Aktuāli

Plāno ierobežot uzņēmuma līgumu slēgšanu /iFinanses.lv 20.12.2011

Otrdien, 20. decembrī, Ministru kabinetā (MK) tika skatīts Finanšu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par uzņēmuma līgumu ar Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma saņēmēju esošajiem vai bijušajiem darbiniekiem un civildienesta ierēdņiem slēgšanas ierobežošanu.

Lasīt tālāk

Valsts kases elektronisko norēķinu sistēma kļūs ērtāk lietojama /iFinanses.lv 20.12.2011

Otrdien, 20. decembrī, Ministru kabinetā izskatīja noteikumu projektu par kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtību Valsts kasē. Jaunā kārtība nosaka, kā atvērt un lietot kontus Valsts kasē, kā iesniegt maksājumus no atvērtajiem kontiem un kā Valsts kase tos izpilda. Tā būs saistoša visām valsts budžeta iestādēm, budžeta finansētām institūcijām, no budžeta nefinansētām iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un valsts kapitālsabiedrībām, kurās ieguldīta valsts kapitāla daļa un kurām Valsts kasē ir atvērti konti.

Lasīt tālāk

Papildina UIN deklarācijas veidlapu /iFinanses.lv 20.12.2011

Otrdien, 20. decembrī, valdībā izskatīja noteikumu projektu par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu. Projekts paredz jaunu UIN deklarācijas veidlapu, par pamatu ņemot jau spēkā esošo.

Lasīt tālāk

Zemesgrāmatu nodaļas iekļaus rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā /iFinanses.lv 20.12.2011

No nākamā gada 1. janvāra zemesgrāmatu nodaļas būs iekļautas rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā un to kompetence tiks paplašināta ar vairāku lietu kategoriju izskatīšanu.

Lasīt tālāk

Līdz 31. decembrim jādeklarē transportlīdzekļi, par kuriem nemaksā auto nodokli /iFinanses.lv 20.12.2011

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka komersantiem, kuru īpašumā vai turējumā ir vieglais transportlīdzeklis, par kuru piemērojams atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa, deklarēšana par 2012. gadu jāveic līdz 2011. gada 31. decembrim.

Lasīt tālāk

Pilnveidos vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtību /iFinanses.lv 16.12.2011

Ceturtdien, 15. decembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība un Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība. Plānots pilnveidot vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtību valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēru noteikšanai, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu to aprēķināšanas kārtību cilvēkiem, kuri šajā periodā vai tā daļā bijuši bērna kopšanas atvaļinājumā.

Lasīt tālāk

Atvieglo grāmatvedības kārtošanu mazajām biedrībām un nodibinājumiem /iFinanses.lv 15.12.2011

Saeima ceturtdien, 15. decembrī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Biedrību un nodibinājumu likumā, nosakot, ka mazās biedrības un nodibinājumi Valsts ieņēmumu dienestā (VID) varēs iesniegt tikai atsevišķas gada pārskata daļas. Tas atvieglos grāmatvedības kārtošanu, kā arī samazinās administratīvās procedūras un izmaksas.

Lasīt tālāk

Līdz 31.decembrim jāiesniedz iesniegums par PVN maksāšanas kārtības maiņu /iFinanses.lv 15.12.2011

Apliekamām personām, kuras 2011. gadā ir piemērojušas īpašo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību, bet 2012. gadā to vairs nevēlas piemērot, par to ir jāinformē Valsts ieņēmumu dienests (VID) līdz 2011. gada 31. decembrim, informē VID.

Lasīt tālāk

Spēkā stājas grozījumi IIN paziņojumu iesniegšanas kārtībā /iFinanses.lv 13.12.2011

Š.g. 14. decembrī spēkā stājas grozījumi MK noteikumos Nr. 677 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem, nosakot paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību darba devējam, kuram saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu uzdots atlīdzināt darba ņēmējam nesaņemtos darba ienākumus, bet kurš pats neveic zaudējuma atlīdzinājuma izmaksu.

Lasīt tālāk

Izskata PVN vienkāršotā režīma ieviešanas iespējas mazajiem uzņēmumiem /iFinanses.lv 13.12.2011

Otrdien, 13. decembrī, Ministru kabinets uzklausīja Finanšu ministrijas (FM) informatīvo ziņojumu par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) vienkāršotā režīma ieviešanas iespējām mazajiem uzņēmumiem. Ziņojums sagatavots Koncepcijas par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem ietvaros.

Lasīt tālāk

VID metodiskais materiāls: PVN piemērošana darījumos ar emisijas kvotām /Valsts ieņēmumu dienests 12.12.2011

Saskaņā ar likumu Par piesārņojumu emisijas kvota ir pieļāvums emitēt noteiktā laika posmā vienu tonnu oglekļa dioksīda vai noteiktu daudzumu citas siltumnīcefekta gāzes, izteiktu oglekļa dioksīda ekvivalentos, ņemot vērā attiecīgās siltumnīcefekta gāzes globālās sasilšanas potenciālu. Likuma Par pievienotās vērtības nodokli (likums) izpratnē emisijas kvotu tirdzniecība ir uzskatāma par pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību, kas ir ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekams darījums.

Lasīt tālāk

Līdz 15. decembrim jāveic auto nodokļa samaksa /iFinanses.lv 12.12.2011

Atgādinām, ka saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 13. panta 3. daļu līdz š.g. 15. decembrim ir jāveic uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) summas par atlikušo 2011. gada laiku samaksu (par atlikušo periodu pēc transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates veikšanas mēneša līdz 2011. gada beigām).

Lasīt tālāk

Atbalsta reversā PVN ieviešanu būvniecībā /iFinanses.lv 09.12.2011

Saeima ceturtdien, 8.decembrī, galīgajā lasījumā kā steidzamus pieņēma grozījumus likumā Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN), kas paredz arī būvniecības pakalpojumiem piemērot reverso PVN maksāšanas kārtību.

Lasīt tālāk

Nosaka aizliegumu detektīvdarbības veikšanai /iFinanses.lv 07.12.2011

Otrdien, 6. decembrī, Ministru kabineta sēdē atbalstīts likumprojekts, kas paredz noteikt aizliegumu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem saņemt licences un sertifikātus detektīvdarbības veikšanai.

Lasīt tālāk

Auto vadītājiem par medicīnisko pārbaudi vairs nebūs jāizsniedz dokuments /iFinanses.lv 07.12.2011

Otrdien, 6. decembrī, valdībā pieņemti noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem. Turpmāk personai par veikto medicīnisko pārbaudi vairs nebūs jāizsniedz dokuments.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75nākošā lapa