LV | RU

Grāmatvedība

Notikumi pēc bilances datuma. Vai svarīgi?

Notikumi pēc bilances datuma. Vai svarīgi? /Jeļena Mihejenkova, SIA "Deloitte Audits Latvia" audita menedžere, ACCA, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante 12.11.2013

Tuvojas kārtējais finanšu gada noslēgums, kad sabiedrību grāmatveži apkopos grāmatvedības uzskaites informāciju un gatavos finanšu pārskatus. Finanšu pārskatos atspoguļoto informāciju var ietekmēt ne tikai pārskata gadā uzkrātie grāmatvedības dati, bet arī fakti un apstākļi, kas rodas pēc finanšu pārskata bilances datuma

Lasīt tālāk

Kā pareizi labot sociālās iemaksas un aizpildīt ziņojumu

Kā pareizi labot sociālās iemaksas un aizpildīt ziņojumu /Maija Grebenko 25.10.2013

Tā kā grāmatveži ikdienā saskaras ar ļoti daudzām neskaidrībām saistībā ar to, kā ir jāaizpilda kļūdu labojums par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) un kādos gadījumos šīs ziņas vispār drīkst labot, Maija Grebenko ir sagatavojusi praktisku skaidrojumu – to lasiet šajā publikācijā.

Lasīt tālāk

Pamatlīdzekļu remonta izmaksas

Pamatlīdzekļu remonta izmaksas /Ilga Matule, zvērināta revidente SIA "Leinonen Audit" valdes locekle 18.10.2013

Bieži grāmatvežiem praksē rodas neskaidrības, ko darīt ar izmaksām, kas tiek ieguldītas esošajos pamatlīdzekļos – vai par tām ir jāpalielina pamatlīdzekļa vērtība vai arī tās vienkārši jānoraksta izmaksās pārskata periodā. Par to, kā izvērtēt šīs izmaksas un pieņemt pareizo lēmumu, lasiet šīs publikācijas turpinājumā.

Lasīt tālāk

Valsts dotāciju uzskaite un informācijas atklāšana par saņemto valsts finansējumu

Valsts dotāciju uzskaite un informācijas atklāšana par saņemto valsts finansējumu /Jeļena Mihejenkova, SIA "Deloitte Audits Latvia" audita menedžere, ACCA, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante 04.10.2013

Mūsdienās kapitālsabiedrībām ir iespēja pieteikties un saņemt dažādu finansiālo palīdzību no Eiropas fondiem vai Latvijas investīciju programmām. Valsts palīdzība var izpausties dažādi, atšķiroties gan pēc sniegtās palīdzības rakstura, gan finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Finansējuma mērķis var būt kāda darbības virziena uzsākšanas veicināšana (nodrošinot sākuma kapitālu) vai esošās darbības efektivitātes uzlabojumu stimulēšana. Bieži vien valsts dotācijas sauc arī par subsīdijām vai mērķfinansējumu.

Lasīt tālāk

Inventarizācijas atspoguļošana budžeta iestāžu gada pārskatā

Inventarizācijas atspoguļošana budžeta iestāžu gada pārskatā /Skaidrīte Heinola 23.09.2013

Šajā publikācijā lasiet par speciālajām prasībām budžeta iestāžu inventarizāciju veikšanā un rezultātu uzrādīšanu gada pārskatā.

Lasīt tālāk

Eiro ieviešana – sagatavošanās darbi grāmatvedim. 2.daļa

Eiro ieviešana – sagatavošanās darbi grāmatvedim. 2.daļa /Anda Ziemele, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas izpilddirektore 09.09.2013

Turpinām š.g. 4.septembra publikāciju Eiro ieviešana – sagatavošanās darbi grāmatvedim. Šajā daļā lasiet par sagatavošanās darbiem pavadzīmju noformēšanā, pamatlīdzekļu uzskaitē, gada pārskatu sagatavošanā un citiem praktiskiem sagatavošanās darbiem.

Lasīt tālāk

Eiro ieviešana – sagatavošanās darbi grāmatvedim. 1.daļa

Eiro ieviešana – sagatavošanās darbi grāmatvedim. 1.daļa /Anda Ziemele, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas izpilddirektore 04.09.2013

Šobrīd jau ir pilnīgi skaidrs, ka eiro būs, un tāpēc pēdējais laiks sākt (ja vien tas jau nav izdarīts) gatavoties datu konvertācijai uz eiro. Eiro ieviešanas datums 2014. gada 1. janvāris vairs nav aiz kalniem.

Lasīt tālāk

Ārpusbilances saistības vai tomēr saistības bilancē?

Ārpusbilances saistības vai tomēr saistības bilancē? /Jeļena Mihejenkova, SIA "Deloitte Audits Latvia" audita menedžere, ACCA, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante 02.09.2013

Mūsdienās visas jomas ļoti ātri attīstās un mainās. To pašu var teikt arī par revīzijas riskiem un aktualitātēm revīzijas projektos. Grūtos ekonomiskos un finansiālos apstākļos palielinās revīzijas risks, tajā skaitā arī risks, kas ir saistīts ar ārpusbilances posteņu uzskaiti un to atspoguļošanu finanšu pārskatos. Krīzes apstākļos iespējamība, ka ārpusbilances saistības var pārvērsties par saistībām, ir lielāka, kā arī šī informācija kļūst īpaši svarīga finanšu pārskata lietotājiem. Šajā publikācijā – par dažiem būtiskākajiem ārpusbilances posteņu veidiem.

