Aktuāli

Minimālā mēneša darba alga 2014.gadā būs 225 lati /iFinanses.lv 11.06.2013

Minimālā mēneša darba alga 2014.gadā būs 225 lati (320 euro), par to otrdien, 11.jūnijā, vienojās valdība, izskatot Labklājības ministrijas (LM) sagatavoto informatīvo ziņojumu Priekšlikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru 2014.gadā.

Lasīt tālāk

Saistībā ar pāreju uz eiro precizē ziņojumu iesniegšanas kārtību /iFinanses.lv 11.06.2013

Š.g. 6.jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi MK noteikumos Nr.827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli (MK noteikumi Nr.827), nosakot kārtību, kādā iesniedzami darba devēja ziņojumi atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma prasībām.

Lasīt tālāk

Sagatavotas izmaiņas likumā par nekustamā īpašuma nodokli /iFinanses.lv 07.06.2013

Ceturtdien, 6.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi likumā Par nekustamā īpašuma nodokli. Par būtiskākajām izmaiņām lasiet turpinājumā.

Lasīt tālāk

Izmaiņas PVN likuma normu piemērošanas kārtībā /iFinanses.lv 07.06.2013

Š.g. 6.jūnijā spēkā stājās grozījumi MK noteikumos Nr.17 Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai, kuri sagatavoti ar mērķi padarīt saprotamāku regulējumu, kas attiecas uz pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksu trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajai personai, kas nav PVN maksātājs Eiropas Savienības (ES) teritorijā, par iekšzemē iegādātajām un pēc tam izvestajām precēm, kā arī noteikt likuma normas piemērošanas kārtību saistībā ar PVN 0 procentu likmes piemērošanu preču importam.

Lasīt tālāk

Sagatavotas izmaiņas kases aparātu lietošanas kārtībā /iFinanses.lv 07.06.2013

Ceturtdien, 6.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti jauni noteikumi Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība, kas aizstās šobrīd spēkā esošos MK noteikumus Nr.282 Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība.

Lasīt tālāk

No 2014.gada 1.jūnija algas nodokļa grāmatiņas būs tikai elektroniskā formā /iFinanses.lv 06.06.2013

Lai ieviestu elektroniski pieejamu algas nodokļa grāmatiņu, ir izstrādāti jauni MK noteikumi Nr.304 Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa, kas stāsies spēkā 2014.gada 1.jūnijā.

Lasīt tālāk

Atbalsta kārtību par iepirkuma procedūru un tās piemērošanu pasūtītāja finansētiem projektiem /iFinanses.lv 04.06.2013

Otrdien, 4. jūnijā, Ministru kabineta sēdē tika izskatīti un atbalstīti noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, paredzot pēc iespējas elastīgāku procedūru piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu noslēgšanai.

Lasīt tālāk

Grozījumi noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju /iFinanses.lv 04.06.2013

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2013.gada 21.maijā Ministru kabinets (MK) pieņēma grozījumus MK noteikumos Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (MK noteikumi Nr.585), kas publicēti 2013.gada 23.maija laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.98 (4904) un stājās spēkā 2013.gada 24.maijā.

Lasīt tālāk

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2013.gada maijā /iFinanses.lv 04.06.2013

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2013. gada maijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

Lasīt tālāk

Vienkāršos ES fondu projektu atlasi /iFinanses.lv 31.05.2013

Darba grupa administratīvā sloga mazināšanai ES struktūrfondu apguves procesā izstrādās vienotu kārtību un kritērijus projektu iesniegumu atlasei un vērtēšanai. Tādējādi pieteikšanās ES fondu projektiem kļūs ievērojami vienkāršāka, pārskatāmāka un - arī atbildīgāka.

Lasīt tālāk

Izsludināti plaši grozījumi Darba likumā /iFinanses.lv 24.05.2013

Ceturtdien, 23.maijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīti grozījumi Darba likumā ar mērķi pilnveidot esošo regulējumu un ieviest jaunu regulējumu atsevišķās jomās. Par būtiskākajām izmaiņām lasiet turpinājumā.

Lasīt tālāk

Depozīta sistēmā iesaistītos uzņēmējus atbrīvos no dabas resursu nodokļa /iFinanses.lv 23.05.2013

Lai nodrošinātu depozīta sistēmas ieviešanu dzērienu iepakojumam no 2015. gada, sagatavoti grozījumi Iepakojuma likumā un Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredzēs sistēmā iesaistītajiem uzņēmējiem atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa (DRN).

Lasīt tālāk

Plāno veikt izmaiņas grāmatvedības likumā par komersanta darbības apturēšanu /iFinanses.lv 23.05.2013

Ceturtdien, 23. maijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi likumā par grāmatvedību. Tie veicami, jo Komerclikuma grozījumos ir ieviests jauns regulējums, atbilstoši kuram komersanti ar 2014. gada 1. janvāri, ievērojot Komerclikumā paredzēto kārtību un atbilstošos nosacījumus, varēs patstāvīgi apturēt komersanta darbību.

Lasīt tālāk

Nosaka preču inventarizācijas sarakstu glabāšanas kārtību /iFinanses.lv 22.05.2013

Otrdien, 21.maijā, Ministru kabinetā tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (MK noteikumi Nr.585), nosakot  pārskata gada slēguma preču inventarizācijas sarakstu glabāšanas kārtību.

Lasīt tālāk

Biļetes varēs izmantot par naudas izdevumus apliecinošiem dokumentiem /iFinanses.lv 22.05.2013

Otrdien, 21.maijā, Ministru kabinetā tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (MK noteikumi Nr.585), nosakot, ka arī biļetes turpmāk varēs izmantot par naudas izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61nākošā lapa