Aktuāli

Apturēta Latvijas Krājbankas darbība /iFinanses.lv 22.11.2011

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2011. gada 21. novembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu apturēt AS Latvijas Krājbanka visu finanšu pakalpojumu sniegšanu. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz konstatēto līdzekļu iztrūkumu bankā, par ko ir informēta Ģenerālprokuratūra.

Lasīt tālāk

Vidējā alga iepirkumos turpmāk netiks ņemta vērā / 17.11.2011

2011.gada 3.novembrī ir publicēts un stājies spēkā Satversmes tiesas spriedums lietā Nr.2011-05-01 (turpmāk – Spriedums), ar kuru Satversmes tiesa ir atzinusi Publisko iepirkumu likuma 39.panta 1. daļas 6.punktu, ciktāl tas ierobežo nodokļus maksājošo iepirkuma procedūru kandidātu un pretendentu tiesības, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam un spēkā neesošu no 2012.gada 1.marta.

Lasīt tālāk

Precizē mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtību /iFinanses.lv 16.11.2011

Otrdien, 15.novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti grozījumi MK 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.819 Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību (MK noteikumi Nr.819). Grozījumu mērķis ir nodrošināt vienkāršu un vienveidīgu mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) deklarāciju aizpildīšanas kārtību, novēršot neviennozīmīgās normatīvā akta interpretācijas attiecībā uz mikrouzņēmuma īpašnieka ienākumu, komandējuma naudas un atvaļinājuma naudas atspoguļošanu deklarācijā, u.c. jautājumiem.

Lasīt tālāk

Plāno ierobežot mikrouzņēmumu, kas dibināti nodokļu optimizēšanas nolūkā, darbību /iFinanses.lv 16.11.2011

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti otrdien, 15.novembrī, vērtējot paveikto un plānoto uzņēmējdarbības vides sakārtošanā, vērsa uzmanību uz problēmām, kas saistītas ar mikrouzņēmumu nodokļa administrēšanu.

Lasīt tālāk

Atcels prasību par preču pirkuma līguma obligāto rakstveida formu /iFinanses.lv 15.11.2011

Šodien, 15.novembrī, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus likumā Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma un pārdevuma līgumiem (likums par CISG konvenciju), kas paredz izslēgt normu, ar kuru tiek ierobežota pirkuma-pārdevuma līguma formas brīvība.

Lasīt tālāk

Apstiprina nosacījumus ES fondu projektu īstenošanas termiņu pagarināšanai /iFinanses.lv 15.11.2011

Lai atsevišķos gadījumos varētu pagarināt Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenošanas termiņus un tādējādi attiecināt projekta ietvaros veiktās izmaksas, otrdien, 15. novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināts Finanšu ministrijas sagatavots noteikumu projekts par kārtību, kādā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

Lasīt tālāk

Top jauni noteikumi par iedzīvotāju deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma un tās aizpildīšanas kārtību /iFinanses.lv 11.11.2011

Ceturtdien, 10.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts noteikumu projekts Noteikumi par iedzīvotāju deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma un tās aizpildīšanas kārtību, kas aizstās šobrīd spēkā esošos MK noteikumus Nr.1660 Noteikumi par iedzīvotāju deklarācijas par ienākumu no kapitāla un tās aizpildīšanas kārtību (MK noteikumi Nr.1660).

Lasīt tālāk

Aicinām piedalīties forumā par mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanu /iFinanses.lv 11.11.2011

Jau ilgāk kā gadu ir spēkā Mikrouzņēmumu nodokļa likums, taču neskaidrības vēl joprojām ir saglabājušās vairākos mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas jautājumos.

Lasīt tālāk

VID metodiskais materiāls Par nodokļu piemērošanu fizisko personu veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem /Valsts ieņēmumu dienests 10.11.2011

Pie fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), tiek pieskaitīti arī ienākumi no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas.

Lasīt tālāk

Plānotas izmaiņas NĪN piemērošanā /iFinanses.lv 08.11.2011

2012. gadā plānotas vairākas nozīmīgas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanā, piemēram, nesaglabāt likumā noteikto 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu un dot tiesības pašvaldībām pašām lemt par nodokļa pieauguma ierobežojumu zemei.

Lasīt tālāk

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2011. gada oktobrī /iFinanses.lv 04.11.2011

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2011. gada oktobrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem.

Lasīt tālāk

iFinanses.lv akcijas uzvarētāji / 03.11.2011

Ir noslēgusies iFinanses.lv akcija, kas noritēja š.g. oktobrī un kuras dalībniekiem, reģistrējoties par iFinanses.lv lietotāju un norādot slepeno kodu, bija iespēja laimēt iFinanses.lv abonementu 2012.gadam.

Lasīt tālāk

Apstiprināts Latvijas un Ķīnas nodokļu konvencijas protokols /iFinanses.lv 01.11.2011

Otrdien, 1. novembrī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Finanšu ministrijas sagatavotais likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības protokolu, ar ko grozīs 1996. gada līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem.

Lasīt tālāk

Par darba samaksu naktī no 29. uz 30. oktobri /iFinanses.lv 31.10.2011

Aprēķinot darbiniekiem samaksu par darbu naktī no š.g. 29. uz 30. oktobri, darba devējiem jāuzskaita un jāapmaksā darbinieku faktiski nostrādātās stundas, atgādina Valsts darba inspekcija.

Lasīt tālāk

Pilnveidos kapitālsabiedrību dāvināšanas kārtību /iFinanses.lv 28.10.2011

Ceturtdien, 27.oktobrī,  Valsts sekretāru sanāksmē tika skatīts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais koncepcijas projekts par valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību, kapitālsabiedrību, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, un kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus dāvinājumu (ziedojumu) politikas uzlabošanu.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75nākošā lapa