Grāmatvedība

Pievienotās vērtības nodokļa rēķinu noformēšanas un aprites prasības jaunajā Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Pievienotās vērtības nodokļa rēķinu noformēšanas un aprites prasības jaunajā Pievienotās vērtības nodokļa likumā /Ieva Liepiņa, SIA Ievas Liepiņas birojs valdes locekle zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante 25.01.2013

2013.gada 1.janvārī ir stājies spēkā jaunais Pievienotās vērtības nodokļa likums (PVN likums). Tas paredz virkni nozīmīgu izmaiņu nodokļa rēķinu izrakstīšanas un aprites kārtībā. Pie tam, jaunajā likumā visa ar nodokļa rēķinu kustību saistītā reglamentējošā informācija apkopota un pārskatāmi strukturēta 10 pantos (likuma XVI nodaļā):

Lasīt tālāk

Svarīgākais un aktuālākais pirms gada pārskata sagatavošanas

Svarīgākais un aktuālākais pirms gada pārskata sagatavošanas /Sanita Dambe, zvērināta revidente, SIA "Biznesa un audita centrs" valdes priekšsēdētāja 20.01.2013

Gada pārskats ir vēstījums, kas sniedz skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un izmaiņām finansiālajā stāvoklī, kas gada pārskata lietotājiem noder lai pieņemtu saimnieciska rakstura lēmumus.

Lasīt tālāk

Sagatavošanās darbi gada ienākumu deklarācijas sastādīšanai saimnieciskās darbības veicējiem

Sagatavošanās darbi gada ienākumu deklarācijas sastādīšanai saimnieciskās darbības veicējiem /Linda Puriņa, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 05.12.2012

Lai arī līdz 2012. gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai vēl ir laiks, jau laicīgi ir jāsāk domāt par grāmatvedībā veicamajiem darbiem, kas palīdzēs pareizi un precīzi sastādīt gada ienākumu deklarāciju. Šajā publikācijā galvenā uzmanība ir pievērsta tiem jautājumiem, kas ir aktuāli vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem.

Lasīt tālāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs /Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International 08.10.2012

Ir jau oktobris un tas nozīmē, ka pamazām tuvojas gada pārskata sagatavošana.

Lasīt tālāk

Ieteikumi saņemto atbalstu uzskaitei vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem

Ieteikumi saņemto atbalstu uzskaitei vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem /Linda Puriņa, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 04.10.2012

Vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem grāmatvedības uzskaitē ir jāievēro likuma Par grāmatvedību, likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN), kā arī attiecīgu Ministru kabineta (MK) noteikumu prasības. Aprēķinot IIN no saimnieciskās darbības, ir svarīgi savlaicīgi iekļaut apliekamajā ienākumā visas summas. Šobrīd praktiski visi saimnieciskās darbības gaitā saņemtie atbalsta maksājumi tiek aplikti ar IIN, bet ir atsevišķas likuma par IIN normas, kas atļauj tos apliekamajā ienākumā iekļaut pakāpeniski.

Lasīt tālāk

Cietais rieksts - kā atbrīvoties no uzņēmuma kases?

Cietais rieksts - kā atbrīvoties no uzņēmuma kases? /Aivars Ludboržs 14.09.2012

Komerclikums nosaka, ka kapitālsabiedrības (SIA, AS) vadītājam savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam un jāatbild par zaudējumiem, ko tas nodarījis sabiedrībai (169.panta 1. un 2.daļa). Lai kontrolētu mantas saglabāšanu, jānodrošina tās fiziskā aizsardzība, kā arī jāīsteno grāmatvedības kontrole, kuras pamatprincips ir uzskaites funkcijas atdalīšana no pārējām uzņēmuma saimnieciskās darbības funkcijām, kā to paredz MK noteikumu Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju 69.punkts.

Lasīt tālāk

Darbaspēka nodokļu piemērošana veselības apdrošināšanai un veselības apdrošināšanas prēmiju uzskaite grāmatvedībā

Darbaspēka nodokļu piemērošana veselības apdrošināšanai un veselības apdrošināšanas prēmiju uzskaite grāmatvedībā /Aiva Liakovičus, SIA "A&I Konsultāciju birojs" valdes locekle 07.09.2012

Šoreiz apskatīšu iFinanses.lv lasītāja jautājumu par darbiniekiem apmaksātās veselības apdrošināšanas prēmijas uzskaiti grāmatvedībā gadījumā, ja daļu no šiem izdevumiem sedz uzņēmums, bet otru daļu – darbinieks no savas algas. Bet sākotnēji nedaudz atgādināšu par darbaspēka nodokļu piemērošanu veselības apdrošināšanai un vispārīgām veselības apdrošināšanas prēmiju grāmatvedības uzskaites prasībām.

