Aktuāli

VID informatīvais materiāls par Mantiskā stāvokļa deklarāciju /iFinanses.lv 08.01.2012

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis skaidrojošu informāciju par Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumu.

Lasīt tālāk

Fiziskās personas nodokļu deklarācijas var iesniegt papīra formā /iFinanses.lv 08.01.2012

Konstatējot, ka publiskajā telpā šobrīd tiek pārpublicēta neaktuāla informācija par nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas nosacījumiem fiziskām personām, Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka, saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pienākums iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas elektroniskā veidā attiecībā uz nodokļu maksātājiem — fiziskajām personām, kā arī uz fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību — piemērojams, sākot ar 2014. gada 1. janvāri.

Lasīt tālāk

VID informatīvais materiāls par būtiskākajiem grozījumiem likumā par IIN /iFinanses.lv 05.01.2012

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka Saeima 2011. gada 15. decembrī pieņēma likumu Grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas publicēts 2011. gada 29. decembra laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr. 204 (4602) un kura normas stājas spēkā 2012. gada 1. janvārī, izņemot likuma pārejas noteikumu 87. punktā minētās normas, kuras piemēro ar 2011. gada 1. janvāri.

Lasīt tālāk

VID informatīvais materiāls par būtiskākajiem grozījumiem likumā par UIN /iFinanses.lv 03.01.2012

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2011. gada 15. decembrī tika pieņemti grozījumi likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli, kas publicēti 2011. gada 29. decembra laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.204 un stājas spēkā 2012. gada 1. janvārī, izņemot pārejas noteikumos noteikto atsevišķu normu spēkā stāšanos. Turpmāk informatīvs apkopojums par būtiskākajiem grozījumiem likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN).

Lasīt tālāk

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2011. gada decembrī /iFinanses.lv 03.01.2012

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2011. gada decembrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem.

Lasīt tālāk

Aktualizē Profesiju klasifikatoru /iFinanses.lv 03.01.2012

Otrdien, 3. janvārī, valdībā apstiprinātas izmaiņas Noteikumos par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, paredzot grozījumus Profesiju klasifikatorā.

Lasīt tālāk

Jauna kārtība algas nodokļu grāmatiņas izsniegšanai /iFinanses.lv 03.01.2012

Otrdien, 3. janvārī,  Ministru kabinets (MK) apstiprināja noteikumu projektu, kas paredz jaunu kārtību, kādā izsniedzamas algas nodokļu grāmatiņas. Vienlaikus MK aicināja izvērtēt iespēju pāriet uz elektronisko nodokļu grāmatiņu sistēmu un par to diskutēt valdībā.

Lasīt tālāk

Plāno noteikt akcīzes nodokļa atbrīvojumu dabasgāzei / 02.01.2012

Otrdien, 3. janvārī, Ministru kabinetā izskatīs Finanšu ministrijas sagatavoto noteikumu projektu par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanu. Tas sagatavots, lai  uzņēmumiem, kas atrodas industriālajos parkos, radītu vienādus konkurences apstākļus salīdzinājumā ar citiem līdzīgiem uzņēmumiem, kas ir dabasgāzes galalietotāji un noteikto mērķu izmantošanai saņem dabasgāzi, piemērojot tai akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

Lasīt tālāk

Nodokļu likmes 2012.gadā /iFinanses.lv 02.01.2012

Nodokļu likmes 2012. gadā, salīdzinot ar 2011. un 2010. gadu, skatiet tabulā zemāk:

Lasīt tālāk

Stājas spēkā jauna kārtība preču piegādes dokumentu noformēšanai /iFinanses.lv 01.01.2012

2012.gada 1.janvārī stājas spēkā gozījumi MK noteikumos Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, nosakot jaunu kārtību preču piegādes dokumentu noformēšanai.

Lasīt tālāk

VID atgādina: mantiskā stāvokļa deklarācijā norādāmā informācija jāfiksē uz 31.12.2011. pulksten 24:00 / 01.01.2012

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2011.gada 15.decembrī stājās spēkā Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums. Lai gan mantiskā stāvokļa deklarācija noteiktām iedzīvotāju kategorijām būs jāiesniedz VID laika posmā no 2012.gada 1.marta līdz 1.jūnijam ieskaitot, tajā būs jānorāda ziņas par personas mantisko stāvokli uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24:00.

Lasīt tālāk

Izmaiņas sociālajā jomā 2012.gadā /iFinanses.lv 01.01.2012

No 2012.gada 1.janvāra spēkā stājas vairākas būtiskas izmaiņas sociālajā jomā, informē Labklājības ministrija.

Lasīt tālāk

Precizēta Ziņu par darba ņēmējiem iesniegšanas kārtība /iFinanses.lv 29.12.2011

Ar 2012.gada 1.janvārī spēkā stājas grozījumi MK noteikumos Nr. 827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli, precizējot ziņu iesniegšanas kārtību par mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāju darbiniekiem, personām, kurām piešķirta vecuma pensija priekšlaicīgi, kā arī nosaka ziņu sniegšanas kārtību personām, kas uzsāk vai beidz algoto darbu ārvalstīs.

Lasīt tālāk

Stājas spēkā jauni noteikumi par UIN deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu /iFinanses.lv 29.12.2011

Š.g. 30.decembrī spēkā stājas MK noteikumi Nr.981 Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu, kas paredz jaunu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas veidlapu, kas jāpiemēro deklarācijai par 2011.gadu.

Lasīt tālāk

VID: Palielinājies kases aparātu un kases sistēmu izmantošanas pārkāpumu skaits /Valsts ieņēmumu dienests 29.12.2011

2011. gada astoņos mēnešos Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir veicis 2235 tematiskās pārbaudes tirdzniecības un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumiem, pārkāpumus konstatējot 1434 gadījumos, informē VID Nodokļu pārvalde. Salīdzinot pārbaužu rezultātus iepriekšējos gados tirdzniecības un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumos saistībā ar kases aparātu un kases sistēmu izmantošanu, ir vērojama tendence palielināties pārkāpumu īpatsvaram.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78nākošā lapa