Jaunums!Jauns žurnāls uzņēmējiem - IFINANSES.LV BIZNESS!

Grāmatvedība

MUN maksātāju saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite

MUN maksātāju saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite /Inguna Leibus, Dr.oec., LLU Grāmatvedības un finanšu katedras asoc. profesore 26.07.2013

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāju grāmatvedības jautājumi kļūst arvien aktuālāki, jo, kā liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) statistikas dati, tad MUN maksātāju skaits ar katru gadu palielinās. Šo nodokli izvēlas maksāt gan SIA, gan pašnodarbinātās personas un individuālie komersanti. Retāk par MUN maksātājiem kļūst zemnieku saimniecības un zvejnieku saimniecības. Izvēloties MUN maksāšanu, bieži vien uzņēmēji ir pārliecināti, ka viņi var kārtot vienkāršā ieraksta grāmatvedību un dažkārt nolemj to kārtot paši bez profesionāla grāmatveža. Tomēr ne visiem MUN maksātājiem ir vienkāršota grāmatvedība.

Lasīt tālāk

Pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. 2.daļa

Pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. 2.daļa /Maruta Zorgenfreija, zvērināta revidente, SIA PKF Latvia partnere, valdes locekle 25.07.2013

Turpinājums 15.07.2013. publikācijai Pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite, kurā autore sniedz atbildes un analizē praktiskas situācijas attiecībā uz pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti un uzrādīšanu finanšu pārskatā. Pamatprasības ir noteiktas Gada pārskatu likumā (GPL) un tā piemērošanas MK noteikumos Nr.488 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi (MK noteikumi Nr.488). Raksta sagatavošanā izmantotas arī atsevišķas norādes, kas ietvertas 5.Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā (SFPS) Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības un standarta ieviešanas vadlīnijās ietvertie piemēri.

Lasīt tālāk

Pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite

Pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite /Maruta Zorgenfreija, zvērināta revidente, SIA PKF Latvia partnere, valdes locekle 15.07.2013

Gada pārskatu likumā (GPL) un tā piemērošanas MK noteikumos Nr.488 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi (MK noteikumi Nr.488) ir noteiktas pamatprasības attiecībā uz pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti un uzrādīšanu finanšu pārskatā. Piemērojot šīs prasības praksē, var rasties dažādi jautājumi, uz kuriem mēģināsim rast atbildes šajā publikācijā. Rakstu sagatavojot, izmantotas arī atsevišķas norādes, kas ietvertas 5. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā (SFPS) Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības un standarta ieviešanas vadlīnijās ietvertie piemēri.

Lasīt tālāk

Dāvanu kartes – saņemto un uzdāvināto dāvanu karšu grāmatošana un nodokļu piemērošana

Dāvanu kartes – saņemto un uzdāvināto dāvanu karšu grāmatošana un nodokļu piemērošana /Ilga Matule, zvērināta revidente SIA "Leinonen Audit" valdes locekle 08.07.2013

Klientu piesaistīšanas un labu attiecību ar sadarbības partneriem uzturēšanas nolūkos, kā arī, lai motivētu darbiniekus, uzņēmumi mēdz iegādāties dāvanu kartes. Šajā publikācijā apskatīšu dāvanu karšu grāmatvedības un nodokļu piemērošanas jautājumus gan dāvanu kartēm, kas tiek izsniegtas uzņēmuma darbiniekiem un sadarbības partneriem, gan saņemtajām dāvanu kartēm.

Lasīt tālāk

Pamatlīdzekļu dubultā dzīve (otrā dzīve)

Pamatlīdzekļu dubultā dzīve (otrā dzīve) /Maija Grebenko 01.07.2013

Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (Likums) galvenā īpatnība ir saistīta ar īpašo apliekamā ienākuma (AI) noteikšanas procedūru – ienākuma, no kura summas tiks aprēķināts uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN).

Lasīt tālāk

Kad obligāti ir jālieto kases aparāti?

Kad obligāti ir jālieto kases aparāti? /Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 28.06.2013

Lai noskaidrotu, kādos gadījumos nodokļu maksātājiem ir nepieciešami kases aparāti, protams, rūpīgi jāiepazīstas ar normatīvo aktu prasībām.

Lasīt tālāk

Elektronisko kases aparātu prasības paralēlās atspoguļošanas periodā. X un Z pārskati un kases aparāta žurnāls

Elektronisko kases aparātu prasības paralēlās atspoguļošanas periodā. X un Z pārskati un kases aparāta žurnāls /Anda Ziemele, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas izpilddirektore 19.06.2013

Strādājot ar elektronisko kases aparātu (EKA), neizbēgama prasība bez pirkumu apliecinošo čeku izsniegšanas nepieciešams izdrukāt arī finanšu atskaites — Z un X.

Lasīt tālāk

Elektronisko kases aparātu prasības paralēlās atspoguļošanas periodā

Elektronisko kases aparātu prasības paralēlās atspoguļošanas periodā /Anda Ziemele, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas izpilddirektore 10.06.2013

Turpinot iesākto tēmu par cenu norādīšanu paralēlās atspoguļošanas periodā, nevar nerunāt par elektronisko kases aparātu (EKA) prasībām saistībā ar eiro ieviešanu.

