Aktuāli

No 1.februāra jādeklarē auto, kas tiks izmantoti tikai saimnieciskās darbības nodrošināšanai /iFinanses.lv 31.01.2011

Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli nemaksā par transportlīdzekļiem, kurus komersants izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un deklarējis Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Lasīt tālāk

Maternitātes un paternitātes pabalstus saglabās 80% apmērā /iFinanses.lv 27.01.2011

Labklājības ministrija sagatavojusi grozījumus likumā Par maternitātes un slimības apdrošināšanu, kas paredz, ka arī pēc 2012.gada 31.decembra maternitātes un paternitātes pabalstu piešķirs 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Lasīt tālāk

Plāno ieviest mantiskā stāvokļa deklarēšanu /iFinanses.lv 27.01.2011

Šodien, 27.janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumprojektu, un tajā ir paredzēts, ka šis tā saucamais nulles deklarāciju likums stāsies spēkā jau šā gada 1. jūlijā.

Lasīt tālāk

Pieņemti centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi /iFinanses.lv 26.01.2011

2010.gada 28.decembrī Ministru kabinetā pieņemti un 2011.gada 12.janvārī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.1241 Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi, kas nosaka gadījumus, kad tiešās pārvaldes iestādēm ir obligāti preces vai pakalpojumus jāiegādājas no centralizēto iepirkumu institūcijām vai ar to starpniecību, kā arī centralizēto iepirkumu institūciju un tās sniegto pakalpojumu izmantošanas nosacījumus.

Lasīt tālāk

VID skaidrojumi par PVN piemērošanu, mainoties PVN likmei /iFinanses.lv 25.01.2011

Saskaņā ar likuma Par pievienotās vērtības nodokli pārejas noteikumu 70.punktu ja preču piegāde saskaņā ar likuma 8.panta pirmo daļu vai pakalpojuma sniegšana saskaņā ar likuma 8.panta otro daļu ir notikusi līdz 2010.gada 31.decembrim, bet PVN rēķins vēl nav izrakstīts, šim darījumam piemēro attiecīgo PVN likmi, kas šādai preču piegādei vai pakalpojumam bija piemērojama līdz 2010.gada 31.decembrim.

Lasīt tālāk

Apstiprināti grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām /iFinanses.lv 25.01.2011

Otrdien, 25. janvārī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām, paredzot izslēgt no likuma normas, kas noteica ierobežojumu pārmaksātās nodokļu summas atmaksai kriminālprocesa uzsākšanas gadījumā.

Lasīt tālāk

Atvieglos PVN maksāšanas kārtību zvejniecības uzņēmumiem /iFinanses.lv 25.01.2011

Otrdien, 25. janvārī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika uzdots FM sagatavot grozījumus likumā par pievienotās vērtības nodokli (PVN), paredzot atvieglotu PVN maksāšanas kārtību zvejniecības uzņēmumiem.

Lasīt tālāk

VID iesniedzamie gada pārskati, dokumenti un to iesniegšanas termiņi par 2010.pārskata gadu /iFinanses.lv 25.01.2011

Saskaņā ar Komerclikumu un Gada pārskatu likumu, sabiedrības iesniedz gada pārskatu par 2010.gadu šādā kārtībā:

Lasīt tālāk

Uzlabos iepirkumu uzraudzību ES projektu ietvaros /iFinanses.lv 20.01.2011

Lai iespējami ātri spētu identificēt pārkāpumus iepirkumu jomā un izvairīties no neattiecināmo izmaksu rašanās, paplašinās institūciju loku, kam ir tiesības veikt iepirkumu pirmspārbaudes Eiropas Savienības (ES) fondu projektos.

Lasīt tālāk

Kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem jāpalielina pamatkapitāls /iFinanses.lv 20.01.2011

No š.g. 1.novembra, lai saņemtu patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniegšanas licenci,  kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla lielumam jābūt vismaz 300 000 latu apmērā.

Lasīt tālāk

Nosaka kārtību, kādā izslēdz no ar PVN apliekamo personu reģistra /iFinanses.lv 19.01.2011

Šodien, 19.01.2011. spēkā stājas grozījumi MK noteikumos Nr.933 Likuma Par pievienotās vērtības nodokli normu piemērošanas kārtība, ar kuriem tiek noteikta kārtība un termiņi, kādā Valsts ieņēmumu dienests (VID) personu izslēdz no VID ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo personu reģistra.

Lasīt tālāk

Pagarināts pieteikumu PVN atmaksai citā ES dalībvalstī iesniegšanas termiņš /iFinanses.lv 18.01.2011

Otrdien, 18. janvārī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti grozījumi noteikumos par kārtību, kādā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamā persona iesniedz pieteikumu PVN atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī un kārtība, kādā atmaksā PVN citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamai personai.

Lasīt tālāk

Mainīti deklarācijas par ienākumiem no kapitāla iesniegšanas termiņi /iFinanses.lv 14.01.2011

Personām, kurām ienākums no kapitāla pieauguma sākot ar 2011.gada 1.janvāri nepārsniegs 100 latus mēnesī, deklarācija par ienākumu no kapitāla būs jāiesniedz VID vienu reizi gadā ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 15.janvārī .

Lasīt tālāk

Par nodokļu maksātāju būs jāreģistrējas pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas /iFinanses.lv 14.01.2011

Turpmāk nodokļa maksātājam  būs jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējam pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas, norādot saimnieciskās darbības jomu, kurā nodokļa maksātājs veiks saimniecisko darbību.

Lasīt tālāk

Papildināts komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu saraksts /iFinanses.lv 13.01.2011

Šodien, 13.janvārī, stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.13 Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu, nosakot komercķīlas reģistrācijas valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61nākošā lapa