Aktuāli

Aprēķināts sociālo iemaksu objekta maksimālais apmērs 2015.gadam

Aprēķināts sociālo iemaksu objekta maksimālais apmērs 2015.gadam /iFinanses.lv 11.12.2014

2015.gadā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs būs 48 600 EUR, informē Labklājības ministrija.

Lasīt tālāk

Pasaules grāmatvežu kongress 2014 un aktuālās tendences grāmatvedībā un revīzijā

Pasaules grāmatvežu kongress 2014 un aktuālās tendences grāmatvedībā un revīzijā /Andrejs Ponomarjovs, Dr.oec., LRGA prezidents, LRGA Sertificēts profesionāls grāmatvedis; Olga Molčanova, Mg.soc., LRGA valdes locekle, Starptautiskā Sekretariāta vadītāja un Metodoloģijas komitejas vadītāja, LRGA Sertificētā profesionālā grāmatvede 11.12.2014

2014.gada 10.-13.novembrī Romā, Itālijā, norisinājās XIX Grāmatvežu Pasaules Kongress 2014 (World Congress of Accountants, WCOA), kurā piedalījušies ap 5 tūkstošiem atzītu grāmatvedības profesionāļu, grāmatvedības organizāciju un to apvienību, kā arī grāmatvedības nozares regulatori no visiem pasaules reģioniem.

Lasīt tālāk

Plānotas vairākas izmaiņas likumā par IIN /iFinanses.lv 09.12.2014

Piektdien, 5.decembrī, Ministru kabineta ārkārtas sēdē tika izskatīti un atbalstīti grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas paredz vairākas jaunas nodokļa normas, informē Finanšu ministrija.

Lasīt tālāk

VID: publiskajos iepirkumos jāseko vidējai darba ņēmēju stundas tarifa likmei

VID: publiskajos iepirkumos jāseko vidējai darba ņēmēju stundas tarifa likmei /iFinanses.lv 09.12.2014

Kopš 02.10.2014. ir spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas paredz, ka no 01.08.2015. visiem pretendentiem uz valsts un pašvaldību iepirkumiem būs jānodrošina, ka viņu darbinieku vidējā stundas tarifa likme nav zemāka par 80% no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī. Savukārt, ja tiek konstatēti kandidāta vai pretendenta nodokļu parādi iepirkuma izsludināšanas dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iepirkuma uzsākšanu (ja iepirkums nav jāizsludina), vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kandidāts vai pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Lasīt tālāk

Iznāk žurnāla IFINANSES.LV jaunais numurs!

Iznāk žurnāla IFINANSES.LV jaunais numurs! /iFinanses.lv 08.12.2014

Šonedēļ pie lasītājiem dodas žurnāla IFINANSES.LV decembra izdevums Nr.12 (13)! Šajā numurā lasiet:

Lasīt tālāk

Plāno pilnveidot bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas un izmaksas nosacījumus

Plāno pilnveidot bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas un izmaksas nosacījumus /iFinanses.lv 05.12.2014

Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus likumā Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, tādējādi pilnveidojot bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksu tiesisko regulējumu, informē LM.

Lasīt tālāk

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2014.gada novembrī /iFinanses.lv 04.12.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2014.gada novembrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

Lasīt tālāk

Apstiprināti grozījumi noteikumos par reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem

Apstiprināti grozījumi noteikumos par reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem /iFinanses.lv 04.12.2014

Otrdien, 2.decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīti un apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.928 Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem (MK noteikumi Nr.928) un MK noteikumos Nr.808 Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem (MK noteikumi Nr.808). Abu noteikumu projektu mērķis ir saskaņot noteikumus ar likuma Par grāmatvedību 9.panta 2.daļu un noteikt informāciju, kuru reliģiskā organizācija, biedrība, nodibinājums un arodbiedrība sniedz par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem.