Lasīt tālāk

Avansa rēķinu izrakstīšanas kārtība, grāmatojumi un pievienotās vērtības nodokļa piemērošana

Avansa rēķinu izrakstīšanas kārtība, grāmatojumi un pievienotās vērtības nodokļa piemērošana /Ingura Doble, zvērināta revidente 28.08.2012

Pārdodot preces un sniedzot pakalpojumus, dažkārt uzņēmējiem nākas sastapties ar klientiem, kuri ļaunprātīgi izmanto iespēju norēķināties pēc preču vai pakalpojumu saņemšanas (ar pēcapmaksu). Līdz ar to uzņēmējiem var rasties nopietnas naudas plūsmas, kā arī saimnieciskā izdevīguma problēmas. Viens nemaksātājs debitors var radīt zaudējumus visam finansiālajam gadam. Tāpēc ļoti svarīgi uzņēmumā izstrādāt kontroles sistēmu, kas nepieļauj bezcerīgu debitoru parādu rašanos. Kā viens no labākajiem debitoru vadības procesiem ir preču piegāde tikai pēc avansa rēķina apmaksas.

Lasīt tālāk

Kase, kases operācijas un to uzskaite. 3.daļa Veikala kase

Kase, kases operācijas un to uzskaite. 3.daļa Veikala kase /Aivars Ludboržs 24.08.2012

Turpinām 10.08.2012. publikāciju Kase, kases operācijas un to uzskaite. Šajā daļā lasiet par veikala kases kārtošanas prasībām un inkasācijas veikšanu.

Lasīt tālāk

Kase, kases operācijas un to uzskaite. 2.daļa Kases grāmatas kārtošana

Kase, kases operācijas un to uzskaite. 2.daļa Kases grāmatas kārtošana /Aivars Ludboržs 17.08.2012

Turpinām 10.08.2012. publikāciju Kase, kases operācijas un to uzskaite. Šajā daļā lasiet par kases grāmatas kārtošanas prasībām.

Lasīt tālāk

Kase, kases operācijas un to uzskaite. 1.daļa Vispārīgi kases kārtošanas jautājumi

Kase, kases operācijas un to uzskaite. 1.daļa Vispārīgi kases kārtošanas jautājumi /Aivars Ludboržs 10.08.2012

Nauda ir vislikvīdākais resurss, kurš bez pienācīgas kontroles pakļauts augstam piesavināšanās riskam. Tāpēc skaidrās naudas darījumu uzskaiti regulē vairāki normatīvie akti, un par to pienācīgu izpildi ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs. Tomēr nereti autors savā praksē ir sastapies ar situāciju, kad kases darījumu uzskaite netiek veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un tieši grāmatvedim ir iespēja šo situāciju mainīt, iesniedzot vadītājam priekšlikumus darba uzlabošanai.

Lasīt tālāk

Jautājumi par pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu vienkāršā ieraksta grāmatvedībā

Jautājumi par pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu vienkāršā ieraksta grāmatvedībā /Nelda Janoviča, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs, SIA AUDITA GRUPA un SIA Nodokļu Konsultatīvais Birojs valdes locekle 30.07.2012

Vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtotājiem, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāji, nereti rodas neskaidrības, kā dažos gadījumos pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai piemērojamas likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) 13.panta normas. Tāpēc šajā publikācijā tiks skaidros pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins, par pamatu ņemot iFinanses.lv lasītāju jautājumus.

Lasīt tālāk

Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli normu piemērošana uzkrājumiem šaubīgiem un zaudētu debitoru parādu norakstījumiem

Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli normu piemērošana uzkrājumiem šaubīgiem un zaudētu debitoru parādu norakstījumiem /Ieva Liepiņa, SIA Ievas Liepiņas birojs valdes locekle zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante 16.07.2012

Zaudēto debitoru parādu norakstījumu un par šaubīgiem atzīto debitoru parādu uzkrājumu summu korekcijas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā pamatā regulē likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN) 9. un 9.1 pants, pārejas noteikumu 96., 97., 105.punkts un Ministru kabineta  04.07.2006. noteikumu Nr.556 Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli normu piemērošanas noteikumi (MK noteikumi Nr.556) 77., 77.1, 77.2 un 77.3 punkts. Minēto normatīvo aktu noteikumu piemērošanā jau ilgstoši pastāv vairākas neskaidrības un pat nepieņemamas situācijas.

Lasīt tālāk

Cesijas darījumu atspoguļošana grāmatvedības uzskaitē un to nodokļu aspekti

Cesijas darījumu atspoguļošana grāmatvedības uzskaitē un to nodokļu aspekti /Ilga Matule, zvērināta revidente SIA "Leinonen Audit" valdes locekle 10.07.2012

Var būt dažādi cēloņi, kāpēc kreditors pats negrib gaidīt un saņemt parāda apmaksu. Viens no biežāk sastopamajiem iemesliem – kreditors zina, ka parāda atgūšanai būs nepieciešami papildu resursi – gan naudas, gan laika ziņā, un ka parādu var neizdoties atgūt pilnībā, līdz ar to, ja atrodas kāds cits, kas uz abpusēji izdevīgiem noteikumiem apņemas atgūt šo parādu, tiek noslēgts cesijas līgums.

Lasīt tālāk

Pamatlīdzekļu uzskaite mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem

Pamatlīdzekļu uzskaite mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem /Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, SIA „T & D Advance” valdes priekšsēdētāja 21.06.2012

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājsir individuālais komersants (IK), individuālais uzņēmums (IU), zemnieka vai zvejnieka saimniecība (z/s), kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kurš atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam (MUN likums) saņēmis MUN maksātāja statusu.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14nākošā lapa