Aktuāli

Precizē darba ņēmēju ienākumu un obligāto iemaksu uzskaiti /iFinanses.lv 11.09.2012

Valdība otrdien, 11.septembrī, apstiprināja grozījumus likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu. Atbilstoši izmaiņām darba devējs varēs iesniegt ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem pārskata mēnesī arī gadījumos, kad iesniegšanas termiņš ir nokavēts.

Lasīt tālāk

VID metodiskais materiāls: Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no nekustamā īpašuma atsavināšanas ienākuma /iFinanses.lv 05.09.2012

Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) metodisko materiālu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN, arī nodoklis) piemērošanu ienākumiem no nekustamā īpašuma pārdošanas. Šajā publikācijā lasiet par apliekamiem un neapliekamiem darījumiem.

Lasīt tālāk

Atbalsta nodokļu atvieglojumu perioda pagarināšanu brīvostu un SEZ kapitālsabiedrībām /iFinanses.lv 05.09.2012

Termiņš, kādā brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās licenzētas kapitālsabiedrības un to pārvaldes var piemērot tiešo nodokļu atlaides tajās veiktajiem ieguldījumiem, jāpagarina līdz 2035. gadam. To paredz grozījumi likumā Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā, kā arī Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, ko otrdien, 4.septembrī atbalstīja valdība.

Lasīt tālāk

Sagatavoti grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli /iFinanses.lv 04.09.2012

Otrdien, 4. septembrī, Ministru kabinetā (MK) tiks izskatīti grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), ar ko paredzēts mazināt administratīvo slogu nodokļu maksātājiem un precizēt likuma normas attiecībā uz akciju pirkuma brīdī gūto ienākumu un IIN atvieglojumiem.

Lasīt tālāk

Valsts iestādēs vairs nav jāuzrāda apliecināts maksājuma dokuments /iFinanses.lv 04.09.2012

No 2012.gada 1.septembra valsts iestādes pakalpojuma saņēmējam vairs nav pienākuma (izņemot tiesu iestādei un zvērinātam tiesu izpildītājam) kā samaksas apliecinājumu uzrādīt apliecinātu maksājuma dokumentu (MK 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr.972 Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu), informē Valsts ieņēmumu dienests.

Lasīt tālāk

Apstiprinātas pirmās EEZ / Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas /iFinanses.lv 04.09.2012

Apstiprinātas pirmās divas programmas Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu 2009. – 2014. gada plānošanas periodā - programma NVO fonds, kuru Latvijā administrēs Sabiedrības integrācijas fonds, un programma Inovācijas zaļās ražošanas jomā, kuru ieviesīs Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Norvēģijas Inovāciju aģentūru.

Lasīt tālāk

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2012.gada augustā / 03.09.2012

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2012. gada augustā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

Lasīt tālāk

VID informatīvais materiāls par noteikumiem par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību / 02.09.2012

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka Ministru kabinets 2012.gada 21.augustā pieņēma noteikumus Nr.568 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību (turpmāk – noteikumi), kas publicēti 2012.gada 23.augusta laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.133 (4736) un kuri stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Lasīt tālāk

No 1.septembra maksājuma uzdevums papīra formātā netiek uzskatīts par maksājumu apliecinošu dokumentu /iFinanses.lv 30.08.2012

Ar 2012.gada 1.septembri, kārtojot muitas formalitātes, juridiskas un fiziskas personas iesniegts maksājumu apliecinošs dokuments papīra formātā vairs nebūs uzskatāms par pietiekamu apliecinājumu, ka valsts budžets ir saņēmis tam piekritīgo maksājumu, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Lasīt tālāk

Apstiprina noteikumus par nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtību /iFinanses.lv 28.08.2012

Otrdien, 28. augustā, Ministru kabinetā (MK) tika apstiprināti noteikumi par nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtību, kas paredz atvieglot nodokļu maksātājiem radušos nodokļu parādu slogu un rast iespēju valsts budžetā saņemt nenomaksātos nodokļu parādus.

Lasīt tālāk

Biedrībās un nodibinājumos grāmatvedību varēs kārtot brīvprātīgie /iFinanses.lv 26.08.2012

Ceturtdien, 23.augustā, valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi MK noteikumos Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju. Noteikumi papildināti ar normu, kas atļautu biedrībām un nodibinājumiem grāmatvedības kārtošanu uzticēt brīvprātīgajiem, kā arī precizē preču inventarizācijas sarakstu glabāšanas kārtību.

Lasīt tālāk

Plānots ieviest elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas /iFinanses.lv 26.08.2012

Ceturtdien, 23.augustā, valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts informatīvais ziņojums Par elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešanu, kurā Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izvērtējis iespēju pāriet uz elektroniskā veidā pieejamām algas nodokļa grāmatiņām no 2014.gada 1.janvāra.

Lasīt tālāk

No nākamā gada jauni noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību /iFinanses.lv 23.08.2012

Lai atvieglotu iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju aizpildīšanas un tās pārbaudīšanas kārtību, no 2013.gada 1.janvāra spēkā stāsies jauni MK noteikumi Nr. 568 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību.

Lasīt tālāk

Plānotas izmaiņas darba aizsardzības jomā /iFinanses.lv 22.08.2012

Labklājības ministrija (LM), analizējot situāciju normatīvā regulējuma noteikšanā darba aizsardzības jomā, ir identificējusi iespējamos veidus, kā minētajā jomā veikt nepieciešamās izmaiņas, nesamazinot darbinieku aizsardzības līmeni.

Lasīt tālāk

Atvieglota būvkomersantu reģistrācija /iFinanses.lv 21.08.2012

Akceptējot Ekonomikas ministrijas sagatavotos grozījumus būvkomersantu reģistrācijas nosacījumos, Ministru kabinets otrdien, 21.augustā, pieņēma lēmumu vienkāršot būvkomersantu reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā, atcelt valsts nodevu 10 LVL apmērā par katru veikto izmaiņu reģistrā, kā arī samazināt valsts nodevu no 250 LVL līdz 50 LVL par komersanta atkārtotu reģistrāciju, ja tas tika izslēgts no reģistra, jo nenodarbināja nevienu speciālistu.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68nākošā lapa