Lasīt tālāk

Turpmāk komercsabiedrību vai ārvalstu filiāli Latvijā varēs reģistrēt tikai personīgi /iFinanses.lv 04.12.2014

Otrdien, 2.decembrī, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti grozījumi likumā Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru, kas paredz lielāku atbildību tām amatpersonām, kuras Latvijā vēlas reģistrēt savu komercsabiedrību vai ārvalstu filiāli un kuras tajā pašā laikā nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas pilsoņi. Grozījumi noteiks, ka turpmāk šīs amatpersonas komercsabiedrību vai ārvalstu filiāli Latvijā varēs reģistrēt, tikai ierodoties personīgi vismaz vienam valdes loceklim, informē Finanšu ministrija.

Lasīt tālāk

Atbalsta Latvijas un Honkongas līguma noslēgšanu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu

Atbalsta Latvijas un Honkongas līguma noslēgšanu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu /iFinanses.lv 04.12.2014

Otrdien, 2.decembrī, Ministru kabineta sēdē tika izskatīts un apstiprināts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais likumprojekts par Latvijas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem. Līgums veicinās komercdarbību un ārvalstu investīciju piesaistīšanu abās pusēs, informē Finanšu ministrija.

Lasīt tālāk

Precizēta minimālā stundas tarifa likme 2015.gadā /iFinanses.lv 04.12.2014

Minimālā mēneša darba alga valstī no 01.01.2015. būs 360 eiro, paredz valdībā apstiprinātie grozījumi MK noteikumos Nr.665 Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi, informē Labklājības ministrija (LM).

Lasīt tālāk

Vienkāršota valsts amatpersonu sarakstu iesniegšana VID EDS

Vienkāršota valsts amatpersonu sarakstu iesniegšana VID EDS /iFinanses.lv 03.12.2014

Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums likumā Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā noteiktajā kārtībā nodrošināt, lai tiktu sastādīti un 15 dienu laikā elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegti valsts amatpersonu saraksti un to grozījumi. Lai padarītu šī pienākuma izpildi ērtāku, ātrāku un vienkāršāku, VID ir pilnveidojis valsts amatpersonu saraksta iesniegšanas formu un izstrādājis vizuālu palīgmateriālu, kurā secīgi un uzskatāmi paskaidrota valsts amatpersonu saraksta iesniegšana, atgādina VID.

Lasīt tālāk

Sagatavots jaunais gada pārskatu likums /iFinanses.lv 01.12.2014

Ceturtdien, 27.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts likumprojekts Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ar kuru tiks ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes 26.06.2013. Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK, un kas sabiedrībām būs jāpiemēro, sākot ar pārskata gadu no 01.01.2016.

Lasīt tālāk

Jaunas tarifu kvotas precēm no Gruzijas, Moldovas, Ukrainas un Kambodžas /iFinanses.lv 28.11.2014

Atvērtas jaunas tarifu kvotas, kas ļauj Latvijas uzņēmējiem ievest noteiktas preces no Gruzijas, Moldovas, Kambodžas un Ukrainas ar pazeminātām vai nulles tarifa likmēm, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Lasīt tālāk

Arī par nefasētu pārtiku būs jāsniedz informācija galapatērētājam

Arī par nefasētu pārtiku būs jāsniedz informācija galapatērētājam /iFinanses.lv 28.11.2014

Ceturtdien, 27.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts noteikumu projekts, kas pēc apstiprināšanas valdībā noteiks, kādai informācijai jābūt norādītai, pārdodot nefasētu pārtiku. Noteikumi skars tirgotājus, kuri gala patērētājam vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā pārdod pārtiku bez iepakojuma vai ko tirdzniecības vietā iepako pēc patērētāja lūguma, vai ko piegādā tiešajai pārdošanai. Noteikumu projektā noteiktās prasības neattieksies uz pārtiku, ko tirdzniecības vietā patērētājs pats ievieto jebkura veida iepakojumā vai iesaiņojumā, informē Zemkopības ministrija.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76nākošā lapa