Lasīt tālāk

Par prasībām cenu atspoguļošanā

Par prasībām cenu atspoguļošanā /Anda Ziemele, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas izpilddirektore 31.05.2013

Tuvojoties eiro ieviešanas dienai (2014. gada 1. janvāris), arvien nopietnāk jāsāk pētīt dažādās normatīvo aktu normas un nianses, kas nosaka ieviešamās izmaiņas gan grāmatvedības jomā, gan tirdzniecības vietās. Šajā publikācijā mēģināšu izskaidrot tieši cenu zīmju lietošanu, izskatu un tajās norādāmo informāciju.

Lasīt tālāk

Eiro ieviešanas nianses grāmatvežiem

Eiro ieviešanas nianses grāmatvežiem /Anda Ziemele, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe, ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas izpilddirektore 09.05.2013

Gatavojoties eiro ieviešanai, skaļi un plaši tiek iztirzātas problēmas, kas sagaida tirgotājus — kases aparātu nomaiņa, cenas divās valūtās u.tml., atzīstot, ka pārdevējiem būs liels stress jaunos apstākļos – citas cenas, cita valūta, darbs ar divām valūtām vienlaicīgi utt. Bet — eiro ieviešana skar ne tikai tirgotājus! Tas skar jebkuru no mums, gan kā indivīdu (jauna, mums nepazīstama valūta, kredītu konvertācija, iespējamā cenu celšanās u.c.), gan kā darbinieku. Šoreiz gribu runāt par grāmatvežiem un visiem citiem uzskaites darbiniekiem.

Lasīt tālāk

Kompensācijas darbiniekiem un avansa norēķini. Atšķirības, noformēšana, grāmatošana, nodokļu aspekti. 2.daļa

Kompensācijas darbiniekiem un avansa norēķini. Atšķirības, noformēšana, grāmatošana, nodokļu aspekti. 2.daļa /Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante SIA „T & D Advance” valdes priekšsēdētāja 08.05.2013

Publikācijas Kompensācijas darbiniekiem un avansa norēķini - atšķirības, noformēšana, grāmatošana, nodokļu aspekti 1.daļā (iFinanses.lv, 19.04.2013.) mēs runājām par kompensācijām, bet šis raksts būs par avansa norēķiniem.

Lasīt tālāk

Norēķini ar uzņēmuma maksājumu karti

Norēķini ar uzņēmuma maksājumu karti /Dace Pelēkā, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes direktora vietniece 30.04.2013

Ja uzņēmums veikalā norēķinās ar uzņēmuma maksājumu karti, kura ir piesaistīta uzņēmuma kontam (piemēram, iegādājas biroja, saimniecības preces, degvielu utt), kuri ir ārējie attaisnojuma dokumenti – vai izdotais čeks, vai arī bankas konta izraksts? Pēc likuma Par grāmatvedību 7.1 panta bankas konta izraksts var tikt uzskatīts par ārējo attaisnojuma dokumentu, ja tam nav paraksta. Ja tā, tad kādi ir obligātie rekvizīti uz izsniegtajiem kases čekiem? Vai to noformēšanai ir jāievēro kādas attaisnojuma dokumentu prasības? Piemēram, pirkuma summa virs 100 Ls, bet čekā nav visi obligātie attaisnojuma dokumentam nepieciešamie rekvizīti un informācija, bet ir konta izraksts.

Lasīt tālāk

Pamatlīdzekļu dubultā dzīve (1. dzīves turpinājums)

Pamatlīdzekļu dubultā dzīve (1. dzīves turpinājums) /Maija Grebenko 21.04.2013

Kā jau jebkurai mantai, arī pamatlīdzeklim (PL) ir nepieciešama saimnieka uzmanība. Tas nozīmē, ka laiku pa laikam, būs nepieciešami lielāki vai mazāki tēriņi, uzturot PL kārtībā vai arī veicot kādus nopietnākus uzlabojumus.

Lasīt tālāk

Kompensācijas darbiniekiem un avansa norēķini - atšķirības, noformēšana, grāmatošana, nodokļu aspekti

Kompensācijas darbiniekiem un avansa norēķini - atšķirības, noformēšana, grāmatošana, nodokļu aspekti /Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante SIA „T & D Advance” valdes priekšsēdētāja 19.04.2013

Kā viens no jautājumiem, ko nodokļu maksātājs nereti neizprot, ir kompensāciju aprēķināšana un izmaksāšana darbiniekam par tā izdevumu segšanu. Bieži kompensācijas tiek jauktas ar avansa norēķiniem, jo normatīvajos aktos nav konkrēta definējuma.

Lasīt tālāk

Pamatlīdzekļu dubultā dzīve (pirmā dzīve)

Pamatlīdzekļu dubultā dzīve (pirmā dzīve) /Maija Grebenko 04.04.2013

Pamatlīdzekļu (PL) uzskaite grāmatvedībā nav pats sarežģītākais temats, tomēr tas ir pietiekami apjomīgs, turklāt ar vairākiem īpatnējiem nosacījumiem.

 
Pirmais pamatnosacījums ir tas, ka to uzskaite kārtojama divos atsevišķos veidos:
  • uzskaite finanšu pārskata vajadzībām;
  • uzskaite nodokļu aprēķināšanas vajadzībām.
 
Pamatlīdzekļu uzskaitei finanšu pārskatu vajadzībām veltīts 7. Latvijas grāmatvedības standarts Pamatlīdzekļi (standarts) un MK noteikumi Nr.488 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi (noteikumi).

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15nākošā lapa