Lasīt tālāk

Debitoru kontēšana un klasificēšana budžeta iestāžu grāmatvedībā

Debitoru kontēšana un klasificēšana budžeta iestāžu grāmatvedībā /Skaidrīte Heinola 28.08.2013

Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti (MK noteikumi Nr.1486), kas izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 29.panta 2. daļu, 2.nodaļas 2.2.apakšnodaļā noteikta debitoru rašanās un to uzskaites kārtība.

Lasīt tālāk

Būtiskākās atšķirības starp uzņēmējdarbības finanšu grāmatvedību un budžeta iestāžu grāmatvedību

Būtiskākās atšķirības starp uzņēmējdarbības finanšu grāmatvedību un budžeta iestāžu grāmatvedību /Skaidrīte Heinola 19.08.2013

Šajā publikācijā analizēsim, kādas ir kopīgās un atšķirīgās prasības grāmatvedības uzskaitē uzņēmējdarbības finanšu grāmatvedībā un budžeta iestāžu grāmatvedībā.

Lasīt tālāk

Atšķirības starp IIN un MUN maksātāju uzskaites žurnāliem

Atšķirības starp IIN un MUN maksātāju uzskaites žurnāliem /Inguna Leibus, Dr.oec., LLU Grāmatvedības un finanšu katedras asoc. profesore 14.08.2013

Tā kā dažkārt profesionālam grāmatvedim jākārto dažādu saimnieciskās darbības formu un nodokļu maksātāju statusu grāmatvedība, tad, cerams, ka zemāk publicētajā tabulā sagatavotais materiāls palīdzēs saprast galvenās atšķirības starp iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāja un mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja žurnālu.

Lasīt tālāk

Debitoru parādu uzskaites nianses budžeta iestāžu grāmatvedībā

Debitoru parādu uzskaites nianses budžeta iestāžu grāmatvedībā /Skaidrīte Heinola 12.08.2013

Likumā par budžetu un finanšu vadību (Likums), kas stājās spēkā 01.01.2003., noteikts - budžeta iestāde  ir valsts vai pašvaldības iestāde, atvasināta publiska persona, kuru pilnīgi finansē no valsts vai pašvaldības budžeta. Arī pašvaldības aģentūras, komersanti, organizācijas savā finansiālajā darbībā ievēro šo likumu, ja:

  • tiem piešķirti valsts budžeta vai pašvaldību budžetu līdzekļi;
  • tajos ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa;
  • to īpaši nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi.

Lasīt tālāk

Divkāršā ieraksta grāmatvedība zemnieku saimniecībām, naudas izņemšana, peļņa un dividendes. 2. daļa

Divkāršā ieraksta grāmatvedība zemnieku saimniecībām, naudas izņemšana, peļņa un dividendes. 2. daļa /Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, SIA T & D Advance valdes priekšsēdētāja 07.08.2013

Turpinām 31.07.2013. publikāciju Divkāršā ieraksta grāmatvedība zemnieku saimniecībām, naudas izņemšana, peļņa un dividendes. Šajā daļā lasiet par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanu dividendēm pielīdzināmam ienākumam, un kā šis jautājums attiecas uz zemnieku saimniecību (ZS) īpašniekiem.

Lasīt tālāk

Divkāršā ieraksta grāmatvedība zemnieku saimniecībām, naudas izņemšana, peļņa un dividendes. 1.daļa

Divkāršā ieraksta grāmatvedība zemnieku saimniecībām, naudas izņemšana, peļņa un dividendes. 1.daļa /Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, SIA T & D Advance valdes priekšsēdētāja 31.07.2013

Zemnieka saimniecībai (ZS) grāmatvedības un peļņas (ienākuma) nodokļu piemērošana ir iespējama divos veidos. Ja ZS kārto vienkāršā ieraksta grāmatvedību, tā maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) no peļņas 24% un sastāda gada ienākumu deklarāciju. Ja ZS kārto divkāršā ieraksta grāmatvedību, tā sastāda gada pārskatu, maksā uzņēmumu ienākuma nodoki (UIN) no peļņas 15% apmērā un sastāda UIN deklarāciju, īpašnieks maksā 10% no dividendēm pielīdzināmā ienākuma. Divkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaitei un gada pārskata sastādīšanai normatīvajos aktos ir daudz trūkumu, jo daudzi posteņi nav atrunāti. Tādēļ katra ZS grāmtvedības uzskaiti un gada pārskatu sastāda, kā to saprot.

Lasīt tālāk

MUN maksātāju saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite

MUN maksātāju saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite /Inguna Leibus, Dr.oec., LLU Grāmatvedības un finanšu katedras asoc. profesore 26.07.2013

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāju grāmatvedības jautājumi kļūst arvien aktuālāki, jo, kā liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) statistikas dati, tad MUN maksātāju skaits ar katru gadu palielinās. Šo nodokli izvēlas maksāt gan SIA, gan pašnodarbinātās personas un individuālie komersanti. Retāk par MUN maksātājiem kļūst zemnieku saimniecības un zvejnieku saimniecības. Izvēloties MUN maksāšanu, bieži vien uzņēmēji ir pārliecināti, ka viņi var kārtot vienkāršā ieraksta grāmatvedību un dažkārt nolemj to kārtot paši bez profesionāla grāmatveža. Tomēr ne visiem MUN maksātājiem ir vienkāršota grāmatvedība.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16nākošā lapa