LV | RU

Aktuāli

Par pieteikuma iesniegšanu PVN atmaksas saņemšanai citā ES dalībvalstī /iFinanses.lv 26.01.2014

17.12.2013. Ministru kabinets (MK) pieņēmanoteikumus Nr.1514 Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam(Noteikumi), kas stājās spēkā 01.01.2014.

Lasīt tālāk

Jaunais Būvniecības likums stāsies spēkā 1.maijā / 26.01.2014

Jaunais Būvniecības likums stāsies spēkā šī gada 1.maijā. To paredz ceturtdien, 23.janvārī, Saeimā steidzamības kārtībā galīgajā lasījumā pieņemtais grozījums Būvniecības likumā. Iepriekš jaunajā regulējumā tika noteikts, ka tas stājas spēkā šī gada 1.februārī.

Lasīt tālāk

2013.gada ekonomiskie rādītāji, kuri izmantojami UIN aprēķināšanas vajadzībām /iFinanses.lv 26.01.2014

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķināšanas vajadzībām par 2013.taksācijas gadu ir piemērojami šādi rādītāji:

Lasīt tālāk

Kā piemērot valūtas kursus?

Kā piemērot valūtas kursus? /iFinanses.lv 22.01.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka sākot ar eiro ieviešanas dienu, grāmatvedības reģistros un ierakstos vērtības mērs ir eiro un grāmatvedībā izmantojamais (ārvalstu valūtā izteiktu attaisnojuma dokumentu pārrēķinam, aktīvu un saistību pārvērtēšanai u..c.) ārvalstu valūtas kurss ir:

Lasīt tālāk

Kādos gadījumos par autoratlīdzībām jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas /Valsts ieņēmumu dienests 16.01.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka autoratlīdzībām – ienākumiem, kas tiek izmaksāti, noslēdzot autoratlīdzību līgumu, ir noteikta īpaša valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanas kārtība. Tām fiziskajām personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz EUR 320 un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic obligātās iemaksas valsts budžetā 31,06% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no EUR 320.

Lasīt tālāk

No 1.janvāra saimnieciskās darbības veicējiem deklarācijas obligāti jāsniedz elektroniskā veidā /Valsts ieņēmumu dienests 16.01.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka likums Par nodokļiem un nodevām nosaka, ka visām fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību, no 01.01.2014. konkrētajos nodokļu likumos paredzētās nodokļu un informatīvās deklarācijasobligāti jāiesniedz VID elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Lasīt tālāk

Aktualizēts Profesiju klasifikators /iFinanses.lv 15.01.2014

Valdība otrdien, 14.janvārī, vienojās aktualizēt grozījumus Profesiju klasifikatorā, iekļaujot tajā jaunas profesijas dažādās jomās. Grozījumi veikti, ņemot vērā Labklājības ministrijā (LM) saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām.

Lasīt tālāk

Ierobežo ārvalstīs reģistrēto vieglo automobiļu izmantošanu /iFinanses.lv 15.01.2014

Otrdien, 14.janvārī, valdība apstiprināja grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas paredz ierobežot ārvalstīs reģistrēto vieglo automobiļu izmantošanu.

Lasīt tālāk

Par grozījumiem likumā Par grāmatvedību /Valsts ieņēmumu dienests 14.01.2014

Šā gada 1.janvārī spēkā stājās grozījumi likumā Par grāmatvedību. Likumā  veiktas izmaiņas saistībā ar jauno regulējumu Komerclikumā (XIV1 sadaļa Komersanta darbības apturēšana un atjaunošana),  atbilstoši kuram komersanti, sākot ar 01.01.2014., ievērojot Komerclikumā noteikto kārtību un atbilstošos nosacījumus, var apturēt komersanta darbību patstāvīgi, pamatojoties uz savu lēmumu.

Lasīt tālāk

Līdz 15.janvārim jādeklarē personas ienākumi no kapitāla pieauguma 2013.gada decembrī

Līdz 15.janvārim jādeklarē personas ienākumi no kapitāla pieauguma 2013.gada decembrī /Valsts ieņēmumu dienests 13.01.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN) nosaka, ka fiziskās personas gūtais ienākums no kapitāla pieauguma ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). IIN likme ienākumam no kapitāla pieauguma ir 15%.

Lasīt tālāk

Gada ienākumu deklarācijas par 2013.gadā gūtajiem ienākumiem saimnieciskās darbības veicējiem obligāti jāiesniedz VID no š.g. 3.marta līdz 2.jūnijam /Valsts ieņēmumu dienests 13.01.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka gada ienākumu deklarāciju par 2013.gadā gūto ienākumu jāsniedz VID no 03.03.2014. Fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāji, gada ienākumu deklarācijas VID ir jāiesniedz līdz 02.06.2014., obligāti izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), bet fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību, gada ienākumu deklarāciju VID var iesniegt gan papīra formātā, gan elektroniski.

Lasīt tālāk

Līdz 1.februārim jādeklarē skaidrās naudas darījumi ar fizisku personu /iFinanses.lv 11.01.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka visiem uzņēmumiem un fiziskajām personām - saimnieciskās darbības veicējiem - līdz 01.02.2014. jādeklarē VID tie darījumi, kas 2013.gadā veikti ar fiziskām personām vairāk kā Ls 2000 apmērā skaidrā naudā.

Lasīt tālāk

Par PVN piemērošanu sniegtajiem pakalpojumiem kuģiem un gaisakuģiem /iFinanses.lv 11.01.2014

01.01.2014. spēkā stājās grozījumi MK noteikumos Nr.17 Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai (MK noteikumi Nr.17), kuros noteikta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 0 % piemērošanas kārtība sniegtajiem pakalpojumiem kuģiem un gaisakuģiem.

Lasīt tālāk

Precizēta nodokļa rēķina izrakstīšanas kārtība /iFinanses.lv 10.01.2014

Š.g. 1.janvārī spēkā stājas grozījumi MK noteikumos Nr.17 Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai, saskaņā ar kuriem tiem precizēta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) rēķina izrakstīšanas kārtība.

Lasīt tālāk

Precizē ziņojumu iesniegšanas kārtību par valdes locekļiem /iFinanses.lv 09.01.2014

10.01.2014. spēkā stājas grozījumi MK noteikumos Nr. 827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas precizē ziņojumu iesniegšanas kārtību par valdes locekļiem.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54nākošā lapa