Aktuāli

VID metodiskais materiāls: Personisko līdzekļu ieguldījuma un dividendēm pielīdzināma ienākuma uzskaite / 14.03.2012

Saskaņā ar grozījumiem likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN), sākot ar 2012.gada 1.janvāri, pie fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā IIN, pieskaitāms dividendēm pielīdzināms ienākums. Šis Valsts ieņēmumu dienesta (VID) metodiskais materiāls sniedz metodisku palīdzību individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām (turpmāk – Uzņēmumi), kas ir Gada pārskatu likuma subjekti un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāji, par to, kā grāmatvedībā veicama personisko līdzekļu ieguldījuma, ieguldīto personisko līdzekļu izņemšanas un dividendēm pielīdzināma ienākuma, kuru saņem fiziskas personas, uzskaite.

Lasīt tālāk

Spēkā stājas grozījumi likuma par NĪN normu piemērošanas kārtībā /iFinanses.lv 09.03.2012

Š.g. 8.martā spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 Likuma Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība. Grozījumi izstrādāti, lai precizētu un papildinātu likuma piemērošanas noteikumu normas atbilstoši pieņemtajiem grozījumiem likumā Par nekustamā īpašuma nodokli.

Lasīt tālāk

Spēkā stājas grozījumi darbnespējas lapu izsniegšanas kārtībā /iFinanses.lv 09.03.2012

Š.g. 2.martā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība, kuri izstrādāti ar mērķi novērst darbnespējas lapas izsniegšanas nekontrolētu izmantošanu gadījumos, kad personai ir jāpilda normatīvajos aktos noteiktais pienākums ierasties tiesībaizsardzības iestādē, lai piedalītos kādā no tiesvedības procesiem.

Lasīt tālāk

Precizēs juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmes /iFinanses.lv 09.03.2012

Ceturtdien, 8. martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Maksātnespējas (MNL) un Civilprocesa (CPL) likumā, saskaņā ar kuriem precizēs juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmes, kā arī veikti citi grozījumi. 

Lasīt tālāk

Drošu e-parakstu varēs lietot arī darījumos ar nekustamo īpašumu /iFinanses.lv 09.03.2012

Ceturtdien, 8. martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Elektronisko dokumentu likumā, kas paredz paplašināt droša elektroniskā paraksta lietošanas iespējas, paredzot tā izmantošanu arī darījumos ar nekustamo īpašumu, galvojuma līgumiem, kā arī ģimenes un īpašuma tiesību jomās.

Lasīt tālāk

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2012. gada februārī /iFinanses.lv 09.03.2012

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2012. gada februārī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem.

Lasīt tālāk

Par jaunizveidotu mikrouzņēmumu gada pārskata laika periodu /iFinanses.lv 08.03.2012

Valsts ieņēmumu dienests informē par jaunizveidota mikrouzņēmuma pirmā sagatavotā gada pārskata aptverto laika periodu.

Lasīt tālāk

Izstrādāti priekšlikumi kredītbiroja izveidei un darbībai /iFinanses.lv 02.03.2012

Šī gada 1.marta Valsts sekretāru sanāksmē starpinstitūciju saskaņošanai nodoti priekšlikumi par iespējamo kredītbiroja izveides un darbības institucionālo modeli, kritērijiem attiecībā uz informācijas iekļaušanu parādsaistību reģistrā, kā arī minētās informācijas pieejamību trešajām personām.

Lasīt tālāk

Paplašinās pašnodarbināto personu aizsardzību /iFinanses.lv 01.03.2012

Ceturtdien, 1. martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti šādi likumprojekti: Fizisko personu – saimnieciskās darbības veicēju – diskriminācijas aizlieguma likums un grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, paplašinot pašnodarbinātu personu aizsardzību pret diskrimināciju, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret fizisku personu, kura vēlas uzsākt saimniecisko darbību, kā arī personas iespējām piedāvāt, pirkt un pārdot preces un pakalpojumus.

Lasīt tālāk

Veidos publiski pieejamu uzticamo uzņēmumu sarakstu /iFinanses.lv 29.02.2012

Uzņēmēji, kuri godprātīgi pilda savas saistības pret valsti, varēs saņemt vairākus atvieglojumus, kā arī izmantot citas priekšrocības. To paredz Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā iesniegšanai Saeimā trešdien, 29. februārī, sagatavotie grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām.

Lasīt tālāk

Jūrniekiem piemēros vispārējo iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīmu /iFinanses.lv 29.02.2012

Jūrniekiem, kuri strādā uz starptautisko pārvadājumu kuģiem, turpmāk piemēros vispārējo iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) režīmu, paredz Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā trešdien, 29. februārī, atbalstītie grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Lasīt tālāk

Apstiprina kārtību, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā /iFinanses.lv 28.02.2012

28. februārī valdība apstiprināja Ministru kabineta (MK) noteikumus Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā. Tiesiskā regulējuma mērķis ir noteikt procedūru, kādā institūcijas un Latvijas Nacionālais arhīvs veic publisko dokumentu pārvēršanu elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē, pārvēršanas tehniskās prasības, kā arī kārtību, kādā glabājami iegūtie dokumenti un tiek iznīcināti pārvērstie publiskie dokumenti.

Lasīt tālāk

Precizē nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību /iFinanses.lv 28.02.2012

Otrdien, 28. februārī, Ministru kabinetā apstiprināja grozījumus noteikumos Likuma Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība, paredzot vairākus papildinājumus un precizējumus.

Lasīt tālāk

Papildina akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtību /iFinanses.lv 28.02.2012

Otrdien, 28. februārī, Ministru kabineta sēdē apstiprināja grozījumus noteikumos Par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību. Grozījumi paredz precizēt nodokļa aprēķināšanas normas akcīzes nodokļa deklarācijās.

Lasīt tālāk

Precizēta protokolu nosūtīšanas kārtība ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējiem /iFinanses.lv 23.02.2012

Saeima ceturtdien, 23.februārī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Ceļu satiksmes likumā. Likumā papildināta kārtība protokolu nosūtīšanai par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, kas fiksēta, neapturot transportlīdzekli, kā arī veikti citi grozījumi.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61nākošā lapa