Grāmatvedība

Elektronisko kases aparātu prasības paralēlās atspoguļošanas periodā. X un Z pārskati un kases aparāta žurnāls

Elektronisko kases aparātu prasības paralēlās atspoguļošanas periodā. X un Z pārskati un kases aparāta žurnāls /Anda Ziemele, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas izpilddirektore 19.06.2013

Strādājot ar elektronisko kases aparātu (EKA), neizbēgama prasība bez pirkumu apliecinošo čeku izsniegšanas nepieciešams izdrukāt arī finanšu atskaites — Z un X.

Lasīt tālāk

Elektronisko kases aparātu prasības paralēlās atspoguļošanas periodā

Elektronisko kases aparātu prasības paralēlās atspoguļošanas periodā /Anda Ziemele, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas izpilddirektore 10.06.2013

Turpinot iesākto tēmu par cenu norādīšanu paralēlās atspoguļošanas periodā, nevar nerunāt par elektronisko kases aparātu (EKA) prasībām saistībā ar eiro ieviešanu.

Lasīt tālāk

Par prasībām cenu atspoguļošanā

Par prasībām cenu atspoguļošanā /Anda Ziemele, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas izpilddirektore 31.05.2013

Tuvojoties eiro ieviešanas dienai (2014. gada 1. janvāris), arvien nopietnāk jāsāk pētīt dažādās normatīvo aktu normas un nianses, kas nosaka ieviešamās izmaiņas gan grāmatvedības jomā, gan tirdzniecības vietās. Šajā publikācijā mēģināšu izskaidrot tieši cenu zīmju lietošanu, izskatu un tajās norādāmo informāciju.

Lasīt tālāk

Eiro ieviešanas nianses grāmatvežiem

Eiro ieviešanas nianses grāmatvežiem /Anda Ziemele, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas izpilddirektore 09.05.2013

Gatavojoties eiro ieviešanai, skaļi un plaši tiek iztirzātas problēmas, kas sagaida tirgotājus — kases aparātu nomaiņa, cenas divās valūtās u.tml., atzīstot, ka pārdevējiem būs liels stress jaunos apstākļos – citas cenas, cita valūta, darbs ar divām valūtām vienlaicīgi utt. Bet — eiro ieviešana skar ne tikai tirgotājus! Tas skar jebkuru no mums, gan kā indivīdu (jauna, mums nepazīstama valūta, kredītu konvertācija, iespējamā cenu celšanās u.c.), gan kā darbinieku. Šoreiz gribu runāt par grāmatvežiem un visiem citiem uzskaites darbiniekiem.

Lasīt tālāk

Kompensācijas darbiniekiem un avansa norēķini. Atšķirības, noformēšana, grāmatošana, nodokļu aspekti. 2.daļa

Kompensācijas darbiniekiem un avansa norēķini. Atšķirības, noformēšana, grāmatošana, nodokļu aspekti. 2.daļa /Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante SIA „T & D Advance” valdes priekšsēdētāja 08.05.2013

Publikācijas Kompensācijas darbiniekiem un avansa norēķini - atšķirības, noformēšana, grāmatošana, nodokļu aspekti 1.daļā (iFinanses.lv, 19.04.2013.) mēs runājām par kompensācijām, bet šis raksts būs par avansa norēķiniem.

Lasīt tālāk

Norēķini ar uzņēmuma maksājumu karti

Norēķini ar uzņēmuma maksājumu karti /Dace Pelēkā, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktora vietniece 30.04.2013

Ja uzņēmums veikalā norēķinās ar uzņēmuma maksājumu karti, kura ir piesaistīta uzņēmuma kontam (piemēram, iegādājas biroja, saimniecības preces, degvielu utt), kuri ir ārējie attaisnojuma dokumenti – vai izdotais čeks, vai arī bankas konta izraksts? Pēc likuma Par grāmatvedību 7.1 panta bankas konta izraksts var tikt uzskatīts par ārējo attaisnojuma dokumentu, ja tam nav paraksta. Ja tā, tad kādi ir obligātie rekvizīti uz izsniegtajiem kases čekiem? Vai to noformēšanai ir jāievēro kādas attaisnojuma dokumentu prasības? Piemēram, pirkuma summa virs 100 Ls, bet čekā nav visi obligātie attaisnojuma dokumentam nepieciešamie rekvizīti un informācija, bet ir konta izraksts.

