Biznesa jaunumi:FM piedāvā mikronodokli neattiecināt uz 41 jomu; EM kategoriski iebilst. E-komercijai jāuzņem straujāki apgriezieni. ES ir nepieciešama vienota ceļojumu brīdinājumu sistēma.

Grāmatvedība

Ārpusbilances saistības vai tomēr saistības bilancē?

Ārpusbilances saistības vai tomēr saistības bilancē? /Jeļena Mihejenkova, SIA "Deloitte Audits Latvia" audita menedžere, ACCA, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante 02.09.2013

Mūsdienās visas jomas ļoti ātri attīstās un mainās. To pašu var teikt arī par revīzijas riskiem un aktualitātēm revīzijas projektos. Grūtos ekonomiskos un finansiālos apstākļos palielinās revīzijas risks, tajā skaitā arī risks, kas ir saistīts ar ārpusbilances posteņu uzskaiti un to atspoguļošanu finanšu pārskatos. Krīzes apstākļos iespējamība, ka ārpusbilances saistības var pārvērsties par saistībām, ir lielāka, kā arī šī informācija kļūst īpaši svarīga finanšu pārskata lietotājiem. Šajā publikācijā – par dažiem būtiskākajiem ārpusbilances posteņu veidiem.

Lasīt tālāk

Debitoru kontēšana un klasificēšana budžeta iestāžu grāmatvedībā

Debitoru kontēšana un klasificēšana budžeta iestāžu grāmatvedībā /Skaidrīte Heinola 28.08.2013

Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti (MK noteikumi Nr.1486), kas izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 29.panta 2. daļu, 2.nodaļas 2.2.apakšnodaļā noteikta debitoru rašanās un to uzskaites kārtība.

Lasīt tālāk

Būtiskākās atšķirības starp uzņēmējdarbības finanšu grāmatvedību un budžeta iestāžu grāmatvedību

Būtiskākās atšķirības starp uzņēmējdarbības finanšu grāmatvedību un budžeta iestāžu grāmatvedību /Skaidrīte Heinola 19.08.2013

Šajā publikācijā analizēsim, kādas ir kopīgās un atšķirīgās prasības grāmatvedības uzskaitē uzņēmējdarbības finanšu grāmatvedībā un budžeta iestāžu grāmatvedībā.

Lasīt tālāk

Atšķirības starp IIN un MUN maksātāju uzskaites žurnāliem

Atšķirības starp IIN un MUN maksātāju uzskaites žurnāliem /Inguna Leibus, Dr.oec., LLU Grāmatvedības un finanšu katedras asoc. profesore 14.08.2013

Tā kā dažkārt profesionālam grāmatvedim jākārto dažādu saimnieciskās darbības formu un nodokļu maksātāju statusu grāmatvedība, tad, cerams, ka zemāk publicētajā tabulā sagatavotais materiāls palīdzēs saprast galvenās atšķirības starp iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāja un mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja žurnālu.

Lasīt tālāk

Debitoru parādu uzskaites nianses budžeta iestāžu grāmatvedībā

Debitoru parādu uzskaites nianses budžeta iestāžu grāmatvedībā /Skaidrīte Heinola 12.08.2013

Likumā par budžetu un finanšu vadību (Likums), kas stājās spēkā 01.01.2003., noteikts - budžeta iestāde  ir valsts vai pašvaldības iestāde, atvasināta publiska persona, kuru pilnīgi finansē no valsts vai pašvaldības budžeta. Arī pašvaldības aģentūras, komersanti, organizācijas savā finansiālajā darbībā ievēro šo likumu, ja:

  • tiem piešķirti valsts budžeta vai pašvaldību budžetu līdzekļi;
  • tajos ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa;
  • to īpaši nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi.

Lasīt tālāk

Divkāršā ieraksta grāmatvedība zemnieku saimniecībām, naudas izņemšana, peļņa un dividendes. 2. daļa

Divkāršā ieraksta grāmatvedība zemnieku saimniecībām, naudas izņemšana, peļņa un dividendes. 2. daļa /Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, SIA T & D Advance valdes priekšsēdētāja 07.08.2013

Turpinām 31.07.2013. publikāciju Divkāršā ieraksta grāmatvedība zemnieku saimniecībām, naudas izņemšana, peļņa un dividendes. Šajā daļā lasiet par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanu dividendēm pielīdzināmam ienākumam, un kā šis jautājums attiecas uz zemnieku saimniecību (ZS) īpašniekiem.

Lasīt tālāk

Divkāršā ieraksta grāmatvedība zemnieku saimniecībām, naudas izņemšana, peļņa un dividendes. 1.daļa

Divkāršā ieraksta grāmatvedība zemnieku saimniecībām, naudas izņemšana, peļņa un dividendes. 1.daļa /Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, SIA T & D Advance valdes priekšsēdētāja 31.07.2013

Zemnieka saimniecībai (ZS) grāmatvedības un peļņas (ienākuma) nodokļu piemērošana ir iespējama divos veidos. Ja ZS kārto vienkāršā ieraksta grāmatvedību, tā maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) no peļņas 24% un sastāda gada ienākumu deklarāciju. Ja ZS kārto divkāršā ieraksta grāmatvedību, tā sastāda gada pārskatu, maksā uzņēmumu ienākuma nodoki (UIN) no peļņas 15% apmērā un sastāda UIN deklarāciju, īpašnieks maksā 10% no dividendēm pielīdzināmā ienākuma. Divkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaitei un gada pārskata sastādīšanai normatīvajos aktos ir daudz trūkumu, jo daudzi posteņi nav atrunāti. Tādēļ katra ZS grāmtvedības uzskaiti un gada pārskatu sastāda, kā to saprot.

