LV | RU

Aktuāli

Atpakaļ

Arī publiskās personas un iestādes būs jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā

07. augusts, 2013 / iFinanses.lv

2 komentāri / nosūtīt nosūtīt

Otrdien, 6.augustā Ministru kabinetā izskatīti grozījumi likumos Par nodokļiem un nodevām un Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru, saskaņā ar kuriem turpmāk Uzņēmumu reģistrā tiks reģistrētas arī tiešās pārvaldes iestādes, pastarpinātās pārvaldes iestādes un atvasinātās publiskās personas, piešķirot tām individuālu reģistrācijas numuru.Kā norādīts likumprojekta anotācijā, šobrīd Latvijā nepastāv publisko personu un iestāžu vienota reģistrācija, bet tiek veikta to administratīvā uzskaite un klasifikācija atsevišķu institūciju vajadzībām. Kā arī vienkopus nav pieejama informācija par visu publisko personu un iestāžu juridisko izveidošanu, reorganizāciju vai likvidāciju, padotību u.c.

 
Lai risinātu šo problēmu, ir izstrādāti grozījumi likumā Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru, nosakot publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstāmo subjektu loku. Sarakstā tiktu uzskaitītas visas publiskas personas un iestādes, kas nodrošina izpildvaras funkciju veikšanu, kā arī valsts institūcijas, kas veic publiskās varas funkcijas, atrodoties ārpus Ministru kabineta padotības. Tāpat noteikts, ka Uzņēmumu reģistrs elektroniskā veidā informēs Valsts ieņēmumu dienestu par publisko personu un iestāžu sarakstā iekļautajām tiešās pārvaldes iestādēm, pastarpinātās pārvaldes iestādēm un atvasinātām publiskām personām un publisko personu un iestāžu sarakstā veiktajām izmaiņām.
 
Plānots, ka šā likuma normas, kas nosaka Uzņēmumu reģistra funkciju — nodrošināt publisko personu un iestāžu saraksta vešanu un ziņu par tajā ierakstītajām publiskajām personām un iestādēm pieejamību un pienākumu nodrošināt bezmaksas informācijas par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām pieejamību Uzņēmumu reģistra interneta mājaslapā, stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā.
 
Līdz ar to valsts pārvaldes iestādēm, kuru rīcībā ir publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstāmās ziņas, būs pienākums ne vēlāk kā līdz 2014. gada 1. februārim noslēgt starpresoru vienošanos ar Uzņēmumu reģistru par to rīcībā esošās informācijas par publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstāmajām publiskajām personām un iestādēm nodošanu Uzņēmumu reģistram elektroniskā veidā un līdz 2014. gada 1. maijam nodod Uzņēmumu reģistram attiecīgo informāciju.
 
Likumā Par nodokļiem un nodevām veiktie grozījumi stāsies spēkā vienlaicīgi ar atbilstošiem grozījumiem likumā Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru.

 

 

Skatīt 2 komentārus