Lasīt tālāk

Pamatlīdzekļu dubultā dzīve (1. dzīves turpinājums)

Pamatlīdzekļu dubultā dzīve (1. dzīves turpinājums) /Maija Grebenko 21.04.2013

Kā jau jebkurai mantai, arī pamatlīdzeklim (PL) ir nepieciešama saimnieka uzmanība. Tas nozīmē, ka laiku pa laikam, būs nepieciešami lielāki vai mazāki tēriņi, uzturot PL kārtībā vai arī veicot kādus nopietnākus uzlabojumus.

Lasīt tālāk

Kompensācijas darbiniekiem un avansa norēķini - atšķirības, noformēšana, grāmatošana, nodokļu aspekti

Kompensācijas darbiniekiem un avansa norēķini - atšķirības, noformēšana, grāmatošana, nodokļu aspekti /Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante SIA „T & D Advance” valdes priekšsēdētāja 19.04.2013

Kā viens no jautājumiem, ko nodokļu maksātājs nereti neizprot, ir kompensāciju aprēķināšana un izmaksāšana darbiniekam par tā izdevumu segšanu. Bieži kompensācijas tiek jauktas ar avansa norēķiniem, jo normatīvajos aktos nav konkrēta definējuma.

Lasīt tālāk

Pamatlīdzekļu dubultā dzīve (pirmā dzīve)

Pamatlīdzekļu dubultā dzīve (pirmā dzīve) /Maija Grebenko 04.04.2013

Pamatlīdzekļu (PL) uzskaite grāmatvedībā nav pats sarežģītākais temats, tomēr tas ir pietiekami apjomīgs, turklāt ar vairākiem īpatnējiem nosacījumiem.

 
Pirmais pamatnosacījums ir tas, ka to uzskaite kārtojama divos atsevišķos veidos:
  • uzskaite finanšu pārskata vajadzībām;
  • uzskaite nodokļu aprēķināšanas vajadzībām.
 
Pamatlīdzekļu uzskaitei finanšu pārskatu vajadzībām veltīts 7. Latvijas grāmatvedības standarts Pamatlīdzekļi (standarts) un MK noteikumi Nr.488 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi (noteikumi).

Lasīt tālāk

Nekustamā īpašuma klasifikācija bilancē

Nekustamā īpašuma klasifikācija bilancē /Maruta Zorgenfreija, zvērināta revidente, SIA PKF Latvia partnere, valdes locekle 03.04.2013

Firma iegādājas nekustamos īpašumus izsolēs ar mērķi tos pārdot (pamatdarbība), kas, protams, nenotiek pārskata gada laikā. Ja ir iespējams, daļa īpašumu līdz pārdošanai tiek iznomāti.Visos gadījumos rodas šo īpašumu uzturēšanas izmaksas - nekustamā īpašuma nodoklis, komunālie maksājumi. Kā klasificēt šos īpašumus, un vai par šīm izmaksām ir jāpalielina pārdošanai turēto nekustamo īpašumu vērtība?

Lasīt tālāk

Eiro ieviešana un darba samaksas organizācija

Eiro ieviešana un darba samaksas organizācija /Anda Ziemele, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas izpilddirektore 27.03.2013

2014.gada 1.janvāris — brīdis, kad ierastos latus nomainīs eiro. Viskrasākās izmaiņas skars tirgotājus, bet jāsaprot, ka šis process ietekmē pilnīgi visus uzņēmējus. Uz grāmatvežu jautājumiem, kā eiro ieviešana ietekmēs attiecības ar darbiniekiem, darba līgumus un algu aprēķinus, atbildes ir sagatavojusi Anda Ziemele, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas izpilddirektore.

