Aktuāli

Spēkā stājas grozījumi noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju /iFinanses.lv 20.01.2013

18.01.2013. spēkā stājas grozījumi MK 21.10.2003. noteikumos Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (MK noteikumi), ar kuriem tiek papildinātas prasības gramatvedības organizācijas dokumentiem un darījumu uzskaitei ārvalstu valūtā.

Lasīt tālāk

VID informatīvais materiāls par grozījumiem Gada pārskatu likumā /iFinanses.lv 17.01.2013

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2012.gada 29.novembrī Saeimā tika pieņemts likums Grozījumi Gada pārskatu likumā, kurš publicēts 2012.gada 19.decembra laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.199 (4802) un stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Lasīt tālāk

Jauni noteikumi par PVN atmaksas saņemšanu citā ES dalībvalstī /iFinanses.lv 17.01.2013

Šodien, 17.01.2013. spēkā stājas 03.01.2013. MK noteikumi Nr.15 Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam (MK noteikumi Nr.15). Noteikumi piemērojami ar 01.01.2013.

Lasīt tālāk

Skaidrās naudas darījumi ar fiziskām personām, kas veikti 2013.gadā, jādeklarē līdz 01.02.2014. / 16.01.2013

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka visiem uzņēmumiem un fiziskajām personām - saimnieciskās darbības veicējiem - līdz 2014.gada 1.februārim būs jādeklarē VID tie darījumi, kas 2013.gadā veikti ar fiziskām personām vairāk kā 2000 latu apmērā skaidrā naudā. Tādēļ turpmāk gadījumos, kad fiziska persona norēķināsies par darījumu skaidrā naudā vairāk nekā 2000 latu apmērā, preces pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam būs jāidentificē darījuma partneris – fiziskā persona, pamatojoties uz personas pasi vai personas apliecību.

Lasīt tālāk

Ar likumu noteiks maksājumu termiņus līgumos par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu /iFinanses.lv 16.01.2013

Otrdien, 15.janvārī, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Civillikumā un saistītos grozījumus likumā Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību ar mērķi novērst kavētu maksājumu iestāšanos darījumos par preču piegādi, pirkumu vai pakalpojumu sniegšanu, jo šobrīd līgumos tiek paredzēti nepamatoti ilgi maksājumu termiņi.

Lasīt tālāk

VID informatīvais materiāls par grozījumiem likuma par IIN normu piemērošanas kārtībā /iFinanses.lv 13.01.2013

Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informatīvo materiālu Par grozījumiem MK 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 „Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”.

Lasīt tālāk

Izstrādāts jaunās Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu projekts

Izstrādāts jaunās Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu projekts /iFinanses.lv 10.01.2013

Ņemot vērā, ka 2013.gada 1.janvārī stājās spēkā jaunais Pievienotās vērtības nodokļa likums, Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina nodokļu maksātājus savlaicīgi iepazīties ar VID izstrādāto Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu projektu.

Lasīt tālāk

Apstiprina grozījumus noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu /iFinanses.lv 08.01.2013

Otrdien, 8. janvārī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināts noteikumu projekts par grozījumiem grāmatvedības kārtošanas un organizācijas noteikumos.

Lasīt tālāk

VID informatīvais materiāls par prasībām maršruta kontroles sistēmām /iFinanses.lv 08.01.2013

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka Ministru kabinets 2012.gada 2.oktobrī pieņēma noteikumus Nr.672 Prasības maršruta kontroles sistēmām (turpmāk – MK  noteikumi), kas publicēti 2012.gada 5.oktobra laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.158 (4761) un kuri stāsies spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Lasīt tālāk

Uzlabos publisko iepirkumu sistēmu /iFinanses.lv 04.01.2013

Ceturtdien, 3.janvārī Ministru kabineta sēdē valdība atbalstīja augsta līmeņa ekspertu izstrādātos priekšlikumus grozījumiem Publisko iepirkumu likumā (PIL), lai būtiski uzlabotu plaši kritizēto publisko iepirkumu sistēmu.

Lasīt tālāk

VID informatīvais materiāls par grozījumiem Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā /Valsts ieņēmumu dienests 04.01.2013

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2012.gada 15.novembrī Saeima pieņēma likumu Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, kas publicēts 2012.gada 4.decembra laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.190 (4793) un stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Lasīt tālāk

Aktualitātes muitas jomā no 2013.gada 1.janvāra

Aktualitātes muitas jomā no 2013.gada 1.janvāra /Elīna Krimela, muitaslietas.lv 03.01.2013

Jau no 2011.gada 1.janvāra personām pirms preču ievešanas vai izvešanas ir pienākums iesniegt muitas iestādei attiecīgi ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarāciju. Tā kā kopsavilkuma deklarācija netiek pielīdzināta nodokļu deklarācijai likuma Par nodokļiem un nodevām izpratnē un tās pamatmērķis ir dot iespēju muitas iestādēm veikt riska analīzi pirms preču uzrādīšanas muitā, nekādas likumos noteiktās sankcijas par kopsavilkuma deklarācijas neiesniegšanu netika noteiktas, kas nepārprotami radīja situāciju, ka kopsavilkuma deklarācijas noteiktajā termiņā pirms preču uzrādīšanas muitā netika iesniegtas.

Lasīt tālāk

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2012.gada decembrī / 03.01.2013

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2012. gada decembrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

Lasīt tālāk

Apstiprina noteikumus par darījuma tirgus vērtības noteikšanu /iFinanses.lv 03.01.2013

Ceturtdien, 3. janvārī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināts noteikumu projekts par kārtību, kādā nodokļu maksātājs un nodokļu administrācija var noslēgt iepriekšēju vienošanos par darījuma vai darījumu veida tirgus vērtības (cenas) noteikšanu.

Lasīt tālāk

Apstiprina izmaiņas likumā par uzņēmumu ienākuma nodokli /iFinanses.lv 03.01.2013

Ceturtdien, 3. janvārī, Ministru kabinetā (MK) tika apstiprināti grozījumi likumā par uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN), lai samazinātu uzņēmējiem nodokļu maksāšanas administratīvo slogu. Likumprojekts paredz, ka UIN atlaides piemērošanai, informāciju par lauksaimniecībā izmantojamo zemes platību Valsts ieņēmumu dienests iegūs no Lauku atbalsta dienesta, tādējādi samazinot administratīvo slogu.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73nākošā lapa