Aktuāli

Aizdevumi konkurētspējas celšanai būs pieejami plašākam komersantu lokam /iFinanses.lv 07.05.2013

Turpmāk aizdevumu konkurētspējas uzlabošanai varēs saņemt ne tikai mazie un vidējie komersanti, bet arī mikro uzņēmumi. Savukārt lielie komersanti, kuriem atbalsts ir pieejams vairākās citās programmās, šos aizdevumus turpmāk vairs nevarēs saņemt.

Lasīt tālāk

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no jūrnieku ienākumiem /iFinanses.lv 03.05.2013

Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavoto informatīvo materiālu Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no jūrnieku, kuri nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, 2012.gadā gūtajiem ienākumiem.

Lasīt tālāk

Pieņem Komerclikuma grozījumus, lai ierobežotu uzņēmumu prettiesisku pārņemšanu /iFinanses.lv 03.05.2013

Lai ierobežotu reiderismu jeb komersantu prettiesisku pārņemšanu un stiprinātu kapitālsabiedrību dalībnieku, akcionāru un kapitālsabiedrību potenciālo pircēju tiesisko aizsardzību, Saeima ceturtdien, 2.maijā, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Komerclikumā.

Lasīt tālāk

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2013.gada aprīlī /iFinanses.lv 03.05.2013

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2013. gada aprīlī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

Lasīt tālāk

VID lēmumi turpmāk tiks paziņoti elektroniski /iFinanses.lv 02.05.2013

Šī gada 1.maijā spēkā stājas likuma Par nodokļiem un nodevām 7.2 pants, kurā noteikta jauna kārtība par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izdoto administratīvo aktu un citu lēmumu un dokumentu paziņošanu.

Lasīt tālāk

Top grozījumi grāmatvedības uzskaitē mikrouzņēmumiem /iFinanses.lv 25.04.2013

Ceturtdien, 25. aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.188 Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.

Lasīt tālāk

VID metodiskais materiāls par PVN piemērošanu kultūras pasākumiem

VID metodiskais materiāls par PVN piemērošanu kultūras pasākumiem /iFinanses.lv 23.04.2013

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) nosacījumiem ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliek pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Lai noteiktu, kā PVN piemērojams konkrētam kultūras pakalpojumam, ir jānosaka attiecīgā pakalpojuma veids un tā sniegšanas vieta.

Lasīt tālāk

VID jānovērš problēma ar parādnieku datu bāzē nepamatoti iekļautiem uzņēmumiem /iFinanses.lv 22.04.2013

Atsaucoties uz plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par uzņēmumu nepamatotu iekļaušanu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu parādnieku datu bāzē, finanšu ministrs Andris Vilks ir uzdevis VID problēmu tuvākajā laikā novērst.

Lasīt tālāk

Noteiks īsākus termiņus būvatļaujas apstrīdēšanai /iFinanses.lv 18.04.2013

Saeima ceturtdien, 18.aprīlī, trešajā galīgajā lasījumā atbalstīja apjomīgus Būvniecības likuma grozījumus, kas paredz noteikt īsākus termiņus būvatļaujas apstrīdēšanai un izmaiņas sabiedrības informēšanas kārtībā.

Lasīt tālāk

Pieņem grozījumus Autortiesību likumā /iFinanses.lv 18.04.2013

Maksa par autoru darbu atskaņošanu nebūs jāmaksā nedz nelielu biroju darbiniekiem, ja tas notiks personīgajām vajadzībām, nedz arī autobusu šoferiem, ja tas netiks pārraidīts sabiedriskā transporta skaļrunī – paredz Saeimas ceturtdien, 18.aprīlī, trešajā galīgajā lasījumā atbalstītie grozījumi Autortiesību likumā.

Lasīt tālāk

2014.gadā rosina pārcelt divas darba dienas /iFinanses.lv 18.04.2013

2014.gadā plānots pārcelt divas darba dienas - piektdienu, 2.maiju, plānots pārcelt uz sestdienu, 17.maiju, un pirmdienu, 17.novembri, uz sestdienu, 22.novembri, tādējādi elastīgāk organizējot darba laika norisi no valsts budžeta finansētajās iestādēs.

Lasīt tālāk

Precizēts no akcīzes nodokļa atbrīvotās dīzeļdegvielas daudzums lauksaimniekiem 2012./2013. saimnieciskajā gadā / 17.04.2013

Valdībā apstiprināti grozījumi noteikumos par atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lai palielinātu kopējo no akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas daudzumu. Grozījumi veikti galvenokārt tādēļ, ka katru gadu par aptuveni 2,5% palielinās vienotam platības maksājumam deklarētā un apstiprinātā platība.

Lasīt tālāk

Spēkā stājas noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām 2013.gadā /iFinanses.lv 12.04.2013

Š.g. 12.aprīlī spēkā stājas MK noteikumi Nr.189 Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām 2013.gadā. To mērķis ir noteikt kārtību, kādā pašvaldības var uzņemties ilgtermiņa saistības attīstībai nozīmīgu infrastruktūras projektu pabeigšanai, lai tās varētu pabeigt realizēt uzsāktos projektus.

Lasīt tālāk

Izmaiņas zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstā /iFinanses.lv 10.04.2013

Valsts ieņēmumu dienests informē , ka š.g. 8.martā spēkā stājās grozījumi  MK noteikumos Nr.276 Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām, ar kuriem tiek veiktas izmaiņas zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstā.

Lasīt tālāk

Personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 200 lati, jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā /iFinanses.lv 10.04.2013

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka tām fiziskajām personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 200 lati, un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic maksājumi valsts budžetā 32,17% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no 200 latiem.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77nākošā lapa