatkapitāla uzskaite grāmatvedībā /Lilita Bērziņa, SIA Kontu Birža valdes priekšsēdētāja 04.06.2012

Šī raksta tēma ir mazkapitāla sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). Publikācijas mērķis - rast skaidrību, kas ir mazkapitāla SIA un kā šajās sabiedrībās grāmatvedībā atspoguļot pamatkapitāla uzskaiti.

Lasīt tālāk

Saņemto atbalstu uzskaite vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem

Saņemto atbalstu uzskaite vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem /Linda Puriņa, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 01.06.2012

Saimnieciskās darbības ietvaros dažāda veida atbalstus saņem ne tikai tās personas, kas ir pakļautas Gada pārskatu likumam. Arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāji – saimnieciskās darbības veicēji, individuālie komersanti un zemnieku saimniecības – saņem dažāda veida atbalstus. Jautājums par saņemto atbalsta summu pareizu uzrādīšanu vienkāršā ieraksta grāmatvedībā un gada ienākumu deklarācijā īpaši aktualizējās brīdī, kad ar IIN sāka aplikt valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstus lauksaimniekiem.

 

Lasīt tālāk

Mīti un realitāte par pavadzīmēm

Mīti un realitāte par pavadzīmēm /Anda Ziemele, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe 25.05.2012

Daudzo normatīvo aktu grozījumu rezultātā ir izveidojusies situācija, ka starp grāmatvežiem valda apjukums, kādas tagad ir obligātās prasības preču pavadzīmju noformēšanā, un vai vispār šobrīd ir tāds dokuments kā preču pavadzīme. Šīs publikācijas mērķis ir izanalizēt valdošos mītus un izkliedēt neskaidrības.

Lasīt tālāk

Kases čeku kā naudas izdevumus apliecinošu dokumentu noformēšanas prasības

Kases čeku kā naudas izdevumus apliecinošu dokumentu noformēšanas prasības /Arta Priede, LR Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības nodaļas vadītāja vietniece 17.05.2012

Uz iFinanses.lv lasītāju jautājumiem par attaisnojuma dokumentu – kases čeku – noformēšanu, ņemot vērā pēdējos grozījumus Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumos Nr. 585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (MK noteikumi Nr.585), kas stājās spēkā š.g. 5. aprīlī, atbild LR Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības nodaļas vadītāja vietniece Arta Priede.

Lasīt tālāk

IIN avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma par 2012.gadu

IIN avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma par 2012.gadu /Mag.oec. Anita Rācene, IK A.R.Z.PLUSS 29.03.2012

Šogad saimnieciskās darbības veicējiem iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas par 2011.gadu iesniegšanas termiņš ir no 01.03.2012. līdz 01.06.2012. Tomēr iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) avansa maksājumu aprēķins jāiesniedz līdz 1.aprīlīm, kā tas noteikts Ministru kabineta noteikumu Nr. 388 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību (MK noteikumi Nr.388) 2.punktā. Līdz ar to, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, nodokļu maksātājam tomēr deklarācijas sastādīšanas pēdējā diena ir  01.04.2012., lai izmantotu deklarācijas datus IIN avansa aprēķinam un šo aprēķinu iesniegtu termiņā.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14nākošā lapa