Aktuāli

Atbalsta kārtību par iepirkuma procedūru un tās piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem /iFinanses.lv 04.06.2013

Otrdien, 4. jūnijā, Ministru kabineta sēdē tika izskatīti un atbalstīti noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, paredzot pēc iespējas elastīgāku procedūru piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu noslēgšanai.

Lasīt tālāk

Grozījumi noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju /iFinanses.lv 04.06.2013

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2013.gada 21.maijā Ministru kabinets (MK) pieņēma grozījumus MK noteikumos Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (MK noteikumi Nr.585), kas publicēti 2013.gada 23.maija laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.98 (4904) un stājās spēkā 2013.gada 24.maijā.

Lasīt tālāk

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2013.gada maijā /iFinanses.lv 04.06.2013

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2013. gada maijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

Lasīt tālāk

Vienkāršos ES fondu projektu atlasi /iFinanses.lv 31.05.2013

Darba grupa administratīvā sloga mazināšanai ES struktūrfondu apguves procesā izstrādās vienotu kārtību un kritērijus projektu iesniegumu atlasei un vērtēšanai. Tādējādi pieteikšanās ES fondu projektiem kļūs ievērojami vienkāršāka, pārskatāmāka un - arī atbildīgāka.

Lasīt tālāk

Izsludināti plaši grozījumi Darba likumā /iFinanses.lv 24.05.2013

Ceturtdien, 23.maijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīti grozījumi Darba likumā ar mērķi pilnveidot esošo regulējumu un ieviest jaunu regulējumu atsevišķās jomās. Par būtiskākajām izmaiņām lasiet turpinājumā.

Lasīt tālāk

Depozīta sistēmā iesaistītos uzņēmējus atbrīvos no dabas resursu nodokļa /iFinanses.lv 23.05.2013

Lai nodrošinātu depozīta sistēmas ieviešanu dzērienu iepakojumam no 2015. gada, sagatavoti grozījumi Iepakojuma likumā un Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredzēs sistēmā iesaistītajiem uzņēmējiem atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa (DRN).

Lasīt tālāk

Plāno veikt izmaiņas grāmatvedības likumā par komersanta darbības apturēšanu /iFinanses.lv 23.05.2013

Ceturtdien, 23. maijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi likumā par grāmatvedību. Tie veicami, jo Komerclikuma grozījumos ir ieviests jauns regulējums, atbilstoši kuram komersanti ar 2014. gada 1. janvāri, ievērojot Komerclikumā paredzēto kārtību un atbilstošos nosacījumus, varēs patstāvīgi apturēt komersanta darbību.

Lasīt tālāk

Nosaka preču inventarizācijas sarakstu glabāšanas kārtību /iFinanses.lv 22.05.2013

Otrdien, 21.maijā, Ministru kabinetā tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (MK noteikumi Nr.585), nosakot  pārskata gada slēguma preču inventarizācijas sarakstu glabāšanas kārtību.

Lasīt tālāk

Biļetes varēs izmantot par naudas izdevumus apliecinošiem dokumentiem /iFinanses.lv 22.05.2013

Otrdien, 21.maijā, Ministru kabinetā tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (MK noteikumi Nr.585), nosakot, ka arī biļetes turpmāk varēs izmantot par naudas izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

Lasīt tālāk

Valdes locekļi drīkstēs kārtot grāmatvedību; darba līgums nav slēdzams

Valdes locekļi drīkstēs kārtot grāmatvedību; darba līgums nav slēdzams /iFinanses.lv 22.05.2013

Turpmāk kapitālsabiedrībās grāmatvedību kārtot varēs valdes loceklis arī gadījumos, ja uzņēmumam ir vairāk nekā viens valdes loceklis vai īpašnieks. Tāpat precizēts, ka šādos gadījumos darba līgums nav slēdzams.

Lasīt tālāk

Biedrības un nodibinājumi grāmatvedības kārtošanu varēs uzticēt brīvprātīgajiem /iFinanses.lv 22.05.2013

Otrdien, 21. maijā, Ministru kabinetā (MK) tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, svītrojot normu, kas neļāva biedrībām un nodibinājumiem grāmatvedības kārtošanu uzticēt brīvprātīgajiem.

Lasīt tālāk

Nav laika, lai apmeklētu semināru? Skaties to sev piemērotā laikā!

Nav laika, lai apmeklētu semināru? Skaties to sev piemērotā laikā! /iFinanses.lv 21.05.2013

Interneta žurnāls iFinanses.lv piedāvā jaunu, unikālu produktu – iSeminārs, kura mērķis ir informēt par aktuālajām tēmām. Tas sniedz lietotājam neskaitāmas priekšrocības, tostarp – vērot semināru sevis izvēlētā laikā.

Lasīt tālāk

Darba ņēmēja reģistrēšana VID, ja tiek atcelts lēmums par vecuma pensijas piešķiršanu /iFinanses.lv 16.05.2013

Lai nodrošinātu valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk - sociālās iemaksas) administrēšanu, katrs darba ņēmējs, kurš ieguvis, mainījis vai zaudējis darba ņēmēja statusu, darba devējam ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā pēc darba devēja reģistrācijas vietas. Ziņas par darba ņēmējiem darba devējs sniedz MK noteikumu Nr.827Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – noteikumi) noteiktajos termiņos un kārtībā.

Lasīt tālāk

Precizē gada pārskata periodu mikrouzņēmumiem /iFinanses.lv 12.05.2013

22.maijā spēkā stājas grozījumi likumā Par grāmatvedību, precizējot prasības biedrību un nodibinājumu, kuru apgrozījums pārskata gadā nepārsniedz 25 000 latu, un mikrouzņēmumu grāmatvedības kārtošanā.

Lasīt tālāk

VID atjauno VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datu bāzes darbību / 12.05.2013

Ceturtdien, 9.maija pēcpusdienā, tika atjaunota Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datu bāzes darbība. Lai samazinātu varbūtību, ka VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datu bāzē kā nodokļu parādi tiek iekļauta informācija par nodokļu maksājumu, kas ir samaksāts normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, bet informācija par to vēl nav nonākusi VID rīcībā, datu bāzē veikti uzlabojumi. Veikto uzlabojumu rezultātā turpmāk datu bāzē netiks iekļauta informācija par tiem nodokļu maksātāja nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš iestājas piecas darba dienas pirms datu bāzes aktualizēšanas datumiem. 

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78nākošā lapa