Aktuāli

Komersantiem līdz aprīļa beigām jāiesniedz gada pārskats

Komersantiem līdz aprīļa beigām jāiesniedz gada pārskats /iFinanses.lv 24.04.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka līdz 30.04.2014. (ieskaitot) visām Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām, kā arī individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedza 200 000 latu (turpmāk – sabiedrība), ir VID jāiesniedz sagatavotais gada pārskats un attiecīgi tam pievienojamie dokumenti.

Lasīt tālāk

VID informatīvais materiāls: Fizisko personu saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā gūtā ienākuma deklarēšana

VID informatīvais materiāls: Fizisko personu saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā gūtā ienākuma deklarēšana /Valsts ieņēmumu dienests 24.04.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka par fiziskas personas ienākumu ir uzskatāmas dzēstas vai samazinātas parāda, aizdevuma (kredīta) saistības.

Lasīt tālāk

VID informatīvais materiāls: Noteikumi par MUN deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību

VID informatīvais materiāls: Noteikumi par MUN deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību /Valsts ieņēmumu dienests 24.04.2014

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 08.04.2014. ir pieņemti MK noteikumi Nr.190 Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību, kas stājas spēkā 16.04.2014.

Lasīt tālāk

Iznācis žurnāla IFINANSES.LV aprīļa numurs

Iznācis žurnāla IFINANSES.LV aprīļa numurs /iFinanses.lv 24.04.2014

 

Š.g. 25.aprīlī iznāk žurnāla IFINANSES.LV aprīļa izdevumus Nr. 4 (5)! Atgādinām, ka kopš 2013.gada decembra žurnāls par nodokļiem, vadību un grāmatvedību IFINANSES.LV pie lasītājiem dodas arī papīra formātā. Jaunais žurnāls ir praktisks palīgs katra uzņēmuma darbā, jo tajā pieredzējuši eksperti sniedz skaidrojumus par nodokļu, darba tiesību, komerctiesību jautājumiem, grāmatvedību un finanšu vadību, kā arī analizē jaunāko tiesu praksi.

 

Lasīt tālāk

Līdz 15.maijam var pieteikties kompensācijai par saimnieciskās darbības ierobežojumiem /iFinanses.lv 23.04.2014

Zemes īpašniekiem, kuru zemesgabali atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (piemēram, dabas pieminekļa teritorijā) vai mikroliegumā, kas nav Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija (Natura 2000), ir tiesības līdz šī gada 15. maijam pieteikties Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) kompensācijas – ikgadēja atbalsta maksājuma – saņemšanai par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, atgādina DAP.

Lasīt tālāk

Amatpersonām būs jāatšifrē ienākumi /iFinanses.lv 22.04.2014

Ceturtdien, 17.aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi MK noteikumos Nr.478 Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti, kuros paredzēta prasība detalizētāk uzskaitīt gūtos ienākumus.

Lasīt tālāk

Sagatavoti grozījumi noteikumos par reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem /iFinanses.lv 22.04.2014

Ceturtdien, 17.aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi MK noteikumos Nr.928 Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem (MK noteikumi Nr.928) un MK noteikumos Nr.808 Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem (MK noteikumi Nr.808). Abu noteikumu projektu mērķis ir saskaņot noteikumus ar likuma Par grāmatvedību 9.panta 2.daļu un noteikt informāciju, kuru reliģiskā organizācija, biedrība, nodibinājums un arodbiedrība sniedz par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem.

Lasīt tālāk

2015.gadā plānots pārcelt divas darba dienas

2015.gadā plānots pārcelt divas darba dienas /iFinanses.lv 22.04.2014

2015.gadā plānots pārcelt divas darba dienas - piektdienu, 2.janvāri, plānots pārcelt uz sestdienu, 10.janvāri, un pirmdienu, 22.jūniju, uz sestdienu, 27.jūniju, tādējādi elastīgāk organizējot darba laika norisi no valsts budžeta finansētajās iestādēs.

Lasīt tālāk

Pasta sūtījumus varēs izņemt, arī uzrādot vadītāja apliecību /iFinanses.lv 22.04.2014

Lai iedzīvotājiem atvieglotu pasta sūtījumu izņemšanas procesu, paredzēts, ka ierakstītus un līdz 150 EUR apdrošinātus pasta sūtījumus iedzīvotāji varēs saņemt, uzrādot arī jebkuru citu valsts iestādes izdotu dokumentu, pēc kura būs iespējams identificēt attiecīgo personu.

Lasīt tālāk

Uzņēmumu amatpersonu un īpašnieku adreses vairs nav pieejamas /iFinanses.lv 17.04.2014

Lai aizsargātu fizisko personu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un nodrošinātu personas datu drošību, š.g. 1.aprīlī stājās spēkā grozījumi Komerclikumā un likumā Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru, kas noteic, ka fizisko personu adreses, kas līdz šim tika ievadītas komercreģistrā un uzņēmumu reģistra žurnālā, tiek dzēstas un turpmāk Uzņēmumu reģistrs (UR) tās vairs elektroniskā veidā (datubāzē) neuzkrāj (jāatzīmē, ka UR neizdara ierakstu komercreģistrā par fizisko personu dzīvesvietu adresēm jau kopš 01.07.2011.). Līdz ar to informācija par uzņēmuma īpašnieka vai amatpersonas dzīvesvietas adresi trešajām personām vairs nav brīvi pieejama.

Lasīt tālāk

Atbalsta izmaiņas PVN likumā /iFinanses.lv 17.04.2014

Otrdien, 15. aprīlī, Ministru kabinetā tika izskatīti un atbalstīti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums). Ar likumprojektu tiek atvieglotas prasības pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājiem (juridiskām personām), kuriem pasludināts maksātnespējas process, atkārtotai reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) PVN maksātāju reģistrā.

Lasīt tālāk

5.maijs ir brīvdiena

5.maijs ir brīvdiena /iFinanses.lv 16.04.2014

Labklājības ministrija (LM) atgādina, ka 2014.gadā pirmdiena, 5.maijs, ir brīvdiena. To paredz likums Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām. Proti, ja svētku dienas - 4.maijs un 18.novembris - ir sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu.

Lasīt tālāk

VID informatīvais materiāls: jaunie noteikumi par kases aparātu lietošanas kārtību un tehniskajām prasībām

VID informatīvais materiāls: jaunie noteikumi par kases aparātu lietošanas kārtību un tehniskajām prasībām /Valsts ieņēmumu dienests 16.04.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka ir pieņemti jauni MK noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību un to tehniskajām prasībām.

Lasīt tālāk

Sagatavoti grozījumi noteikumos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem /iFinanses.lv 15.04.2014

Ceturtdien, 10.aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi MK noteikumos Nr.677 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem, kas paredz papildināt paziņojumu formas ar vairākiem ienākumu veidiem un to kodiem.

Lasīt tālāk

Līdz 15.aprīlim jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no autoratlīdzībām

Līdz 15.aprīlim jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no autoratlīdzībām /iFinanses.lv 15.04.2014

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka autoratlīdzībām (ienākumiem, kas tiek izmaksāti, noslēdzot autoratlīdzību līgumu) ir noteikta īpaša valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanas kārtība. Tām fiziskajām personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 320 EUR un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic obligātās iemaksas valsts budžetā 31,06% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no 320 EUR.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74nākošā lapa