Aktuāli

Aktualizēts Profesiju klasifikators /iFinanses.lv 07.03.2014

Valdība otrdien, 4.martā, vienojās veikt izmaiņas Profesiju klasifikatorā, iekļaujot tajā jaunas profesijas dažādās jomās, kā arī precizējot jau esošās. Grozījumi veikti, ņemot vērā Labklājības ministrijā (LM) saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām.

Lasīt tālāk

Sagatavoti grozījumi PVN likumā /iFinanses.lv 04.03.2014

Ceturtdien, 27.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums), ar mērķi pilnveidot PVN likuma regulējumu attiecībā uz PVN maksātāju, kuram tiesa ar nolēmumu pasludinājusi maksātnespējas procesu, atkārtotu reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā.

Lasīt tālāk

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2014.gada februārī /iFinanses.lv 03.03.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2014. gada februārī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

Lasīt tālāk

Ir sākusies gada ienākumu deklarācijas iesniegšana /Valsts ieņēmumu dienests 03.03.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka 01.03.2014. ir sākusies gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti (šogad arī visām fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem), gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem. Lai deklarācijas aizpildīšana būtu daudz ērtāka un vienkāršāka, VID aicina iedzīvotājus noslēgt līgumu par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) izmantošanu.

Lasīt tālāk

Pensionāriem vairākās saimnieciskās darbības jomās samazināta patentmaksa /Valsts ieņēmumu dienests 28.02.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka no 01.01.2014. pensionāri – saimnieciskās darbības veicēji vairākās saimnieciskās darbības jomās var maksāt samazināto patentmaksu. Samazinātā patentmaksa ir EUR 17 gadā vai EUR 9 pusgadā.

Lasīt tālāk

Vienkāršota būvkomersantu reģistrācijas kārtība /iFinanses.lv 27.02.2014

01.05.2014. stāsies spēkā jaunais Būvniecības likums. Ministru kabineta (MK) sēdē otrdien, 25.februārī, tika apstiprināta jauna būvkomersantu reģistrācijas kārtība, kas ir komersantiem ātrāka, ērtāka un ar mazākām reģistrācijas izmaksām.

Lasīt tālāk

Par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu piemērošanas kārtību

Par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu piemērošanas kārtību /iFinanses.lv 27.02.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sagatvojis informatīvo materiālu, kurā informē par kārtību, kādā nodokļu maksātājs var pieprasīt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, un VID tiesībām izvērtēt pieteikumu un pieņemt lēmumu par termiņa pagarināšanu vai atteikumu.

Lasīt tālāk

VID ieteikumi darījuma partnera un darījuma riska novērtēšanai

VID ieteikumi darījuma partnera un darījuma riska novērtēšanai /iFinanses.lv 26.02.2014

Izņemot normatīvajos aktos īpaši noteiktus gadījumus, jebkuram nodokļu maksātājam ir tiesības brīvi izvēlēties komercdarbības veidu un darījumu partnerus. Taču jāņem vērā, ka komercdarbība ir pakļauta dažādiem riskiem, kas saistīti gan ar darījumu partneru iespējamu saistību neizpildi, gan iespējamām nodokļu sekām, iesaistoties krāpnieciskos darījumos ar mērķi gūt fiskālas priekšrocības pievienotās vērtības nodokļa (PVN) veidā.

Lasīt tālāk

Iznācis žurnāla IFINANSES.LV februāra numurs

Iznācis žurnāla IFINANSES.LV februāra numurs / 22.02.2014

Š.g. 21.februārī iznācis žurnāla IFINANSES.LV februāra izdevumus Nr.2(3)! Atgādinām, ka kopš 2013.gada decembra žurnāls par nodokļiem, vadību un grāmatvedību IFINANSES.LV pie lasītājiem dodas arī papīra formātā. Jaunais žurnāls ir praktisks palīgs katra uzņēmuma darbā, jo tajā pieredzējuši eksperti sniedz skaidrojumus par nodokļu, darba tiesību, komerctiesību jautājumiem, grāmatvedību un finanšu vadību, kā arī analizē jaunāko tiesu praksi.

Lasīt tālāk

Paplašina sociāli apdrošināto personu loku /iFinanses.lv 21.02.2014

Ceturtdien, 20.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināt grozījumi likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu, kurš nosaka izmaiņas likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu (likums par VSA) 6.pantā, paredzot nodrošināt sociālo aizsardzību pret bezdarbu diplomātu laulātajiem.

Lasīt tālāk

Izstrādāti jauni noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību /iFinanses.lv 21.02.2014

Ceturtdien, 20.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību. Ar MK noteikumu projekta spēkā stāšanos spēku zaudēs MK noteikumi Nr.819 Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību (MK noteikumi Nr.819).

Lasīt tālāk

Plāno pilnveidot darba aizsardzības prasības būvdarbu veikšanā /iFinanses.lv 21.02.2014

Labklājības ministrija izstrādājusi izmaiņas noteikumos, paredzot darba aizsardzības prasību pilnveidi būvdarbu veikšanā. Ņemot vērā jau iepriekš veiktās izmaiņas noteikumos par apmācību darba aizsardzības jautājumos, noteikumos plānots precizēt apmācības apjomu darba aizsardzības koordinatoriem būvniecībā. Plānots, ka papildu arhitekta vai būvprakses sertifikātam, šiem koordinatoriem būs jāiegūst arī specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā 40 stundu apmērā.

Lasīt tālāk

Līdz šī gada jūnija beigām jādeklarē neatmaksātie aizdevumi virs 15 000 eiro /Valsts ieņēmumu dienests 18.02.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka tām fiziskajām personām, kuras līdz 31.12.2013. ir saņēmušas aizdevumu un aizdevuma neatmaksātā daļa no viena aizdevēja minētajā datumā pārsniedz 15 000 eiro vai tā ekvivalentu citā valūtā, līdz 30.06.2014. par to ir jāsniedz informācija VID. Neatmaksātā aizdevuma daļa tā saņēmējam ir jādeklarē tikai gadījumā, ja tas saņemts no personas vai iestādes Latvijā vai ārvalstīs, kurai nav speciālas atļaujas (licences) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.

Lasīt tālāk

VID iesniedzamie gada pārskati, dokumenti un to iesniegšanas termiņi par 2013.pārskata gadu

VID iesniedzamie gada pārskati, dokumenti un to iesniegšanas termiņi par 2013.pārskata gadu /iFinanses.lv 18.02.2014

Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamie gada pārskati, dokumenti un to iesniegšanas termiņi par 2013.pārskata gadu apkopoti zemāk izvietotajā tabulā:

Lasīt tālāk

Darba devēja ziņojuma par eiro periodu aizpildīšana /Valsts ieņēmumu dienests 17.02.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka, iesniedzot kārtējo vai precizētu ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēja darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī (darba devēja ziņojums) par 2014.gada janvāri, datus par aprēķināto ienākumu un nodokļiem norāda eiro.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53nākošā lapa