Lasīt tālāk

Kļūdu labošana grāmatvedības uzskaitē

Kļūdu labošana grāmatvedības uzskaitē /Lilita Bērziņa, SIA Kontu Birža valdes priekšsēdētāja 13.03.2013

Šajā publikācijā parunāsim par kļūdu labošanu grāmatvedības uzskaitē. Publikācijas mērķis - rast skaidrību, kā pareizi atspoguļot kļūdas, kas iepriekšējos periodos radušās grāmatvedības uzskaitē dažādu iemeslu dēļ. Tās var būt gan matemātiskas, gan neuzmanības, gan kļūdainas informācijas interpretēšanas un cita veida kļūdas.

Lasīt tālāk

Skaidrās naudas pievilcība mazinās

Skaidrās naudas pievilcība mazinās /Maija Grebenko 12.03.2013

Vēloties ietekmēt ēnas ekonomiku, pēdējā laikā normatīvajos aktos ieviestas dažas normas, kas ievērojami ierobežo norēķinus skaidrā naudā. Pirmais, ar ko sastapās patstāvīgie nodokļu maksātāji (gan juridiskās, gan fiziskās personas) šā gada janvārī, bija deklarējamo darījumu sliekšņa sarukšana līdz 1000 Ls. Tiklīdz norēķins (neatkarīgi no iemesla) tiek veikts skaidrā naudā un tā summa kaut par santīmu pārsniedz 1000 Ls, līdz nākamā mēneša 15. datumam ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) deklarācija (formu nosaka MK noteikumi Nr. 237 Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi). Turklāt skaidrā naudā norēķināties, ja summa pārsniedz 5000 Ls (gan Latvijā, gan ārzemēs) aizliegts vispār (nav svarīgi – mēnesī vai piecgadē). Palika spēkā iepriekš bijušie izņēmumi, ka norēķināties drīkst jebkurā summā, bet to obligāti jādeklarē. Tās ir kuģu un gaisakuģu aģentēšanas firmas, kā arī starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas firmas par veiktajiem starptautiskajiem autopārvadājumiem un kravas ekspedīcijas darījumiem.

Lasīt tālāk

Debitoru parādi, to atspoguļošana grāmatvedībā un UIN deklarācijā

Debitoru parādi, to atspoguļošana grāmatvedībā un UIN deklarācijā /Ingura Doble, zvērināta revidente 25.02.2013

Klāt ikgadējais gada pārskatu sastādīšanas laiks, kad atgriežamies pie jautājuma par debitoru parādu atgūstamības izvērtējumu. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām sabiedrību pienākums ir salīdzināt debitoru prasījumu summas ar pašiem debitoriem. Debitoru parādu salīdzināšanas apstiprinājumi ir tikai daļējs, bet ne pietiekams pierādījums faktam, ka salīdzinātās summas tiks saņemtas.

Lasīt tālāk

Pievienotās vērtības nodokļa rēķinu noformēšanas un aprites prasības jaunajā Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Pievienotās vērtības nodokļa rēķinu noformēšanas un aprites prasības jaunajā Pievienotās vērtības nodokļa likumā /Ieva Liepiņa, SIA Ievas Liepiņas birojs valdes locekle zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante 25.01.2013

2013.gada 1.janvārī ir stājies spēkā jaunais Pievienotās vērtības nodokļa likums (PVN likums). Tas paredz virkni nozīmīgu izmaiņu nodokļa rēķinu izrakstīšanas un aprites kārtībā. Pie tam, jaunajā likumā visa ar nodokļa rēķinu kustību saistītā reglamentējošā informācija apkopota un pārskatāmi strukturēta 10 pantos (likuma XVI nodaļā):

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15nākošā lapa