Aktuāli

Aktualizēta pašnodarbināto rokasgrāmata / 27.09.2013

Sakarā ar to, ka š.g. 17.jūlijā spēkā stājās grozījumi MK noteikumos Nr.188 Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, saskaņā ar kuriem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kuri grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, ir noteikta jauna saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla forma, ir aktualizēta Aivara Ludborža izstrādātā rokasgrāmata Pats sev saimnieks jeb ko nozīmē būt par pašnodarbināto.

Lasīt tālāk

Sociālās iemaksas būs jāveic arī par valdes locekļiem, kuri strādā bez atlīdzības /iFinanses.lv 25.09.2013

No 2014.gada 1.janvāra par valdes locekli, kurš bez atlīdzības veic pienākumus kapitālsabiedrībā, būs jāveic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. To paredz grozījumi likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu (likums par VSA), kas otrdien, 24.septembrī, apstiprināti valdībā.

Lasīt tālāk

PVN par autotransporta izdevumiem varēs atskaitīt pilnā apmērā /iFinanses.lv 19.09.2013

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojums 20% apmērā nav attiecināms uz gadījumiem, kad vieglo pasažieru automašīnu izmanto tikai un vienīgi ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai, paredz š.g. 10.septembrī Ministru kabinetā izskatītie grozījumi PVN likumā.

Lasīt tālāk

2014.gadā IIN likme saglabāsies 24% apmērā /iFinanses.lv 16.09.2013

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme 2014.gadā paliks nemainīga - 24% apmērā, to paredz grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko š.g. 10.septembrī apstiprināja Ministru kabinetā, atceļot šobrīd likumā iestrādāto IIN samazināšanas modeli.

Lasīt tālāk

Izsniegtajiem aizdevumiem piemēros iedzīvotāju ienākuma nodokli /iFinanses.lv 16.09.2013

Lai novērstu situācijas, kad uzņēmumi izmanto aizdevumu izsniegšanas juridisko formu, taču pēc ekonomiskās būtības šādā veidā izmaksā fiziskajām personām ienākumus, kuri netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), sagatavoti grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas š.g. 10.septembrī izskatīti Ministru kabinetā.

Lasīt tālāk

Riska personas nevarēs reģistrēt uzņēmumu /iFinanses.lv 13.09.2013

Otrdien, 10. septembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē skatīti grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām, kas paredz noteikt pienākumu Valsts ieņēmumu dienestam (VID) uzturēt riska personu reģistru un nodrošināt informācijas par riska personu reģistrā reģistrētajām riska personām nodošanu Uzņēmumu reģistram (UR).

Lasīt tālāk

Sagatavoti grozījumi likumā Par nekustamā īpašuma nodokli /iFinanses.lv 13.09.2013

Otrdien, 10.septembrī, Ministru kabinetā (MK) izskatīti grozījumi likumā Par nekustamā īpašuma nodokli, kas paredz izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanā daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas pieder valstij vai pašvaldībai, aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem, uzceltām vai rekonstruētām ēkām, vides aizsardzības vajadzībām izmantojamām ēkām, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai piederošām ēkām, nekustamajam īpašumam, kas atrodas Liepājas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas vai Rīgas brīvostas vai Ventspils brīvostas teritorijā.

Lasīt tālāk

Noteiks minimālo mikrouzņēmumu nodokļa maksājumu /iFinanses.lv 12.09.2013

Otrdien, 10.septembrī, Ministru kabineta sēdē tika izskatīti grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, paredzot vairākas būtiskas izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) piemērošanā – tiek plānots noteikt minimālo MUN maksājumu, ir norādīti gadījumi, kad drīkst nepiemērot MUN papildlikmi un kad darbiniekiem izsniegtais avanss tiek pielīdzināts darbinieka ienākumam, kā arī ir veiktas citas izmaiņas.

Lasīt tālāk

Būs jāmaksā autoceļu lietošanas nodeva /iFinanses.lv 11.09.2013

Satiksmes ministrija sagatavojusi grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, kas nosaka, ka par  smagajām automašīnām būs jāmaksā infrastruktūras lietošanas maksa. Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 2014.gada 1.jūlijā.

Lasīt tālāk

Likvidēt uzņēmumu būs vieglāk /iFinanses.lv 11.09.2013

Otrdien, 10. septembrī, Ministru kabinetā tika skatīti grozījumi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) likumā, paredzot, ka VID ģenerāldirektoram, viņa vietniekiem un pilnvarotajiem struktūrvienību vadītājiem un vietniekiem būs tiesības pieņemt lēmumu par kapitālsabiedrības darbību izbeigšanu, kā arī iekļaušanu riska personu sarakstā.

Lasīt tālāk

Par mēstulēm būs jāmaksā dabas resursu nodoklis /iFinanses.lv 11.09.2013

Otrdien, 10. septembrī Ministru kabinets atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) priekšlikumu neadresētus drukātos reklāmas sūtījumus aplikt ar dabas resursu nodokli (DRN), lai tādējādi palīdzētu atbrīvot iedzīvotāju pastkastītes no šādām mēstulēm.

Lasīt tālāk

Turpmāk VID informēs nodokļu maksātājus par viņu iekļaušanu audita plānā vēl pirms lēmuma par audita uzsākšanu pieņemšanas

Turpmāk VID informēs nodokļu maksātājus par viņu iekļaušanu audita plānā vēl pirms lēmuma par audita uzsākšanu pieņemšanas /Valsts ieņēmumu dienests 05.09.2013

Lai pilnveidotu sadarbību ar nodokļu maksātājiem un veicinātu godprātīgu un brīvprātīgu nodokļu saistību izpildi, Valsts ieņēmumu dienests (VID) šī gada septembrī sāks informēt nodokļu audita plānā iekļautos nodokļu maksātājus par šo faktu, vēl neuzsākot pašu audita procesu. Nodokļu maksātājam, saņemot VID informatīvo vēstuli par plānoto auditu, tiek sniegta iespēja brīvprātīgi un savlaicīgi novērst nepilnības grāmatvedības uzskaitē un tādējādi, iespējams, pat izvairīties no nodokļu kontroles pasākumiem.

Lasīt tālāk

Aktualizēts Profesiju klasifikators /iFinanses.lv 04.09.2013

Valdība otrdien, 3.septembrī, vienojās aktualizēt grozījumus Profesiju klasifikatorā, iekļaujot tajā jaunas profesijas dažādās jomās, t.sk., Datorspēļu izstrādes organizators, Meža inventarizators, Kokmateriālu uzmērītājs, Aromterapeits, Augkopības konsultants, Lopkopības konsultants. u.c.

Lasīt tālāk

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2013.gada augustā /iFinanses.lv 02.09.2013

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2013. gada augustā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem:

Lasīt tālāk

Apstiprināta minimālā mēneša alga un stundas tarifa likme 2014. gadā /iFinanses.lv 28.08.2013

Minimālā mēneša darba alga valstī no 2014.gada 1.janvāra būs 225 lati (320 euro). To paredz otrdien, 27.augustā, valdībā apstiprinātās izmaiņas Ministru kabineta Noteikumos par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65nākošā lapa