Aktuāli

Par PVN atmaksu citā ES dalībvalstī /iFinanses.lv 14.01.2015

No šī gada 1.janvāra mainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksas kārtība Īrijā. Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka persona, kura reģistrējusies VID PVN maksātāju reģistrā, šī nodokļa atmaksu citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī var pieprasīt par PVN, kas aprēķināts attiecībā uz šajā dalībvalstī iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un preču importu, kurus paredzēts izmantot iekšzemē (dalībvalstī) saimnieciskās darbības ietvaros ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai.

Lasīt tālāk

Par jauno izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu apstiprināšanu

Par jauno izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu apstiprināšanu /iFinanses.lv 14.01.2015

Ministru kabinets (MK) 06.01.2015. izdevis noteikumus Nr.3 Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu iesniegšanas kārtību (MK noteikumi Nr.3), kas 08.01.2015. publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Nr.4 (5322), kas stājas spēkā 09.01.2015.

Lasīt tālāk

Pievērs uzmanību jaunajai E-rēķinu regulārajai apmaksai! /iFinanses.lv 14.01.2015

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina patērētājus pievērst īpašu uzmanību un pārliecināties savās bankās, vai līdz šim esošie pakalpojumu sniedzēji, kuri piedāvāja saviem klientiem rēķinu (par komunālajiem pakalpojumiem, telekomunikācijām u.c.) automātisko apmaksu, turpina to darīt arī pēc 01.01.2015.

Lasīt tālāk

Nodokļu likmes 2015.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem

Nodokļu likmes 2015.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem /Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, SIA “T & D Advance” valdes priekšsēdētāja 11.01.2015

Publicējam nodokļu konsultantes Jadvigas Neilandes sagatavoto tabulu ar nodokļu likmēm, kas stājas spēkā 2015.gadā. Nodokļu likmes ir apkopotas salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

Lasīt tālāk

Grozījumi akcīzes nodokļa jomā /iFinanses.lv 09.01.2015

01.01.2015. stājās spēkā grozījumi likumā Par akcīzes nodokli, ar kuriem tiek atcelta samazinātā akcīzes nodokļa likme degvielai B30 un precizēta norma par akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanu dabasgāzei, ko izmanto siltumnīcu siltumapgādei, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Lasīt tālāk

Precizēs vairākus darba aizsardzības noteikumus / 09.01.2015

Labklājības ministrija (LM) plāno precizēt vairāku ar darba aizsardzību saistītu noteikumu prasības un terminoloģiju, lai atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem par ķīmisko vielu klasificēšanu un marķēšanu nodrošinātu nodarbināto veselību un drošību darbā.

Lasīt tālāk

VID informatīvais materiāls par grozījumiem likumā par UIN

VID informatīvais materiāls par grozījumiem likumā par UIN /iFinanses.lv 09.01.2015

17.12.2014. Saeimā pieņemti grozījumi likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli (likums par UIN), kas 30.12.2014. publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Nr.257 (5317) un stājas spēkā 01.01.2015., izņemot pārejas noteikumos noteikto.

Lasīt tālāk

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2014.gada decembrī /iFinanses.lv 08.01.2015

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2014.gada decembrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

 

Lasīt tālāk

Piesakiet dizainparaugu tiešsaistē! /iFinanses.lv 08.01.2015

Sākot ar 05.01.2015., Patentu valdes tīmekļa vietnē tiek nodrošināta iespēja iesniegt dizainparauga pieteikumu tiešsaistē. Pieteikumu iespējams aizpildīt un iesniegt 24 stundas diennaktī, informē Tieslietu ministrija.

Lasīt tālāk

Veidos vienotu amatu aprakstu formu valsts pārvaldei /iFinanses.lv 08.01.2015

Lai uzlabotu amatu klasificēšanu valsts pārvaldes iestādēs, līdz 01.01.2017. paredzēta pakāpeniska pāreja uz vienotu amata apraksta formu. To paredz 6.janvārī Ministru kabineta (MK) sēdē pieņemtie grozījumi MK noteikumos Nr. 1075 Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, informē MK.

Lasīt tālāk

VID informatīvais materiāls par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos par kapitālsabiedrību valdes locekļu ienākumu

VID informatīvais materiāls par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos par kapitālsabiedrību valdes locekļu ienākumu /iFinanses.lv 08.01.2015

17.12.2014. Saeimā pieņemti grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli un likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu (30.12.2014. publicēti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Nr.257 (5317)) par kapitālsabiedrību valdes locekļu ienākumu noteikšanu un to aplikšanu ar algas nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI), kas stājās spēkā 01.01.2015., informē Valsts ieņēmumu dienests.

Lasīt tālāk

Līdz 15.janvārim jāveic sociālās iemaksas no 2014.gada 4.ceturksnī saņemtajām autoratlīdzībām

Līdz 15.janvārim jāveic sociālās iemaksas no 2014.gada 4.ceturksnī saņemtajām autoratlīdzībām /iFinanses.lv 07.01.2015

Tām fiziskajām personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 320 EUR un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic obligātās iemaksas valsts budžetā 31,06% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no 320 EUR, atgādina VID.

Lasīt tālāk

VID informatīvais materiāls par grozījumiem likumā par IIN

VID informatīvais materiāls par grozījumiem likumā par IIN /iFinanses.lv 07.01.2015

17.12.2014. Saeimā ir pieņemti grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – likums), kas 30.12.2014. publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis Nr.257 (5317) un stājās spēkā 01.01.2015., informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Lasīt tālāk

Jaunas prasības patstāvīgo šķīrējtiesu dibinātājiem /iFinanses.lv 07.01.2015

Lai nodrošinātu civiltiesisku strīdu efektīvu un taisnīgu izšķiršanu šķīrējtiesā,  01.01.2015. stājies spēkā Šķīrējtiesu likums. Jaunā likuma mērķis ir noteikt šķīrējtiesu izveidošanas kārtību un darbības pamatprincipus, informē Uzņēmumu reģistrs (UR).

Lasīt tālāk

Spēkā stājas izmaiņas komercķīlu regulējumā /iFinanses.lv 07.01.2015

2015.gada 1.janvārī spēkā stājās grozījumi Komercķīlas likumā. Grozījumu mērķis ir pilnveidot komercķīlu tiesisko regulējumu un nodrošināt iespēju komercķīlas reģistrāciju veikt pilnīgi elektroniski, vienkāršojot esošo reģistrācijas procedūru un samazinot administratīvo slogu, kā arī uzlabojot komercķīlas tiesības izlietošanas regulējumu, informē Uzņēmumu reģistrs.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76nākošā lapa