LV | RU

Aktuāli

VID ieteikumi darījuma partnera un darījuma riska novērtēšanai

VID ieteikumi darījuma partnera un darījuma riska novērtēšanai /iFinanses.lv 26.02.2014

Izņemot normatīvajos aktos īpaši noteiktus gadījumus, jebkuram nodokļu maksātājam ir tiesības brīvi izvēlēties komercdarbības veidu un darījumu partnerus. Taču jāņem vērā, ka komercdarbība ir pakļauta dažādiem riskiem, kas saistīti gan ar darījumu partneru iespējamu saistību neizpildi, gan iespējamām nodokļu sekām, iesaistoties krāpnieciskos darījumos ar mērķi gūt fiskālas priekšrocības pievienotās vērtības nodokļa (PVN) veidā.

Lasīt tālāk

Iznācis žurnāla IFINANSES.LV februāra numurs

Iznācis žurnāla IFINANSES.LV februāra numurs / 22.02.2014

Š.g. 21.februārī iznācis žurnāla IFINANSES.LV februāra izdevumus Nr.2(3)! Atgādinām, ka kopš 2013.gada decembra žurnāls par nodokļiem, vadību un grāmatvedību IFINANSES.LV pie lasītājiem dodas arī papīra formātā. Jaunais žurnāls ir praktisks palīgs katra uzņēmuma darbā, jo tajā pieredzējuši eksperti sniedz skaidrojumus par nodokļu, darba tiesību, komerctiesību jautājumiem, grāmatvedību un finanšu vadību, kā arī analizē jaunāko tiesu praksi.

Lasīt tālāk

Paplašina sociāli apdrošināto personu loku /iFinanses.lv 21.02.2014

Ceturtdien, 20.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināt grozījumi likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu, kurš nosaka izmaiņas likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu (likums par VSA) 6.pantā, paredzot nodrošināt sociālo aizsardzību pret bezdarbu diplomātu laulātajiem.

Lasīt tālāk

Izstrādāti jauni noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību /iFinanses.lv 21.02.2014

Ceturtdien, 20.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību. Ar MK noteikumu projekta spēkā stāšanos spēku zaudēs MK noteikumi Nr.819 Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību (MK noteikumi Nr.819).

Lasīt tālāk

Plāno pilnveidot darba aizsardzības prasības būvdarbu veikšanā /iFinanses.lv 21.02.2014

Labklājības ministrija izstrādājusi izmaiņas noteikumos, paredzot darba aizsardzības prasību pilnveidi būvdarbu veikšanā. Ņemot vērā jau iepriekš veiktās izmaiņas noteikumos par apmācību darba aizsardzības jautājumos, noteikumos plānots precizēt apmācības apjomu darba aizsardzības koordinatoriem būvniecībā. Plānots, ka papildu arhitekta vai būvprakses sertifikātam, šiem koordinatoriem būs jāiegūst arī specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā 40 stundu apmērā.

Lasīt tālāk

Līdz šī gada jūnija beigām jādeklarē neatmaksātie aizdevumi virs 15 000 eiro /Valsts ieņēmumu dienests 18.02.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka tām fiziskajām personām, kuras līdz 31.12.2013. ir saņēmušas aizdevumu un aizdevuma neatmaksātā daļa no viena aizdevēja minētajā datumā pārsniedz 15 000 eiro vai tā ekvivalentu citā valūtā, līdz 30.06.2014. par to ir jāsniedz informācija VID. Neatmaksātā aizdevuma daļa tā saņēmējam ir jādeklarē tikai gadījumā, ja tas saņemts no personas vai iestādes Latvijā vai ārvalstīs, kurai nav speciālas atļaujas (licences) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.

Lasīt tālāk

VID iesniedzamie gada pārskati, dokumenti un to iesniegšanas termiņi par 2013.pārskata gadu

VID iesniedzamie gada pārskati, dokumenti un to iesniegšanas termiņi par 2013.pārskata gadu /iFinanses.lv 18.02.2014

Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamie gada pārskati, dokumenti un to iesniegšanas termiņi par 2013.pārskata gadu apkopoti zemāk izvietotajā tabulā:

Lasīt tālāk

Darba devēja ziņojuma par eiro periodu aizpildīšana /Valsts ieņēmumu dienests 17.02.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka, iesniedzot kārtējo vai precizētu ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēja darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (darba devēja ziņojums) par 2014.gada janvāri, datus par aprēķināto ienākumu un nodokļiem norāda eiro.

Lasīt tālāk

Valsts ieņēmumu dienests aicina iedzīvotājus kļūt par Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājiem /Valsts ieņēmumu dienests 17.02.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka no 03.03.2014. būs iespējams iesniegt gada ienākumu deklarāciju gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti (šogad arī fiziskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem), gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa  (IIN) atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem. Lai deklarācijas aizpildīšana būtu daudz ērtāka, ātrāka un vienkāršāka, VID aicina iedzīvotājus noslēgt līgumu un kļūt par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotāju.

Lasīt tālāk

Līdz 17.februārim jādeklarē personas ienākumi no kapitāla pieauguma 2014.gada janvārī /Valsts ieņēmumu dienests 14.02.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN) nosaka, ka fiziskās personas gūtais ienākums no kapitāla pieauguma ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). IIN likme ienākumam no kapitāla pieauguma ir 15%.

Lasīt tālāk

Turpmāk reģistrācijas apliecības vairs netiks izsniegtas /iFinanses.lv 13.02.2014

No šā gada 17.februāra stājas spēkā Komerclikuma grozījumi, kas nosaka, ka turpmāk, reģistrējot uzņēmumu vai citu subjektu, reģistrācijas apliecības vairs netiks izsniegtas.

Lasīt tālāk

Par preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā vietu

Par preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā vietu /iFinanses.lv 11.02.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis informatīvo materiālu, ņemot vērā Eiropas Savienības (ES) Tiesas 22.04.2010. spriedumu apvienotajās lietās Nr.C‑536/08 un C‑539/08 Staatssecretaris van Financiën pret X (C‑536/08) un fiscale eenheid Facet BV‑Facet Trading BV (C‑539/08).

Lasīt tālāk

No 1.jūlija dividendes varēs izmaksāt reizi ceturksnī /iFinanses.lv 09.02.2014

17.02.2014. spēkā stājas grozījumi Komerclikumā, ieviešot jaunu 161.1 pantu, saskaņā ar kuru dividendes var noteikt un aprēķināt arī no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā pārskata gada beigām, – tā sauktās ārkārtas dividendes.

Lasīt tālāk

Plāno noslēgt Latvijas un Kipras konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu /iFinanses.lv 06.02.2014

Ceturtdien, 6. februārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Kipras Valsts valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem. Tā veicinās komercdarbību, ārvalstu investīciju piesaistīšanu, kā arī atvieglos investoru darbību Latvijā un Kiprā.

Lasīt tālāk

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2014.gada janvārī /iFinanses.lv 04.02.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2014. gada janvārī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56nākošā lapa