Aktuāli

Gada ienākumu deklarācijas par 2013.gadā gūtajiem ienākumiem saimnieciskās darbības veicējiem obligāti jāiesniedz VID no š.g. 3.marta līdz 2.jūnijam /Valsts ieņēmumu dienests 13.01.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka gada ienākumu deklarāciju par 2013.gadā gūto ienākumu jāsniedz VID no 03.03.2014. Fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāji, gada ienākumu deklarācijas VID ir jāiesniedz līdz 02.06.2014., obligāti izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), bet fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību, gada ienākumu deklarāciju VID var iesniegt gan papīra formātā, gan elektroniski.

Lasīt tālāk

Līdz 1.februārim jādeklarē skaidrās naudas darījumi ar fizisku personu /iFinanses.lv 11.01.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka visiem uzņēmumiem un fiziskajām personām - saimnieciskās darbības veicējiem - līdz 01.02.2014. jādeklarē VID tie darījumi, kas 2013.gadā veikti ar fiziskām personām vairāk kā Ls 2000 apmērā skaidrā naudā.

Lasīt tālāk

Par PVN piemērošanu sniegtajiem pakalpojumiem kuģiem un gaisakuģiem /iFinanses.lv 11.01.2014

01.01.2014. spēkā stājās grozījumi MK noteikumos Nr.17 Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai (MK noteikumi Nr.17), kuros noteikta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 0 % piemērošanas kārtība sniegtajiem pakalpojumiem kuģiem un gaisakuģiem.

Lasīt tālāk

Precizēta nodokļa rēķina izrakstīšanas kārtība /iFinanses.lv 10.01.2014

Š.g. 1.janvārī spēkā stājas grozījumi MK noteikumos Nr.17 Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai, saskaņā ar kuriem tiem precizēta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) rēķina izrakstīšanas kārtība.

Lasīt tālāk

Precizē ziņojumu iesniegšanas kārtību par valdes locekļiem /iFinanses.lv 09.01.2014

10.01.2014. spēkā stājas grozījumi MK noteikumos Nr. 827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas precizē ziņojumu iesniegšanas kārtību par valdes locekļiem.

Lasīt tālāk

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2013.gada decembrī /iFinanses.lv 09.01.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2013. gada decembrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

Lasīt tālāk

Atvieglotas prasības gada pārskatu sagatavošanā mikrouzņēmumiem /iFinanses.lv 08.01.2014

Atgādinām, ka 01.01.2013. spēkā stājās grozījumi Gada pārskatu likumā, saskaņā ar kuriem ir noteiktas atvieglotas prasības gada pārskatu sagatavošanā mikrouzņēmumiem. Šie grozījumi piemērojami, sagatavojot gada pārskatu par 2013.gadu.

Lasīt tālāk

Nodokļu likmes 2014.gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem

Nodokļu likmes 2014.gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem /Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, SIA “T & D Advance” valdes priekšsēdētāja 05.01.2014

Publicējam nodokļu konsultantes Jadvigas Neilandes sagatavoto tabulu ar nodokļu likmēm, kas stājas spēkā 2014.gadā. Nodokļu likmes ir apkopotas salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

Lasīt tālāk

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stājas spēkā 01.01.2014.

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stājas spēkā 01.01.2014. / 05.01.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 06.11.2013. Saeima pieņēma likumu Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas publicēts 27.11.2013. laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.232 (5038) un kura normas stājas spēkā 01.01.2014. Grozījumi bija nepieciešami, lai padarītu saprotamāku pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu, novērstu regulējuma neprecizitātes un interpretācijas iespējas, radītu pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi.

Lasīt tālāk

Grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas stājas spēkā 01.01.2014.

Grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas stājas spēkā 01.01.2014. /Valsts ieņēmumu dienests 05.01.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka Saeima 06.11.2013. pieņēma likumu Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas publicēts 27.11.2013. laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.232 (5038) un kura normas stājas spēkā 01.01.2014., izņemot likuma pārejas noteikumu 90., 96., 100. un 108.punktā noteikto atsevišķu normu spēkā stāšanās brīdi.

Lasīt tālāk

Izmaiņas Mikrozņēmumu nodokļa likumā, kas stājas spēkā 01.01.2014.

Izmaiņas Mikrozņēmumu nodokļa likumā, kas stājas spēkā 01.01.2014. /Valsts ieņēmumu dienests 05.01.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 06.11.2013. Saeimā ir pieņemts likums Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas publicēts 27.11.2013. laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.232 (5038) un stājas spēkā 01.01.2014.

Lasīt tālāk

Ar š.g. 1.janvāri ieviests pievienotās vērtības nodokļa nodrošinājums darījumiem ar naftas produktiem /iFinanses.lv 03.01.2014

Ar 01.01.2014. ir ieviests pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nodrošinājums PVN maksātājam, kurš darbojas vai paredzējis veikt darbības ar naftas produktiem kā apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts nosūtītājs vai saņēmējs atbilstoši likumā Par akcīzes nodokli noteiktajam. Minētais nodrošinājums ir paredzēts 12 mēnešu periodam, un tas ir fiksēts apmērs – EUR 1 000 000, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Lasīt tālāk

Grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām, kas stājas spēkā 01.01.2014.

Grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām, kas stājas spēkā 01.01.2014. / 27.12.2013

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka Saeima 06.11.2013. pieņēma likumu Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas uzliek pienākumu VID ar 01.01.2014. uzturēt riska personu reģistru un nodrošināt informācijas par riska personu reģistrā reģistrētajām riska personām nodošanu Uzņēmumu reģistram.

Lasīt tālāk

2014.gadā noteiks griestus ienākumiem, no kuriem būs jāveic sociālās iemaksas /iFinanses.lv 19.12.2013

Otrdien, 17.decembrī, valdībā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru, saskaņā ar kuriem 2014.gadā noteiks maksimālo apmēru ienākumiem, no kuriem būs jāveic sociālās iemaksas. Tas būs EUR 46 400 gadā.

Lasīt tālāk

Apstiprina valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes konkrētām maksātāju kategorijām 2014.gadam /iFinanses.lv 19.12.2013

Otrdien, 17.decembrī, valdībā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2014. gadā.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53nākošā lapa