Aktuāli

Apstiprināti grozījumi noteikumos par reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem

Apstiprināti grozījumi noteikumos par reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem /iFinanses.lv 04.12.2014

Otrdien, 2.decembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīti un apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.928 Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem (MK noteikumi Nr.928) un MK noteikumos Nr.808 Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem (MK noteikumi Nr.808). Abu noteikumu projektu mērķis ir saskaņot noteikumus ar likuma Par grāmatvedību 9.panta 2.daļu un noteikt informāciju, kuru reliģiskā organizācija, biedrība, nodibinājums un arodbiedrība sniedz par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem.

Lasīt tālāk

Turpmāk komercsabiedrību vai ārvalstu filiāli Latvijā varēs reģistrēt tikai personīgi /iFinanses.lv 04.12.2014

Otrdien, 2.decembrī, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti grozījumi likumā Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru, kas paredz lielāku atbildību tām amatpersonām, kuras Latvijā vēlas reģistrēt savu komercsabiedrību vai ārvalstu filiāli un kuras tajā pašā laikā nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas pilsoņi. Grozījumi noteiks, ka turpmāk šīs amatpersonas komercsabiedrību vai ārvalstu filiāli Latvijā varēs reģistrēt, tikai ierodoties personīgi vismaz vienam valdes loceklim, informē Finanšu ministrija.

Lasīt tālāk

Atbalsta Latvijas un Honkongas līguma noslēgšanu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu

Atbalsta Latvijas un Honkongas līguma noslēgšanu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu /iFinanses.lv 04.12.2014

Otrdien, 2.decembrī, Ministru kabineta sēdē tika izskatīts un apstiprināts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais likumprojekts par Latvijas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem. Līgums veicinās komercdarbību un ārvalstu investīciju piesaistīšanu abās pusēs, informē Finanšu ministrija.

Lasīt tālāk

Precizēta minimālā stundas tarifa likme 2015.gadā /iFinanses.lv 04.12.2014

Minimālā mēneša darba alga valstī no 01.01.2015. būs 360 eiro, paredz valdībā apstiprinātie grozījumi MK noteikumos Nr.665 Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi, informē Labklājības ministrija (LM).

Lasīt tālāk

Vienkāršota valsts amatpersonu sarakstu iesniegšana VID EDS

Vienkāršota valsts amatpersonu sarakstu iesniegšana VID EDS /iFinanses.lv 03.12.2014

Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums likumā Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā noteiktajā kārtībā nodrošināt, lai tiktu sastādīti un 15 dienu laikā elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniegti valsts amatpersonu saraksti un to grozījumi. Lai padarītu šī pienākuma izpildi ērtāku, ātrāku un vienkāršāku, VID ir pilnveidojis valsts amatpersonu saraksta iesniegšanas formu un izstrādājis vizuālu palīgmateriālu, kurā secīgi un uzskatāmi paskaidrota valsts amatpersonu saraksta iesniegšana, atgādina VID.

Lasīt tālāk

Sagatavots jaunais gada pārskatu likums /iFinanses.lv 01.12.2014

Ceturtdien, 27.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts likumprojekts Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ar kuru tiks ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes 26.06.2013. Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK, un kas sabiedrībām būs jāpiemēro, sākot ar pārskata gadu no 01.01.2016.

Lasīt tālāk

Jaunas tarifu kvotas precēm no Gruzijas, Moldovas, Ukrainas un Kambodžas /iFinanses.lv 28.11.2014

Atvērtas jaunas tarifu kvotas, kas ļauj Latvijas uzņēmējiem ievest noteiktas preces no Gruzijas, Moldovas, Kambodžas un Ukrainas ar pazeminātām vai nulles tarifa likmēm, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Lasīt tālāk

Arī par nefasētu pārtiku būs jāsniedz informācija galapatērētājam

Arī par nefasētu pārtiku būs jāsniedz informācija galapatērētājam /iFinanses.lv 28.11.2014