Lasīt tālāk

MUN maksātāju saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite

MUN maksātāju saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite /Inguna Leibus, Dr.oec., LLU Grāmatvedības un finanšu katedras asoc. profesore 26.07.2013

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāju grāmatvedības jautājumi kļūst arvien aktuālāki, jo, kā liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) statistikas dati, tad MUN maksātāju skaits ar katru gadu palielinās. Šo nodokli izvēlas maksāt gan SIA, gan pašnodarbinātās personas un individuālie komersanti. Retāk par MUN maksātājiem kļūst zemnieku saimniecības un zvejnieku saimniecības. Izvēloties MUN maksāšanu, bieži vien uzņēmēji ir pārliecināti, ka viņi var kārtot vienkāršā ieraksta grāmatvedību un dažkārt nolemj to kārtot paši bez profesionāla grāmatveža. Tomēr ne visiem MUN maksātājiem ir vienkāršota grāmatvedība.

Lasīt tālāk

Pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. 2.daļa

Pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. 2.daļa /Maruta Zorgenfreija, zvērināta revidente, SIA PKF Latvia partnere, valdes locekle 25.07.2013

Turpinājums 15.07.2013. publikācijai Pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite, kurā autore sniedz atbildes un analizē praktiskas situācijas attiecībā uz pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti un uzrādīšanu finanšu pārskatā. Pamatprasības ir noteiktas Gada pārskatu likumā (GPL) un tā piemērošanas MK noteikumos Nr.488 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi (MK noteikumi Nr.488). Raksta sagatavošanā izmantotas arī atsevišķas norādes, kas ietvertas 5.Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā (SFPS) Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības un standarta ieviešanas vadlīnijās ietvertie piemēri.

Lasīt tālāk

Pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite

Pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite /Maruta Zorgenfreija, zvērināta revidente, SIA PKF Latvia partnere, valdes locekle 15.07.2013

Gada pārskatu likumā (GPL) un tā piemērošanas MK noteikumos Nr.488 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi (MK noteikumi Nr.488) ir noteiktas pamatprasības attiecībā uz pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti un uzrādīšanu finanšu pārskatā. Piemērojot šīs prasības praksē, var rasties dažādi jautājumi, uz kuriem mēģināsim rast atbildes šajā publikācijā. Rakstu sagatavojot, izmantotas arī atsevišķas norādes, kas ietvertas 5. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā (SFPS) Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības un standarta ieviešanas vadlīnijās ietvertie piemēri.

Lasīt tālāk

Dāvanu kartes – saņemto un uzdāvināto dāvanu karšu grāmatošana un nodokļu piemērošana

Dāvanu kartes – saņemto un uzdāvināto dāvanu karšu grāmatošana un nodokļu piemērošana /Ilga Matule, zvērināta revidente SIA "Leinonen Audit" valdes locekle 08.07.2013

Klientu piesaistīšanas un labu attiecību ar sadarbības partneriem uzturēšanas nolūkos, kā arī, lai motivētu darbiniekus, uzņēmumi mēdz iegādāties dāvanu kartes. Šajā publikācijā apskatīšu dāvanu karšu grāmatvedības un nodokļu piemērošanas jautājumus gan dāvanu kartēm, kas tiek izsniegtas uzņēmuma darbiniekiem un sadarbības partneriem, gan saņemtajām dāvanu kartēm.

Lasīt tālāk

Pamatlīdzekļu dubultā dzīve (otrā dzīve)

Pamatlīdzekļu dubultā dzīve (otrā dzīve) /Maija Grebenko 01.07.2013

Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (Likums) galvenā īpatnība ir saistīta ar īpašo apliekamā ienākuma (AI) noteikšanas procedūru – ienākuma, no kura summas tiks aprēķināts uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN).

Lasīt tālāk

Kad obligāti ir jālieto kases aparāti?

Kad obligāti ir jālieto kases aparāti? /Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 28.06.2013

Lai noskaidrotu, kādos gadījumos nodokļu maksātājiem ir nepieciešami kases aparāti, protams, rūpīgi jāiepazīstas ar normatīvo aktu prasībām.

Lasīt tālāk

Elektronisko kases aparātu prasības paralēlās atspoguļošanas periodā. X un Z pārskati un kases aparāta žurnāls

Elektronisko kases aparātu prasības paralēlās atspoguļošanas periodā. X un Z pārskati un kases aparāta žurnāls /Anda Ziemele, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas izpilddirektore 19.06.2013

Strādājot ar elektronisko kases aparātu (EKA), neizbēgama prasība bez pirkumu apliecinošo čeku izsniegšanas nepieciešams izdrukāt arī finanšu atskaites — Z un X.

Lasīt tālāk

Elektronisko kases aparātu prasības paralēlās atspoguļošanas periodā

Elektronisko kases aparātu prasības paralēlās atspoguļošanas periodā /Anda Ziemele, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas izpilddirektore 10.06.2013

Turpinot iesākto tēmu par cenu norādīšanu paralēlās atspoguļošanas periodā, nevar nerunāt par elektronisko kases aparātu (EKA) prasībām saistībā ar eiro ieviešanu.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16nākošā lapa