Aktuāli

Apstiprina nosacījumus ES fondu projektu īstenošanas termiņu pagarināšanai /iFinanses.lv 15.11.2011

Lai atsevišķos gadījumos varētu pagarināt Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenošanas termiņus un tādējādi attiecināt projekta ietvaros veiktās izmaksas, otrdien, 15. novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināts Finanšu ministrijas sagatavots noteikumu projekts par kārtību, kādā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

Lasīt tālāk

Top jauni noteikumi par iedzīvotāju deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma un tās aizpildīšanas kārtību /iFinanses.lv 11.11.2011

Ceturtdien, 10.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts noteikumu projekts Noteikumi par iedzīvotāju deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma un tās aizpildīšanas kārtību, kas aizstās šobrīd spēkā esošos MK noteikumus Nr.1660 Noteikumi par iedzīvotāju deklarācijas par ienākumu no kapitāla un tās aizpildīšanas kārtību (MK noteikumi Nr.1660).

Lasīt tālāk

Aicinām piedalīties forumā par mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanu /iFinanses.lv 11.11.2011

Jau ilgāk kā gadu ir spēkā Mikrouzņēmumu nodokļa likums, taču neskaidrības vēl joprojām ir saglabājušās vairākos mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas jautājumos.

Lasīt tālāk

VID metodiskais materiāls Par nodokļu piemērošanu fizisko personu veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem /Valsts ieņēmumu dienests 10.11.2011

Pie fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), tiek pieskaitīti arī ienākumi no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas.

Lasīt tālāk

Plānotas izmaiņas NĪN piemērošanā /iFinanses.lv 08.11.2011

2012. gadā plānotas vairākas nozīmīgas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanā, piemēram, nesaglabāt likumā noteikto 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu un dot tiesības pašvaldībām pašām lemt par nodokļa pieauguma ierobežojumu zemei.

Lasīt tālāk

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2011. gada oktobrī /iFinanses.lv 04.11.2011

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2011. gada oktobrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem.

Lasīt tālāk

iFinanses.lv akcijas uzvarētāji / 03.11.2011

Ir noslēgusies iFinanses.lv akcija, kas noritēja š.g. oktobrī un kuras dalībniekiem, reģistrējoties par iFinanses.lv lietotāju un norādot slepeno kodu, bija iespēja laimēt iFinanses.lv abonementu 2012.gadam.

Lasīt tālāk

Apstiprināts Latvijas un Ķīnas nodokļu konvencijas protokols /iFinanses.lv 01.11.2011

Otrdien, 1. novembrī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Finanšu ministrijas sagatavotais likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības protokolu, ar ko grozīs 1996. gada līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem.

Lasīt tālāk

Par darba samaksu naktī no 29. uz 30. oktobri /iFinanses.lv 31.10.2011

Aprēķinot darbiniekiem samaksu par darbu naktī no š.g. 29. uz 30. oktobri, darba devējiem jāuzskaita un jāapmaksā darbinieku faktiski nostrādātās stundas, atgādina Valsts darba inspekcija.

Lasīt tālāk

Pilnveidos kapitālsabiedrību dāvināšanas kārtību /iFinanses.lv 28.10.2011

Ceturtdien, 27.oktobrī,  Valsts sekretāru sanāksmē tika skatīts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais koncepcijas projekts par valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību, kapitālsabiedrību, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, un kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus dāvinājumu (ziedojumu) politikas uzlabošanu.

Lasīt tālāk

Piedāvā uzlabot valsts nodevu sistēmu /iFinanses.lv 28.10.2011

Ceturtdien, 27. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika skatīts Finanšu ministrijas (FM) izstrādāts informatīvais ziņojums par valsts (pašvaldību) nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un nodevu sistēmas pilnveidošanu ar mērķi identificēt problēmas, kas saistītas ar pašvaldību nodevu noteikšanu, kā arī izstrādāt priekšlikumus nodevu administrēšanas procesa uzlabošanai.

Lasīt tālāk

Izmaiņas dienas naudas izmaksas kārtībā /iFinanses.lv 25.10.2011

Š.g. 1. novembrī spēkā stāsies grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, saskaņā ar kuriem noteikts palielināt komandējuma dienas naudas apmēru Valsts robežsardzes amatpersonām, piedaloties FRONTEX Aģentūras (Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām) pasākumos.

Lasīt tālāk

Sagatavoti grozījumi attiecībā uz preču piegādes dokumentiem /iFinanses.lv 25.10.2011

Š.g. 29. septembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, paredzot būtiskas izmaiņas preču piegādes dokumentu noformēšanā.

Lasīt tālāk

Biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības varēs kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā /iFinanses.lv 20.10.2011

Trešdien, 19.oktobrī, Ministru kabinets (MK) atbalstīja grozījumus likumā Par grāmatvedību un Biedrību un nodibinājumu likumā, kas atļaus kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām.

Lasīt tālāk

Vienkāršota būvkomersantu reģistrācijas kārtība /iFinanses.lv 20.10.2011

Šī gada 18.oktobra Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti jauni MK noteikumi Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā komersantu reģistrē būvkomersantu reģistrā, pārreģistrē un izslēdz no reģistra, reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību un valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par reģistrācijas darbībām reģistrā.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72nākošā lapa