Ceturtdien, 27.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts noteikumu projekts, kas pēc apstiprināšanas valdībā noteiks, kādai informācijai jābūt norādītai, pārdodot nefasētu pārtiku. Noteikumi skars tirgotājus, kuri gala patērētājam vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā pārdod pārtiku bez iepakojuma vai ko tirdzniecības vietā iepako pēc patērētāja lūguma, vai ko piegādā tiešajai pārdošanai. Noteikumu projektā noteiktās prasības neattieksies uz pārtiku, ko tirdzniecības vietā patērētājs pats ievieto jebkura veida iepakojumā vai iesaiņojumā, informē Zemkopības ministrija.

Lasīt tālāk

Vairāki grozījumi likumā par UIN /iFinanses.lv 27.11.2014

Otrdien, 25.novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīja un atbalstīja grozījumus likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli, kas noteiks nodokļa piemērošanu fizisko personu netiešiem ienākumiem no personālsabiedrības, maksājumiem nerezidentiem un apliekamā ienākuma noteikšanu Attīstības finanšu institūcijai (AFI).

Lasīt tālāk

Apstiprināts Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns

Apstiprināts Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns /iFinanses.lv 27.11.2014

Ministru kabineta 25.novembra sēdē apstiprināts Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns, kurā iekļautos pasākumus plānots īstenot līdz šā gada beigām un 2015.gadā uzņēmējdarbības uzsākšanas jomā, jaunā būvniecības procesa ietvaros, nekustamā īpašuma reģistrācijā, grāmatvedības un nodokļu jomā, e-pakalpojumu jomā, investoru aizsardzībā un līgumsaistību izpildē, informē Ekonomikas ministrija.

Lasīt tālāk

Apstiprināti jauni noteikumi par MUN deklarāciju /iFinanses.lv 27.11.2014

Otrdien, 25.novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīja un atbalstīja grozījumus MK noteikumos Nr.190 Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību, ar kuriem tiek mainīta mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) deklarācijas veidlapa.

Lasīt tālāk

Precizēta zāļu reklamēšanas kārtība

Precizēta zāļu reklamēšanas kārtība /iFinanses.lv 26.11.2014

Šī gada 25.novembrī Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti Veselības ministrijas (VM) izstrādātie grozījumi MK noteikumos Nr.378 Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus, informē VM.

Lasīt tālāk

Sociālais nodrošinājums mikrouzņēmuma darbiniekam vai darba ņēmējam /iFinanses.lv 26.11.2014

Labklājības ministrija ir sagatavojusi aprēķinu, kurā parādītas sociālā nodrošinājuma apmēra atšķirības mikrouzņēmuma darbiniekam un darbiniekam uzņēmumā, kas nodokļu maksājumus veic vispārējā kārtībā.

Lasīt tālāk

Kravas transportam uz laiku varēs piemērot atbrīvojumu no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas /iFinanses.lv 23.11.2014

Lai mazinātu Krievijas piemēroto sankciju ietekmi uz starptautisko autopārvadājumu nozari, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 12 tonnas, varēs piemērot atbrīvojumu no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas. Konceptuālu atbalstu šādām izmaiņām Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā trešdien, 19.novembrī, pauda Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas deputāti, informē Saeimas Preses dienests.

Lasīt tālāk

Aicina informēt par saimnieciskās darbības izbeigšanu /iFinanses.lv 23.11.2014

Neaktīviem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no 2014.gada saimnieciskās darbības ienākuma būs mazāks nekā 50 EUR, 2015.gadā būs pienākums samaksāt minimālo nodokli 50 EUR apmērā. Lai izvairītos no nevajadzīgiem izdevumiem nodokļu nomaksas jomā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina saimnieciskās darbības veicējus, kuri vēl nav informējuši VID par savas saimnieciskās darbības izbeigšanu, paziņot par to līdz 2014.gada beigām.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73nākošā lapa